نرم افزار هاي حسابداري

نرم افزار حسابداری رافع 7


اطلاعاتی در مورد نرم افزاررافع 7:


نرم افزار رافع ۷ در سال ۱۳۸۴ تولید گردید و هفتمین عضو آنفورماتیک کشور است.
این نرم افزار یكی از قویترین نرم افزارهای حسابداری موجود تحت ور‍‍ژن های مختلف ویندوز می باشد.امكانات و قابلیت های این نرم افزار به شرح زیر می باشد.
این نرم افزار رتبه ی ۲ را از نظر  تعداد کاربران بعد از هلو دارد
امكانات مرتبط با سیستم حسابداری
تعریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بطور دلخواه
تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک از جهت قابلیتهای ویژه مانند :
آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه مرتب كردن ستون بدهکاران و بستانکاران در اسناد حسابداری
تعیین و تعریف کلیشه اسناد برای صدور سند های حسابداری اتوماتیک
تنظیم و تبیین تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف به صورت دلخواه بوسیله کاربر
ذخیره اسناد حسابداری طی سه مرحله پیش نویس ، موقت و دائم
امكان کپی كردن از یک یا چندین سند دیگر در سند جاری
امكان کپی كردن از آرتیکل های اسناد حسابداری قبلی در سند جاری
تعریف و تدوین صندوق های مربوط به شرکت به هر تعداد
صادر كردن سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالی قبل به دوره جدید
بستن كلیه حسابهای موقت و صادركردن کاربرگ و سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی
مرتب كردن آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها به روش تعیین شده توسط كاربر
قرار دادن توضیحات تكمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در سندهای حسابداری جهت درج توضیحات ویژه
امكان مرتب كردن و جستجوی آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسناد مالی
صادركردن قبض های دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب به صورت نقد و چک و حواله های بانکی و یا تنخواه گردان و تایید اسناد دریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک
دریافت و پرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد ، چک و حواله بانکی
صادر كردن و چاپ رسید دریافت و پرداخت
چاپ سندهای حسابداری در سه فرمت
دسترسی به سند و پیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری
مدیریت گزارشگیری و سازماندهی دفاتر توسط کاربر

قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار سندها بر طبق تاریخ
تعیین دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد ترازگزارشات مرتبط با سیستم حسابداری
تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها ( چهار، شش وهشت ستونی ) در بازه زمانی دلخواه و تعیین نحوه نمایش حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفضیلی چهار، شش و هشت ستونی
ارائه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه
گزارش مانده حسابهای تفضیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش از حیث مانده بدهکاری و بستانکاری

صورت حساب ریز تفضیلی های ویژه شامل اشخاص ، اموال ، حسابهای بانکی و
گزارش مانده حسابهای معین در حسابهای کل
گزارش مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه
حساب عملکرد سود و زیان
ترازنامه استاندارد
صدور کاربرگ
گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفضیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفضیلی و تفضیلی در معین

امكانات مرتبط با سیستم خرید و فروش
تنظیم و تعریف مشتریان
تعیین مشخصات مشتریان طبق طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل حسابداری ، آدرس ، شماره تماس و...
معرفی بازاریاب و تعیین نوع قرارداد و میزان درصد آن
تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا به صورت کلی بر روی فاکتور فروش
اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش
تعیین و معرفی تمامی خدمات مربوط به خدمات درآمدزا و خدمات هزینه ای
ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید
ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش
چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده
تعیین و تعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش
قابلیت كانكت شدن به دستگاه باركد خوان
قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار ، حسابداری و
نمایش موجودی پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش
نمایش مقدار موجودی كالا به صورت آنلاین و لحظه ای به هنگام فاكتور فروش كالا

گزارشات مرتبط با سیستم خرید و فروش
لیست فروشندگان و خریداران یک کالا
لیست عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا
لیست عملکرد یک شخص با کالاها
لیست کالاهای خریداری شده از یک شخص
لیست کالاهای فروخته شده به یک شخص
لیست ارائه دهندگان یک نوع خدمات
لیست دریافت کنندگان یک نوع خدمات
لیست خدمات ارائه شده به یک شخص
لیست خدمات دریافت شده از یک شخص
گزارش دهی ویژه از میزان کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش
وضعیت عملکرد یک کالا با بازاریابان
وضعیت عملکرد یک بازاریاب با کالاها
گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه مربوط به هر یك از فاكتورها
گزارش دهی از پورسانت های کالاهای فروش رفته
گزارش دهی سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا
آنالیز ماهانه میزان فروش کالا

امكانات مرتبط با سیستم انبار
تعریف انبار به تعداد دلخواه و ثبت موجودی اولیه کالاها در انبار
معرفی و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای انواع كالاها
تعیین واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و معرفی ضریب تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی
تعریف مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، تعیین روش قیمت گذاری و تعریف طبقه بندی آن
مشخص كردن نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا در انبارهای مختلف
قیمت گذاری کالا از سه طریق ، میانگین و میانگین موزون و FIFO
صدور حواله انبار و رسید کالا مجزا از گردش خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی
تهیه و تدوین اطلاعات مرتبط با انتقال کالاها ما بین انبارها
چاپ اسناد رسید انبار و حواله انبار

انواع مختلف گزارشات سیستم انبار
كاردكس حسابداری موجودی کالا تعدادی
كاردكس موجودی کالا ریالی
گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری)
لیست موجودی های جنسی انبارها
لیست موجودی های جنسی به تفکیک نقطه سفارش کالاها
آمارگردش کالاها بر اساس اسناد انبار

امكانات مرتبط با سیستم اموال و داراییها:
تعریف و ذخیره انواع گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت جهت مصارف داخلی یا فروش
ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات
ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
مشاهده كلی مشخصات تمامی مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید و فروش اموال
مشاهده لیست كلی فاکتورهای خرید و فروش اموال
ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال
ذخیره ذخائراستهلاک اموال گوناگون در راههای مختلف مبتنی بر اصول قانون مالیات های مستقیم ( روش مستقیم، نزولی، ارزش ویژه، )

انواع گزارشات مربوط به سیستم اموال و داراییها
لیست موجودی اموال
لیست موجودی گروه های اموال
لیست وضعیت گردش یک اموال
لیست وضعیت ذخائر استهلاک اموال
لیست اموال فروخته شده
لیست اموال خریداری شده
لیست اموال تعمیر شده
لیست خریداران اموال
لیست فروشندگان اموال
لیست تعمیر کنندگان اموال

امكانات مرتبط با سیستم چک و بانک
چاپ بر روی چک در قالب های گوناگون
ثبت تمامی تفضیلی های مربوط به كلیه حساب های بانکی شرکت
ذخیره تمامی حساب های بانکی اشخاص شامل مشتریان و پرسنل مرتبط با شرکت
ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص
ثبت چک های ابتدای دوره شركت
مشاهده لیست كلی حساب های بانکی شرکت
مشاهده لیست كلی حساب های بانکی اشخاص
مشاهده لیست كلی چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چکهای باطل شده و چک های صندوق
مشاهده لیست كلی چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های نقد شده، چک های خرج شده، چک های وصول
شده و اسناد بانکی
ثبت همه حواله های بانکی صادره و وارده
مشاهده لیست كلی حواله های بانکی وارده و صادره
مشاهده لیست كلی حسابهای بانکی اشخاص و شرکت
ارائه کلیه عملیات چک و بانک شامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های بانکی، هزینه های بانکی،
بررسی چک های شرکت و کنترل چک های اشخاص
نمایش لیست کامل سند های عملكردهای بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت

انواع گزارشات مربوط به سیستم چك و بانك
گزارش چک های دریافتنی
گزارش چک های پرداختنی
گزارش چک های دریافتنی معوقه گزارش چک های پرداختنی معوقهگزارش وضعیت چک های عمل شده اشخاص
گزارش وضعیت چک های عمل شده شركت
گزارش حواله های بانکی پرداختنی
گزارش حواله های بانکی دریافتنی
گزارش برداشتهای های نقد به بانک
گزارش دریافت های نقد از بانک
گزارش انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگر
گزارش هزینه های بانکی 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:59 |amir| |


اطلاعاتی نرم افزار حسابداری سفیر:

نرم افزار حسابداری نیازهای یک بنگاه تجاری از قبیل سرعت، امنیت، قابلیت اطمینان، و قدرت تحلیل و آنالیز اطلاعات را برآورده می کند. نرم افزار حسابداری ابزارهای مورد نیاز برای محاسبات و مکانیزه کردن خیلی از پروسه های حسابداری را برای پیش بینی های امور مالی یک شرکت (یا فروشگاه) ارائه می کند. شرکت نرم افزاری سفیر با توجه به نیازهای مختلف در امور حسابداری و حسابرسی نرم افزار حسابداری اختصاصی خود را در سه سطح طراحی و تولید کرده است.
رم افزار حسابداری نیازهای یک بنگاه تجاری از قبیل سرعت، امنیت، قابلیت اطمینان، و قدرت تحلیل و آنالیز اطلاعات را برآورده می کند. نرم افزار حسابداری ابزارهای مورد نیاز برای محاسبات و مکانیزه کردن خیلی از پروسه های حسابداری را برای پیش بینی های امور مالی یک شرکت (یا فروشگاه) ارائه می کند. شرکت نرم افزاری سفیر با توجه به نیازهای مختلف در امور حسابداری و حسابرسی نرم افزار حسابداری اختصاصی خود را در سه سطح طراحی و تولید کرده است.

نرم افزار حسابداری سطح شماره 1
ثبت فرم فروش

ثبت کالای فروخته شده شامل ثبت تعداد فروش کالا ،فی کالا ، درصد تخفیف کالاو جمع کل کالا
ثبت دریافت وجه ، چک (ثبت مشخصات چک)،تخفیفات دریافت در فرم فروش، کنترل اعتبار مشتری 
نمایش مانده حساب اشخاص در فرم فروش
امکان حذف و ویرایش فاکتور فروش
امکان تعریف کالا و اشخاص در فرم فروش، ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور فروش و دریافت وجه به صورت اتوماتیک، امکان چاپ فاکتور، امکان ذخیره فاکتور به صورت html و txt
کاهش اتوماتیک موجودی انبار با ثبت فاکتور فروش
ثبت فرم خرید
ثبت کالای خریداری شده شامل ثبت تعداد کالای خریداری شده، فی خرید کالا و جمع کل کالا
ثبت پرداخت وجه ، چک مشتری(فروش چک) ، چک خودمان(ثبت مشخصات چک) ، تخفیفات پرداخت در فرم خرید
نمایش مانده حساب اشخاص در فرم خرید
امکان حذف و ویرایش فاکتور خرید
امکان تعریف کالا و اشخاص در فرم خرید، ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور خرید و پرداخت وجه به صورت اتوماتیک، امکان چاپ فاکتور، امکان ذخیره فاکتور به صورت html و txt
افزایش اتوماتیک موجودی انبار با ثبت فاکتور خرید
دریافت
ثبت وجه دریافتی ، چک دریافتی (همراه با ثبت مشخصات چک(، تخفیفات دریافت
امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html و txt
ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک
امکان حذف و ویرایش 
پرداخت
ثبت وجه پرداختی،چک پرداختی خومان(همراه با ثبت مشخصات چک)، واگذاری چک مشتری(فروش چک)، تخفیفات پرداخت
امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html و txt
ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک
امکان حذف و ویرایش 
سند حسابداری
ثبت سند حسابداری به صورت اتوماتیک ، مشاهده آرشیو
برگشت از فروش
ثبت عملیات برگشت از فروش ، افزایش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش
برگشت ازخرید
ثبت عملیات برگشت از خرید ، کاهش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش
دفتر کل خرید
نمایش گزارشی از کلیه خریدهای انجام شده میباشد که میتوان گزارش را به صورتهای مختلف فیلتر کرد:نمایش گزارش براساس یک کالای بخصوص ویا کلیه کالاها، نمایش گزارش براساس یک شخص بخصوص و یا کلیه اشخاص ، نمایش گزارش در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر
دفتر کل فروش
این قسمت مشابه دفتر کل خرید است البته با نمایش گزارش فروش کالا
معرفی بانک مشتری،معرفی واحدها
ثبت وصول چک که شامل وصول چک و واریز وجه آن به حساب بانکی و یا صندوق می باشد و زدن سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک می باشد
ثبت پاس چک که شامل عملیات کسر از حساب جهت پاس کردن چک و سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک میباشد.
معرفی کالا
دراین قسمت شما میتوانید کالاهای خود را معرفی نمایید. در صورتی که بخواهید کالاها را طبقه بندی نمایید میتوانید تا سه طبقه این کار را انجام دهید. همچنین میتوانید نقطه سفارش کالا را مشخص نمایید.برای نمایش فی فروش کالا به صورت اتوماتیک میتوانید در این فرم مبلغ مورد نظر را وارد نمایید. همچنین برای وارد کردن موجودی ابتدای دوره میتوان از این فرم استفاده نمود.
معرفی اشخاص و حسابها
در این قسمت شما میتوانید اشخاص و حسابهای خود را معرفی نمایید.در صورتی که بخواهید اشخاص و حسابها را طبقه بندی نمایید میتوانید تا سه طبقه این کار را انجام دهید. همچنین میتوانید سقف اعتبار مشتری را دراین قسمت تعریف نمایید دراینصورت در قسمت فروش نرم افزار اعتبار مشتری را کنترل مینماید که بیش از سقف اعتبار مشتری نرسد.همچنین میتوان مانده بدهکار و یا بستانکار اشخاص و حسابها را از دوره فبل دراین قسمت مشخص نمود.
معرفی بانک ما
برای معرفی بانکمان و مانده ابتدای دوره حساب بانکی که با وارد کردن مانده ابتدای دوره سند حسابداری مربوط به ان به صورت اتوماتیک زده میشود.
پشتیبانی و بازیابی
اطلاعات که میتوان آنرا در هر قسمتی که کاربر مایل باشد ذخیره و بازیابی نمود.
پاک کردن اطلاعات
در این قسمت متناسب با نوع نیاز کاربر میتواند به حذف پاره ای از اطلاعات که میخواهد بپردازد.
تنظیمات چاپ
دراین فرم کاربر میتواند به تنظیمات مربوط به چاپ بپردازد به اینصورت که میتواند اطلاعات مربوط به نام شرکت ، آدرس شرکت ، توصیحات بالا و توضیخات پایین را در گزارشات مشخص نماید.
محیط گرافیکی
در این نرم افزار سعی شده تا با سختی فراوان محیط نرم افزار را کاملا گرافیکی طراحی نموده و روانشناسی رنگها را در آن دخیل نماییم تا محیطی زیبا و جذاب جهت استفاده کاربر فراهم آید. پوسته های ظاهری این نرم افزار متناسب با سلیقه کاربر قابل تغییر میباشند .

و.......نرم افزار حسابداری سطح شماره 2
شامل کلیه امکانات سطح 1 همراه با امکانات زیر:

کنترل نقطه سفارش کالا در فاکتور فروش ، امکان مشخص کردن فی فروش کالا به صورت اتوماتیک در فاکتور فروش، نمایش آخرین فی فروش کالا به خریدار،کنترل و نمایش موجودی انبار
عملیات چند انباره، عملیات چند صندوقه
معرفی کاربر
دراین قسمت مدیر نرم افزار میتواند برای کاربران مختلفی تعریف کرده و برای آنها محدوده دسترسی مشخص نماید تا اجازه ورود به قسمتهایی که مدیر نرم افزار آنرا مجاز نمیداند داده نشود.
امکان استفاده از بارکدخوان
نمایش موجودی کالا در انبار در حین ثبت فاکتور خرید
امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی(غیر اتوماتیک)، حذف و ویرایش اسناد
لیست بدهکاران ، لیست بستانکاران
دفتر روزنامه که شامل نمایش عملکرد روزانه میباشد.
گزارش حسابها شامل نمایش گزارشی از کلیه حسابها مثل گزارش حسابهای بانکی ، گزارش حسابهای هزینه ، گزارش حسابهای درآمد و..... میباشد.
و....


نرم افزار حسابداری سطح شماره 3

شامل کلیه امکانات سطح 1 همراه با امکانات زیر:

نمایش سود هرکالا،نمایش سود هر فاکتور،گزارشات نموداری مختلف، تیپ قیمت
گزارش صورتحساب اشخاص: شامل نمایش گزارشی از کلیه مبادلات مالی (کالا،چک و....) بین ما و سایر اشخاص در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد.
ترازنامه ، گزارش سود و زیان 
گزارش مانده موجودی انبار: نمایش گزارشی از مانده آماری تمامی کالاها با موجودی منفی و مثبت
کاردکس کالا ریالی و آماری:شامل گزارشی از ورود و خروج های آماری و ریالی کالا در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد. که میتوان این گزارش را محدود به یک شخص و یا کلیه اشخاص نمود.
عملیات چاپ چکو.....

نکته: هر کدام از نسخه های نرم افزار با سفارش مشتری توانایی شبکه شدن را دارا میباشند


چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:57 |amir| |

نرم افزاری حسابداری یاران سیستم

اطلاعاتی در مورد نرم افزاری حسابداری یاران سیستم:
گروه نرم افزاری یاران با بهره گیری از متخصص ترین طراحان و حسابداران همچون استاد شهباز دخانیان و... ، برنامه نویسان  و حسابرسان خبره و مطرح ایران كه به عنوان بی رقیب ترین و پراستفاده كننده ترین نرم افزارهای مالی در سراسر ایران شناخته شده است بار دیگر نرم افزار  بسیار قدرتمند و پیشرفته ای  روانه بازار نموده كه هم به لحاظ كارآیی و هم به لحاظ قیمت ، توان كامل رقابت را از شركتهای هم گروه خود سلب نموده و همچنان بر تارك نرم افزارهای مالی ایران می درخشد ، این نرم افزار بنام  ( حسابداری یاران )  یك نرم افزار یكپارچـه حسابداری و مالی بوده و دارای 22  سیستم مختلف و مدیریت كننده كل عملیات مالی شركتها و مؤسسات از قبیل : ( حسابداری دوبل حرفه ای و استاندارد  ،  انبارداری كاملا پیشرفته و اتوماتیك  ، عملیات گردش وجوه نقد و صندوق  ، عملیات كامل چك و بانك  ، سیستم خرید و فروش و صدور فاكتورهای اتوماتیك  ،  سیستم پارامتریك حقوق و دستمزد و كاملا قانونی و محاسبات تمام اتوماتیك آن  ، سیستم بودجه و گزارشات كامل انحرافات آن  ،  سیستم كنترل تولید و قیمت تمام شده محصولات تولیدی  ، و …..  )  بوده كه كار گردش مالی  ، كنترل و نگهداری كل سیستمهای حسابداری شركتهای ( بازرگانی  ، خدماتی  و تولیدی  ) را به راحتی هر چه تمامتر انجام داده و به عنوان یك سیستم جامع مالی در سطح بسیار بالایی برای كاربران  قابل قبول  و با ایده آل ترین و ساده ترین روش (user  friendly  ) ارتباط كاری خود و كاربر را برقرار می سازد بطوریكه حتی  برای كاربرانی كه به  فن حسابداری  تسلط كافی ندارند ، ضمن آنكه می توانند به راحتی با این سیستم  عملیات خود را انجام دهند ،  كار با این نرم افزار نیز ،  برایشان لذت بخش ، جالب و مفرح خواهد شد... شرکتها / موسسات / سازمان ها / ادارات و اصناف و مشاغلی که می توانند از این نرم افزار استفاده نموده و کلیه امور مالی خود را به راحتی با این نرم افزار بسیار قدرتمند و جامع  با آسودگی خاطر و بسیار مطمئن انجام دهند عبارتند از :
۱. بازرگانی ( واردات و صادرات کالا و خدمات )
2. پیمانکاری ( ساختمانی و تاسیسات )
3. پیمانکاری ( پروژه های ملی سد سازی و راهسازی )
4. پیمانکاری ( پروژه های صنعتی )
5. پیمانکاری ( صنایع مخابراتی )
6. پیمانکاری ( صنایع نمایشگاهی )
7. پیمانکاری ( صنایع اکتشاف و استخراج نفت و گاز )
8. تعاونی
9. تولیدی ( صنایع ابزار و ماشین آلات )
10. تولیدی ( صنایع الیاف ، نساجی ، موکت و فرش )
11. تولیدی ( صنایع برق ، الکتریک و الکترونیک )
12. تولیدی ( صنایع پلاستیک )
13. تولیدی ( صنایع پوشاک )
14. تولیدی ( صنایع چوب و کاغذ )
15. تولیدی ( صنایع مبلمان و دکوراسیون داخلی )
16. تولیدی ( صنایع خودرو و موتورسیکلت )
17. تولیدی ( صنایع دارویی ، شیمیایی ، بهداشتی و پزشکی )
18. تولیدی ( سیمان و گچ )
19. تولیدی ( صنایع غذایی )
20. تولیدی ( صنایع ریخته گری و ذوب فلزات )
21. تولیدی ( صنایع قطعات و لوازم خودرو و موتورسیکلت )
22. تولیدی ( صنایع لوازم خانگی و اداری )
23. تولیدی ( صنایع لوازم و تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی )
24. تولیدی ( صنایع مولد نیرو )
25. تولیدی ( صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی )
26. تولیدی ( صنایع کاشی و سرامیک )
27. تولیدی ( صنایع لاستیکی و پروپیلن )
28. صنایع چاپ و نشر
29. صنایع حمل و نقل
30. صنایع حفاری و معدن
31. صنایع رنگسازی
32. صنایع کشاورزی ، دامپروری و تولید زنبور
33. خدمات بهداشتی و درمانی
34. خدمات شهری و روستایی
35. خدماتی
36. سازمانهای غیر دولتی
37. صنایع بسته بندی
38. صنایع کامپیوتر و مخابرات
39. مهندسین مشاور
40. موسسات فرهنگی و ورزشی
41. موسسات هنر
42. مراکز آموزشی
43. مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
44. صنایع تبلیغات
45. موسسات حسابداری و حسابرسی
46. سازمانها و نهاد های دولتی
47. موسسات خیریه
48. موسسات مالی اعتباری ، بیمه و سرمایه گذاری
49. صنایع توزیع و پخش
50. نمایندگیهای شرکتهای خارجی
با نگاهی اجمالی به لیست  برخی از کاربران این سیستم یکپارچه بسیار قدرتمند و کامل که در همین وبلاگ آمده است به راحتی می توان دریافت که  این فقط  یک ادعا نیست و طیف بسیار وسیعی از اصناف و مشاغل مختلف به راحتی از این سیستم استفاده نموده و روز به روز به این کاربران افزوده شده  تا جایی که  تا پایان سال ۱۳۸۸ خانواده استفاده کننده گان از این سیستم به ۱۲ هزار کاربر رسیده است
ذیلا شرح برخی از كارآئیهای این سیستم جهت مطالعه و بررسی قدرت  آن و مقایسه با  نرم افزارهای دیگر مشاهده میگردد :
 
( حسـابــداری مـالـی  ) ، دوبـل استـانـدارد
1 – معرفی گروههای مختلف حساب و ماهیت آنها ( دارائی ، بدهی ، سرمایه ، درآمد ، هزینه و …. )
2 – معرفی سرفصل حسابها در سطح  گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی (  چهار سطح ) ، انتخاب  و تعریف كدینگ و افتتاح  هر سطح از حسابها  به دلخواه و آزاد
3 – صدور اسناد حسابداری در سطح كل ، معین و تقصیلی  و با تعداد ردیفهای ثبت بسیار زیاد
4 – امكان جستجوی كدینگ هر حساب ( گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی ) در هنگام صدور سند از طریق قسمتی از نام یا كد حساب
5 – امكان تعریف سرفصل حساب جدید ( گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی ) در هنگام صدور سند حسابداری
6 – امكان  گرفتن سند الگو و الگوبرداری از یك سند حسابداری برای صدور اسناد جدید 
7 – امكان اصلاح اسناد حسابداری قبل از ثبت دائم شدن آنها
8 – امكان مشاهده گردش و مانده حساب هر سطح از حسابها ( گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی ) هنگام صدور سند حسابداری بدون احتیاج به خارج شدن از سند
9 – امكان درج سند بین اسناد و افزایش اتوماتیك شماره سریال اسناد بعدی
10 – امكان حذف سند از بین اسناد و كاهش اتوماتیك شماره سریال اسناد
11 – امكان ثبت دائم نمودن اسناد حسابداری و حالت غیر قابل تغییر اسناد
12 – قابلیت تعریف شرحهای مختلف و پیش شرحهای معمول جهت سهولت و جلوگیری از  تكرار تایپ شرحهای تكراری
13 – چاپ و یا مشاهده اسناد حسابداری ( از تاریخ تا  تاریخ   یا  از سند تا سند )
14 – مرتب كردن اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ به همراه شماره سریال گذاری اسناد بطور اتوماتیك
15 – مرتب كردن اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال
16 –  گزارش اسناد خالی بین اسناد حسابداری
17 – گزارش خلاصه اسناد حسابداری ثبت شده و شرح كامل سند و تعداد اسناد ثبت شده
18 – قابلیت تغییر توضیحات و شرحهای پاورقی ویا امضاهای ذیل اسناد حسابداری و گزارشات مالی
19 – صدور سند افتتاحیه و اختتامیه ، در هر زمان دلخواه و بستن اتوماتیك حسابها توسط نرم افزار ، مانده گیری حسابها و انتقال مانده ها به سال بعد و صدور اتوماتیك سند افتتاحیه سال بعد
20 – انتقال اتوماتیك  كلیه عملیات انجام شده در اسناد حسابداری به دفاتر روزنامه ، كل ، معین و تفصیلی و حسابهای مربوطه
21 – چاپ و یا مشاهده دفتر روزنامه ( با مبالغ كل ، با مبالغ معین ، با مبالغ تفصیلی ) از تاریخ   تا  تاریخ   یا از سند  تا سند
22 – قابلیت جستجوی شرح  و یا مبلغی خاص در اسناد حسابداری ،  روزنامه ، كل ، معین ، تفصیلی و در كل عملیات مالی
23 – چاپ و یا مشاهده دفاتركل ، معین  ، تقصیلی  استاندارد ( از تاریخ  تا  تاریخ  یا از سند  تا سند )  یا از ابتدای دوره مالی تا هر مقطع دلخواه
24 – گزارش حسابهای مانده بدهكار معین یك حساب  كل
25 – گزارش حسابهای مانده بستانكار  معین یك حساب كل
26 – گزارش حسابهای مانده بدهكار تفصیلی یك حساب معین
27 – گزارش حسابهای مانده بستانكار تفصیلی یك حساب معین
28 – تراز آزمایشی به شش صورت و نوع مختلف ( از تاریخ تا تاریخ   یا از سند  تا   سند  )
29 – قابلیت بازدید گردش و عملكرد یك حساب از درون تراز آزمایشی بدون نیاز به خروج از تراز ( مرور حسابها )
30 – سود و زیان و ترازنامه در هر لحظه و ON   LINE      
31 – سود و زیان و ترازنامه  بر اساس محاسبات موجودی كالا بر اساس آخرین خرید هر كالا و یا نرخ میانگین خرید كالاها
32 -  امكان معرفی كاربر و توانایی محدود كردن محیط كاری و نظارت بر  اپراتورها
33 – امكان تهیه كپی پشتیبان ( BACK  UP      )  از كل اطلاعات حتی با حجم بسیار بالای داده ها بر روی فلاپی دیسكت بدون نیاز به استفاده از دیسكت دیگر (  فشرده سازی یا  ZIP   كل اطلاعات مالی بصورت اتوماتیك توسط خود نرم افزار  )
34 – امكان تهیه  كپی پشتیبان  (    BACK   UP   ) بطور اتوماتیك توسط خود نرم افزار بر روی دیسك سخت یا هارد دیسك و یا مسیر دلخواهی كه توسط كاربر تعیین می شود
35 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم خرید و فروش و صدور سند حسابداری اتوماتیك و ثبت فاكتورهای خرید و یا فروش در حساب مشتری و یا خریدار و حسابهای فروش و یا خرید كالا و همزمان در انبار كالا
36 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم انبارداری و صدور سند حسابداری اتوماتیك
37 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم صندوق و گردش وجوه نقد 0 دریافتها و پرداختهای صندوق ) و صدور سند حسابداری اتوماتیك
38 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم عملیاتی بانك و كنترل چك و صدور سند حسابداری اتوماتیك
39 – دسترسی به ماشین حساب در كلیه قسمتهای سیستم
40 – پیش بینی منوهای هوشمند جهت جلوگیری از اشتباهات و آموزش اپراتور از طریق لاین انتهای صفحه تصویر در همه قسمتهای سیستم
41 – قابلیت استفاده از كلیدهای HELP    یا كمكی و راهنما جهت توضیحات مكفی و راهنمائیهای بیشتر اپراتور
42 – قابلیت فارسی كردن چاپگر با فونتهای مختلف و متنوع
43 – قابلیت تغییر عنوان شركت در مورد سال مالی فعال
44 – امكان كار با چندین سال مالی مختلف
 
  (  ا نـــبــــارداری  ) 
1 – معرفی گروهی یا جزء به جزء كالاها و اجناس و معرفی هر كالا با كد مخصوص به خود
2 – تنظیم و ثبت برگه انتقال یك كالا از یك انبار به یك انبار دیگر و یا از یك انبار به حساب شخص در حسابداری مالی و ثبت اتوماتیك سند حسابداری
3 – قابلیت روئیت و چاپ و یا اصلاح برگ انتقال كالا به انبار دیگر و یا حسابی مخصوص و بلعكس
4 – قابلیت تعریف 1000 انبار و 1000 كالا و جنس مختلف در هر انبار
5 – قابلیت تعریف حد سفارش كالا جهت خرید به هنگام و تامین مواد و كالاها به موقع
6 – قابلیت تعریف  9  نرخ  متفاوت جهت ورود و یا خروج كالا از انبار ( نرخ خرید ، نرخ فروش ، نرخ میانگین خرید ، نرخ میانگین خرید بعلاوه درصدی دلخواه ، نرخ خرده فروشی ، نرخ عمده فروشی ، نرخ اختیاری و دلخواه ، آخرین نرخ خرید از فروشنده  ، آخرین نرخ فروش به یك خریدار )
7 – قابلیت بروز كردن كل اجناس و كالاها و یا قسمتی از كالاهای موجود در انبار با یكی از نرخ های توصیفی فوق
8 – انتقال اتوماتیك كل مشخصات كالاها و اجناس و مقدارهای ریالی / تعدادی / موجودی / كدینگ  كالاها و اجناس و … از یك سال مالی به سال مالی بعد و محاسبه اتوماتیك موجودیها ی جنسی و ثبت های اتوماتیك در حسابداری مالی
9 – تنظیم و ثبت حواله انبار هنگام خروج و یا فروش كالاها همراه با مشاهده كل عملكرد حساب و كاردكس كالا و تخصیص و یا عدم تخصیص تخفیفات و تعیین نرخ های اختیاری ، خرده فروشی  و عمده فروشی ، میانگین خرید ، میانگین خرید بعلاوه درصدی دلخواه ، و ثبت اتوماتیك سند حسابداری و تعیین شماره سند ثبت شده اتوماتیك در حسابداری مالی
10 – تنظیم و ثبت رسید انبار هنگام ورود و یا خرید كالاها به انبار و ثبت اتوماتیك انجام خرید در حسابهای انبار و شخص فروشنده
11 – روئیت و اصلاح رسید انبار و اصلاح اتوماتیك در همه عملیات سیستم
12 – قابلیت ثبت مرجوعیها و برگشت از فروش و برگشت از خرید اجناس و كالاها و ثبت اتوماتیك در حساب كالا در انبار و حسابداری مالی
13 – قابلیت تهیه گزارش كارت كالا ها (تعدادی ، ریالی ) و كل مشخصات یك كالا از ابتدای ورود به انبار تا مقطع زمانی دلخواه
14 – قابلیت تهیه گزارش موجودی انبار ( تعدادی  ،  ریالی  ) و مشاهده و چاپ كل كالاهای موجود در انبار و مشخصات كامل آنها و فروش هر یك از كالاها
15 – قابلیت تهیه گزارش لیست قیمت تمامی كالاهای موجود در انبار با انواع نرخهای معرفی شده به سیستم
16 – قابلیت تهیه گزارش لیست موجودی غیر صفر انبار
17 – قابلیت گزارش لیست  سفارش و درخواست كالاهای مختلف از انبار و یا انبارها
18 – قابلیت تهیه لیست انبارگردانی و تعیین مغایرات بین حساب كالا (  تعدادی  ، ریالی  ) در حسابداری مالی و اطلاعات كامپیوتر و انبار فیزیكی
19 – گزارش كاردكس كالا و گردش كل عملیات ورود و خروج هر یك از كالاها ( كلی ،  گروهی ،  جزئی  )
20 – بروز كردن نرخهای فروش موجودیهای انبار
21 – قابلیت افتتاح انبار و یا معرفی كالاهایی كه قبلا در انبار نبوده ، در زمان صدور حواله انبار و یا رسید انبار
22 – قابلیت به ترتیب كردن موجودیهای انبار بر اساس كد و یا حروف الفبا
23 – قابلیت جستجوی سریع و یافتن نام انبارها و یا كالاهای معرفی شده از طریق كد و یا قسمتی از نام كالا
 
( سیـستم كنترل تولیـد و قیمت تـمام شـده ساخت محصول )
 1 – تعریف فـرمـولاسیـون ساخت یك محصـول
   عملكرد سیستم :  شما می توانید فرمول ساخت یك محصول را برای سیستم تعریف و تعیین نموده و سپس فرمان تولید این محصول را به تعداد یا مقدار دلخواه صادر نمایید ، سیستم با توجه به فرمولی كه تعیین نموده اید مقادیر و یا تعداد موادهای اولیه را از انبار مواد اولیه برداشت نموده و برگه تولید محصول را صادر و بطور اتوماتیك تعداد  یا مقدار محصول ساخته شده را به انبار كالای ساخته شده انتقال می دهد و همزمان مقادیر و یا تعداد مواد اولیه های مصرف شده برای ساخت این محصول را از انبار مواد اولیه كسر می نماید ، بنابر این مواد های اولیه مصرف شده برای ساخت یك محصول چه از لحاظ تعدادی و چه از لحاظ ریالی بطور دقیق شناسایی شده و قیمت تمام شده ساخت محصول از لحاظ مواد اولیه بطور كاملا دقیق محاسبه میگردد .
2 – بـرگه قیمت تـمام شـده 
    عملكرد سیستم :  قیمت تمام شده یك محصول حاصل جمع عوامل تولید ( مواد اولیه مصرف شده +  هزینه های دستمزد مستقیم  +  هزینه های سربار ساخت ) بوده كه در این قسمت از سیستم می توانید این محاسبات را به راحتی انجام دهید ، مواداولیه مصرفی و هزینه های دستمزد مستقیم بصورت ریز و هزینه های سربار ساخت نیز بصورت ریز در برگه قیمت تمام شده می تواند گنجانده شود و قیمت تمام شده نهایی محصول را  ، سیستم بطور اتوماتیك محاسبه نموده و در پایان نیز می توانید نسبت به هر كدام از آیتم های فوق درصدی سود ( سود بین مراحل تولید ) را در نظر گرفته و تعیین نمایید ، بدیهی است بهای فروش محصول نیز بطور اتوماتیك محاسبه شده و به شما پیشنهاد می گردد .
 
( سیـستـم خـریـد و فـروش و صـدور فـاكتـور )
 1 – صدور فاكتور فروش به  12  صورت و تیپ كاری مختلف
2 – امكان تعریف انبار و یا محصول جدید در داخل هر انبار در هنگام صدور فاكتور فروش
3 – امكان  افتتاح حساب مشتری جدید هنگام صدور فاكتور فروش
4 – امكان مشاهده گردش و ریز حساب و یا مانده حساب هر مشتری در هنگام صدور فاكتور فروش
5 – امكان تعریف نرخهای فروش به دلخواه كاربر ( نرخ میانگین خرید ، نرخ میانگین فروش  ، نرخ میانگین خرید بعلاوه درصدی اضافه ، نرخ آخرین خرید ، نرخ آخرین فروش به مشتری دلخواه  ،  نرخ آخرین فروش  ، نرخ های اختیاری  )
6 – محاسبه اتوماتیك سود هر كالا و یا هر فاكتور و مشاهده آن حتی  هنگام  صدور فاكتور فروش
7 – مشاهده وضعیت موجودی هر انبار و هر جنس و كالا از لحاظ (  تعدادی و یا ریالی  )   حتی در هنگام صدور فاكتور فروش
8 – امكان هرگونه كسورات و یا اضافات به فاكتور فروش كالا
9 – ثبت سند اتوماتیك فاكتور فروش در حسابداری مالی و همزمان در حساب مشتری و كسر كردن جنس فاكتور شده از انبار كالا
10 – امكان تعریف چگونگی  دریافت مبلغ فاكتور فروش  از مشتری ( بصورت نقد  ،  نسیه یا اعتباری یا دریافت چك ) و ثبتهای همزمان و اتوماتیك در حسابداری مالی و حساب مشتری
11 – امكان تعریف نام ویزیتور و منظور نمودن مبلغ پورسانت هر ویزیتور از هر فاكتور فروشی كه ویزیتور صادر می نماید به حساب خود او
12 – امكان ثبت فاكتورهای برگشتی و مرجوعی كالاها ( برگشت از فروش )
13 – امكان ثبت و نشان دادن مانده حساب مشتری در پرینت و چاپ فاكتور فروش جهت اعلام مانده مشتری به ایشان
14 – امكان جستجوی سریع فاكتور فروش
15 – چاپ برگه تحویل كالا به مشتری
16 – امكان چاپ مشخصات و كد مشتری و آدرس و شماره تلفن و آدرس و مشخصات مشتریان در فاكتور فروش
17 – امكان تنظیم و ثبت پیش فاكتور فروش
18 – امكان تنظیم و ثبت فاكتور فروش امانی
19 – امكان تنظیم و صدور فاكتور خرید كالا و یا خدمات به دلخواه كاربر ( نرخ میانگین خرید ، نرخ میانگین فروش ، نرخ میانگین خرید بعلاوه درصدی اضافه ، نرخ آخرین خرید كالا ، نرخ آخرین فروش به هر مشتری دلخواه  ، نرخ آخرین فروش ، نرخ های فروش اختیاری )
20 – مشاهده وضعیت موجودی هر انبار و هر جنس و كالا از لحاظ تعدادی و یا ریالی حتی هنگام صدور فاكتور خرید
21 – امكان هر گونه كسورات و یا اضافات به فاكتور خرید كالا
22 – ثبت سند اتوماتیك فاكتور خرید در حسابداری مالی و همزمان در حساب فروشنده و افزودن جنس فاكتور شده به انبار كالا
23 – امكان تعریف چگونگی پرداخت مبلغ فاكتور خرید به فروشنده ( بصورت نقد ، نسیه یا اعتباری  یا دریافت چك ) و ثبتهای همزمان در حسابداری مالی و حساب فروشنده
24 – امكان ثبت فاكتورهای برگشتی و مرجوعی كالا ها  ( برگشت از خرید )
25 – امكان بازدید ریز حساب فروشنده و مانده بدهی ما به فروشنده كالا
26 – امكان افتتاح حساب برای فروشنده ای كه  برای اولین بار خرید نموده ایم ، حتی در زمان صدور فاكتور خرید و قابلیتهای بسیار زیاد دیگر
27 – امكان تعریف انبار و یا محصول جدید در داخل هر انبار در هنگام صدور فاكتور خرید
 
( پـرسنلـی  و حقـوق و دستـمـزد  )
 1 – قابلیت ثبت كلیه مشخصات فردی و خانوادگی پرسنل
2 – قابلیت ورود اطلاعات حقوقی 1000 نفر پرسنل
3 – قابلیت تعریف و تعیین جدول مالیاتی موضوع ماده 131 جهت محاسبه مالیات حقوق ( قابل تغییر برای سالهای بعد )
4 – قابلیت احتساب حقوق برای پرسنل به 25 نوع و تیپ كاری مختلف
5 – معرفی انواع وامهای دریافتی پرسنل ، استهلاك وام و چاپ دفترچه اقساط
6 – تهیه گزارش و لیست محاسبه حقوق ، اضافه كاری ، شیفت كاری ، نوبت كاری ، جمعه كاری ، عائله مندی و اولاد ، خوارو بار و مسكن و…… برای هر پرسنل
7 – تهیه گزارش جمع كل حقوق و اضافه كاری و ……… ( ماهیانه  /  سالیانه  )
8 – قابلیت تهیه و چاپ فیش حقوقی  پرسنل
9 – قابلیت تهیه لیست استاندارد بیمه جهت ارائه به ادارات بیمه سازمان تامین اجتماعی با محاسبات قانونی و استاندارد حقوقی
10 – قابلیت تعیین شعبه بانك یا مكان دیگر و چاپ بر روی فیش حقوقی جهت دریافت حقوق و مراجعه پرسنل
11 – قابلیت ذخیره اطلاعات حقوقی  پرسنل در هر ماه بطور جداگانه
12 – قابلیت تعریف  میزان و تعداد ساعات كاری هر روز
13 – قابلیت تعیین آیتمهای حقوق ( اضافه كاری ، حق جذب ، شیفت كاری ، حق اولاد و عائله مندی ، خوارو بار و مسكن و …….   ) از لحاظ بیمه پذیری و یا مالیات پذیری بصورتی كه كاربر می تواند تعیین كند كه به آیتمهای حقوقی  بیمه یا مالیات تعلق بگیرد یا نگیرد ( سیستم پارامتریك حقوق و دستمزد به صورت ایده آل ترین روش )
 
( كنتـرل صـدور و دریـافت چـك و عـملـیـات بـانـك )
 1 – قابلیت ثبت مشخصات كامل چكهای در یافتنی و ثبت اتوماتیك و همزمان آن در حسابداری مالی و دفاتر و حساب فرد  واگذارنده چك
2 – قابلیت مرتب سازی چكهای در یافتی بر حسب ( تاریخ سر رسید ، مبلغ ، حروف الفبا ، كد حسابها  و …… )
3 – قابلیت ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و واگذار شده و ثبت اتوماتیك همزمان آن در حسابداری مالی و دفاتر و حساب بانك مورد نظر
4 – قابلیت مرتب سازی چكهای پرداختی بر حسب 0 تاریخ سر رسید ، مبلغ ، حروف الفبا ، كد حسابها و …… )
5 – قابلیت منظور نمودن كلیه هزینه های بانكی ، كارمزدهای بانكی و …… ثبت اتوماتیك و همزمان در حساب بانك و طرف حساب مورد نظر
6 – قابلیت ثبت كلیه حواله های رسیده و حواله های ارسالی ، محاسبه راس گیری  چكها ، صدور و واگذاری چك به اشخاص دیگر ، نقد و وصول شدن چكها ، نكول و عملیات برگشت شدن چكها و…… ثبت های اتوماتیك و همزمان آنها در حسابداری مالی و دفاتر و حسابها و طرف حسابهای مورد نظر
7 – قابلیت چاپ رسید چك  با مشخصات كامل دریافت كننده آن
8 – قابلیت انتقال چكهای دریافتی و یا پرداختی به بانك مورد نظر و یا واگذاری آن به فرد دیگری یا به حساب دلخواه
9 – قابلیت در جریان وصول كردن اتوماتیك چكهای دریافتی به بانك مورد نظر
10- قابلیت اصلاح و یا حذف چك دریافتی و یا پرداختی و اصلاح اتوماتیك و همزمان در حسابهای مربوطه
11- قابلیت جستجوی سریع شماره چك دلخواه و گرفتن گزارش سابقه آن كه این چك در چه حسابی عمل شده و از چه كسی دریافت و یا به چه كسی پرداخت شده است
12- نگاه داشتن سابقه چك حتی بعد از وصول شدن و یا خرج شدن آن در سیستم دفتر چك برای مراجعات و پیگیری های بعدی كاربر
 
 ( قـابلـیت هـای  بسیـار  زیـاد  دیگـر  سیـستـم  )
 انبار قطعات فنی ( مجزا از سیستم انبارداری  )  ،  دفترچه تلفن و آدرس و مشخصات افراد ، عملیات صندوق قرض الحسنه و  وام  ،  تعریف و تغییر سطوح حفاظتی مختلف جهت دسترسی برای كاربران مختلف ( كاربرعادی ، مدیر سیستم ، فاكتور زن )
ماشین حساب ، امكانات بسیار عالی جهت تهیه نسخه های پشتیبان و BACK  UP    از كل اطلاعات بر روی فلاپی و یا هارد با هر مسیر دلخواه  ، ثبت تاریخ و ساعت ورود و خروج هر كاربر در سیستم و مدت زمان كار هر كاربر و حضور در نرم افزار  ، دفاتر اندكس و اندیكاتور جهت نامه نگاریهای اداری و پیگیری آنها  ،  برنامه آموزش كاربری نرم افزار در داخل خود سیستم  قابلیت دریافت و انتقال كل اطلاعات مالی  به صورت ریز همه عملیات و حسابها از سیستمهای حسابداری قبلی ( پارسا 2000 ، پدیده 2 و 3 ) بطور اتوماتیك   ،   و هزاران امكانات و عملیات بی نظیر و بی رقیب حسابداری دیگر كه فقط  و فقط  در این سیستم به چشم خورده و در میان تمامی نرم افزارهای حسابداری در سراسر  ایران همچنان مانند مروارید می درخشد .

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:56 |amir| |

نرم افزار حسابداری زمرد


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری زمرد:


برخی ویژگی های نرم افزار حسابداری زمرد نسخه بازرگانی

ویژگی های سطح1-نسخه الماس حسابداری زمرد

فرم فروش:

-ثبت کالای فروخته شده شامل ثبت تعداد فروش کالا.فی کالا.درصد تخفیف کالاوجمع کل کالا

-ثبت تخفیف جزء و تخفیف کل

-ثبت دریافت وجه.چک(ثبت مشخصات چک).شامل شماره چک.شماره حساب.نام بانک.نام شعبه.مبلغ چک

-کنترل ونمایش موجودی انباردر فاکتور فروش.کنترل نقطه سفارش.امکان مشخص کردن فی فروش کالابه صورت اتوماتیک.کنترل اعتباری مشتری.نمایش آخرین فی فروش کالا به خریدار.نمایش مانده حساب اشخاص در فرم فروش .نمایش سود هرفاکتور در فرم فروش

نمایش تعدادوفی جزء و تعداد و فی کل درفاکتور-امکان حذف وویرایش فاکتور فروش.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتورفروش ودریافت وجه به صورت اتوماتیک.امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتوربه صورتhtml&txt

کاهش اتوماتیک موجودی انباربا ثبت فاکتور فروش

صدور و چاپ فاکتور فروش و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی در فاکتور فروش(امکان تنظیم عدم نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی نیز وجود دارد)

امکان صدور فاکتور فروش قبل از ثبت فاکتور خرید(ثبت و نمایش کالاهای با موجودی منفی در انبار) برای حالات خاص

فرم خرید:

-ثبت کالای خریداری شده شامل ثبت تعدادکالای خریداری شده.فی خرید کالاوجمع کل کالا

-ثبت پرداخت وجه.چک مشتری(فروش چک ).ثبت شماره چک های دسته چک شخصی.تخفیفات پرداخت وجه درفرم خرید

-نمایش موجودی کالا در انبار حین ثبت فاکتور فروش وخرید

-نمایش مانده حساب اشخاص در فرم خرید وفروش

-امکان حذف وویرایش فاکتور خرید

-امکان تعریف کالاواشخاص در فرم خرید.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور خریدوپرداخت وجه به صورت اتوماتیک

-امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتور به صورت htmlوtxt

-افزایش اتوماتیک موجودی انبارباثبت فاکتورخرید.

صدور و چاپ فاکتور خرید و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب و مبلغ پرداختی در فاکتور خرید

دریافت:

-ثبت وجه دریافتی.چک دریافتی(همراه با ثبت مشخصات چک شامل شماره چک ، شماره حساب ، نام بانک،نام شعبه،مبلغ چک)تخفیفات دریافت، ثبت درآمدها

-امکان چاپ وذخیره آن به صورت htmlوtxt

-ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

-امکان حذف وویرایش

پرداخت:

ثبت وجه پرداختی،چک پرداختی خومان(همراه با ثبت مشخصات چک)، واگذاری چک مشتری(فروش چک)، تخفیفات پرداخت، ثبت هزینه ها

امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html  و txt

ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

امکان حذف و ویرایش

دفترکل فروش:

گزارشی است جامع که ریز فروش در محدوده زمانی مشخص را نمایش میدهددر این گزارش امکان دیدن ریز فروش یک کالا و کلیه کالاها و کالاهای یک طبقه و ریز فروش به یک شخص همه اشخاص و اشخاص یک طبقه را ملاحظه نمود.

بانک:

-برای معرفی بانکمان ومانده ابتدای دوره حساب بانکی به کار میرود و با وارد کردن مانده ابتدای دوره سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک زده میشود.

ثبت پاس چک:

- عملیات کسر از حساب بانکی جهت پاس کردن چک وثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

نمایش لیست چکهای ما نزد دیگران

ثبت وصول چک که شامل وصول چک و واریز وجه آن به حساب بانکی و یا صندوق میباشد و سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک میباشد

گزارش بانکها:

گزارشی جامع جهت نمایش ریز ورود و خروج وجوه به حسابهای بانکی شما به همراه تاریخ مبلغ و شرح

 

گزارش صورتحساب اشخاص:

نمایش گزارشی از کلیه مبادلات مالی(کالا.چک،نقد و...)بین ماوسایر اشخاص درمحدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر ،که دراین گزارش  شماره فاکتور و سند ،مبلغ ،فی ،شرح  و... نمایش  داده میشود.

گزارش سود و زیان کلی:گزارشی استاندارد که سود و زیان کلی واحد تجاری را محاسبه مینماید.

کاردکس ریالی و آماری کالا:شامل گزارشی از ورود و خروج های آماری و ریالی کالا در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد. که میتوان این گزارش را محدود به یک شخص و یا کلیه اشخاص نمود.

 

معرفی کالا:

دراین قسمت میتوان کالاها را معرفی نمود. همچنین میتوان نقطه سفارش کالا را مشخص نمود.برای نمایش فی فروش کالا به صورت اتوماتیک میتوان در این فرم مبلغ مورد نظر را وارد نمود.همچنین برای وارد کردن موجودی ابتدای دوره میتوان از این فرم استفاده نمود.

 

معرفی اشخاص و حسابها:

در این قسمت میتوان اشخاص و حسابهای خود را معرفی نمود. همچنین میتوانید سقف اعتبار مشتری را دراین قسمت تعریف نمایید دراینصورت در قسمت فروش نرم افزار اعتبار مشتری را کنترل مینماید که بیش از سقف اعتبار مشتری به ایشان فروش انجام نشود.همچنین میتوان مانده بدهکار و یا بستانکار اشخاص و حسابها را از دوره قبل دراین قسمت مشخص نمود.دراین قسمت میتوان آدرس و شماره تماس اشخاص را وارد نمود.

 

 

معرفی کاربر:

دراین قسمت مدیر نرم افزار میتواند برای سیستم کاربران مختلفی تعریف کرده و برای آنها محدوده دسترسی مشخص نماید تا اجازه ورود به قسمتهایی که مدیر نرم افزار آنرا مجاز نمیداند داده نشود.

 

معرفی بانک مشتری:

دراین بخش بانکهای مشتری به سیستم معرفی میشود.

 

معرفی واحدها:

دراین بخش  واحدهای سنجش را معرفی میکنیم.

 

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

در این قسمت ازبرنامه  حسابداری می توان اطلاعات را ذخیره یا بازیابی کرد.

پاک کردن اطلاعات:

در این قسمت متناسب با نوع نیاز کاربر میتواندبه حذف پاره ای از اطلاعات که می خواهد بپردازد.

تنظیمات چاپ:

در این فرم کاربر میتواند به تنظیمات مربوط به چاپ بپردازد.می توان اطلاعات مربوط به نام شرکت.آدرس شرکت.توضیحات بالا.توضیحات پایین را در گزارش مشخص نماید.

امکان چاپ فاکتور با کلیه چاپگر های قابل نصب در محیط ویندوز وجود دارد.

 

محیط گرافیکی:

در این نرم افزار سعی شده تا محیط  نرم افزار را کاملا گرافیکی طراحی نموده ،روانشناسی رنگها را در آن دخیل نماییم تا محیطی زیبا وجذاب جهت استفاده کاربر فراهم آید.پوسته های این نرم افزار متناسب با سلیقه کاربر قابل تغییر می باشدومنوهای آن بصورت آبشاری بوده وبه دلخواه کاربر امکان ثابت کردن آن وجود دارد

امکان نصب نرم افزار برروی کلیه ویندوزهای XP, Vista,Seven 32bit,64bit


ویژگی های سطح2 نسخه طلایی حسابداری زمرد


شامل کلیه امکانات سطح1 و امکانات زیر:

سند حسابداری:

امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک ، مشاهده آرشیو، حذف و ویرایش اسناد

 

برگشت از فروش :

ثبت عملیات برگشت از فروش ، افزایش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

برگشت ازخرید:

 ثبت عملیات برگشت از خرید ، کاهش  اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

دفتر کل خرید:

نمایش گزارشی از کلیه خریدهای انجام شده میباشد که میتوان گزارش را به صورتهای مختلف فیلتر کرد:نمایش گزارش براساس یک کالای بخصوص ویا کلیه کالاها، نمایش گزارش براساس یک شخص بخصوص و یا کلیدر محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر

ترازنامه :

یک گزارش استاندارد وکاربردی

دفتر روزنامه :

گزارشی از کلیه عملیاتهای مالی در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر رانشان میدهد.

 لیست بدهکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ بدهی آنها با امکان چاپ.

 لیست بستانکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ طلب از آنها با امکان چاپ.

گزارش حسابها:

گزارشیست جامع از کلیه حسابها مثل گزارش حسابهای بانکی  ، گزارش حسابهای هزینه ، گزارش حسابهای درآمد، گزارش صندوق و... در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر.

گزارش مانده موجودی انبار: نمایش گزارشی از مانده آماری تمامی کالاها با موجودی منفی ،مثبت وصفر .همچنین گزارشی از لیست کالاهای معرفی شده به سیستم بدون نمایش مانده در گزارش ، مناسب جهت انبارگردانی.امکان نمایش وچاپ لیست کالاها به همراه فی فروش و میانگین خرید

-طبقه بندی کالا:

با این امکان میتوان کالاها را براساس نوع کالا،طبقه کالا و هر نوعی که کاربر لازم بداند طبقه بندی نمود.

امکان معرفی کالاهای خدماتی :

این قسمت مناسب مشاغلی میباشد که سیستم کاریشان خدماتی میباشد

-طبقه بندی اشخاص و حسابها:

با این امکان میتوان اشخاص را براساس نوع مشتریان ، براساس منطقه ،شهر و یا هر نوع طبقه بندی که کاربر بخواهد طبقه بندی نمود.


ویژگی های سطح3-نسخه ویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2 و امکانات زیر:

 

امکان ثبت هزینه ها (هزینه حمل و نقل و...) در فاکتورفروش

آلارم چک:

با این امکان میتوان برای وصول و پاس چکها زمان گذاشت تا قبل از موعد سررسید، لیست چکهایی که زمان سررسید آنها نزدیک است را اعلام نماید.

مرورحسابها:

گزارشی است جامع و کامل که در آن لیست تمامی حسابها به همراه مانده آنها را به صورت یکجا نمایش میدهد.درصورتی که حسابی دارای زیرمجموعه باشد سرجمع کلیه حسابهای زیرمجموعه را نمایش میدهد.وجهت مشاهده مانده حساب زیرمجموعه کافی است روی حساب سرگروه اینتر زده تا مانده حساب زیرگروه را مشاهده نمایید.وجهت مشاهده ریز اسناد کافی است روی حساب مربوطه اینترزده تاریز اسناد حساب را نمایش دهد.

گزارش سود لحظه ای:

 گزارشی است کاربردی که امکان مشخص کردن سود در محدوده تاریخی مشخص را حساب مینماید.

نمایش سود فاکتوردرفرم فروش:

با این امکان ، در حین ثبت فاکتور فروش نرم افزار سود فاکتور را محاسبه نموده و نشان میدهد.

چاپ روی چک:

با این امکان به جای نوشتن دستی روی چک، میتوان اینکار را توسط نرم افزار انجام داد.

برگشت چک:

با این امکان میتوان چکهای مشتری که برگشت خورده اند را ثبت نمود .

چندصندوقه:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چند صندوق و تنخواه گردان بوده و میخواهند حسابهای هرصندوق را به صورت جداگانه نگهداری کنند.

چندانباره:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چندانبار بوده و نیاز دارند موجودی هر انبار را به صورت جداگانه داشته باشند.میتوان گزارش موجودی انبار را براساس یک انبار و یا کلیه انبارها مشاهده نمود.در بخش فروش این امکان وجود دارد که فاکتور فروش را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا از موجودی آن انبار کسرشود. همچنین در بخش خرید نیز این امکان وجود دارد که فاکتور خرید را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا به موجودی آن انبار اضافه نمود.
ویژگی های سطح4-سوپرویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح 1و2و3و امکانات زیر:

محاسبه ارزش افزوده درفاکتور فروش :

بااین امکان میتوان در فاکتور فروش درصد ارزش افزوده را حساب و در فاکتور حاظ نمود.

 

گزارش چکهای دریافتی:

گزارشی است جامع از چکهای دریافتی شمال لیستی از چکهایی وجه آن وصول شده ، لیست چکهایی که وجه آن وصول نشده و لیست چکهایی که برگشت خورده است .

گزارش چکهای پرداختی

گزارش لیست اشخاص:

گزارشی از لیست اشخاص  به همراه مشخصات و مبلغ طلب یا بدهی

تیپ قیمت:

بسیاری از مشاغل ماهیت شغلیشان به گونه ای است که یک کالای بخصوص برای اشخاص مختلف قیمتهای متفاوتی را دارا میباشد  به عنوان مثال قیمت کالا برای افرادی که خرید عمده دارند با افرادی که خرید جزعی دارند متفاوت میباشد و یا برای افرادی که خرید نقد و یا خرید اعتباری دارند برای این منظور متوانند از فی فروش 1 و 2 استفاده نمایند به اینصورت برای کالای مورد نظر هر دو قیمت را وارد مینمایند

 

ایجادوتغییر سال مالی(چند شرکته):

این امکان جهت ایجاد سال مالی جدید و تغییر سال مالی برای مشاهده اطلاعات سالهای مختلف مناسب میباشد.همچنین این امکان جهت اشخاصی که میخواهند اطلاعات چند واحد تجاری را درکنار هم داشته باشند مناسب میباشد.

 

 

تنظیمات که شامل امکانات زیر میباشد:

-امکان تنظیم آرم شرکت جهت چاپ در فاکتور فروش

تیپ قیمت:مناسب جهت مشاغلی که یک کالا برای اشخاص مختلف قیمتهای مختلفی را دارا&nbs-امکان تنظیم چاپگر نرم افزار به دو نوع چاپگر معمولی و چاپگرحرارتی –این امکان به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و مشاغلی که از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور خرید

-امکان تنظیم نرم افزار به این صورت که نرم افزار به صورت اتوماتیک فاکتورهای فروش را به صورت نقدی درنظر بگیرد.این بخش به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و کلا مشاغلی که فعالیتشان نقدی است بسیار مناسب میباشد.

-تخفیفات:این بخش مناسب جهت تخفیفات متناسب با حجم فروش میباشد.

 ویژگی های سطح5-حسابداری تولید و فروش حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2و3 و4و امکانات زیر:

تولید و تبدیل کالا:

با این امکان میتوان مواد اولیه را به همراه هزینه تولید، تبدیل به محصول نهایی نمود . به این صورت که محصول نهایی و تعداد تولید شده را مشخص نموده و مواد اولیه و تعداد و مبلغ آنها را وارد نموده، نرم افزار به صورت اتوماتیک بهای تمام شده محصول نهایی را حساب مینماید و همچنین از موجودی انبار مواد اولیه کسر و به موجودی انبار محصول نهایی اضافه مینماید.همچنین در این قسمت این امکان وجود دارد که انبار محصول نهایی و مواد اولیه را مشخص نموده تا از انبارهای مورد نظر استفاده نمود.

 

فرمول تولید:

باتوجه به اینکه پروسه تولید مرتبا تکرار میشود و عملیات تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی در یک واحد تولیدی مرتبا تکرار میشود ، بخش تولید را ایجاد نموده ایم تا با ساخت فرمول تولید ،عملیات تکراری تولید فرموله گردیده ودربخش تولید با مشخص کردن فرمول ،عملیات تولید توسط نرم افزار به صورت اتوماتیک انجام شود

این نسخه جهت کارخانه های تولیدی ،کارگاهها و سایر مشاغلی که به نحوی سیستم کاری آنها تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و نهایتا فروش بوده مناسب میباشد

 

 

امکاناتی که با دریافت کد قابل اضافه شدن هستند:

* قابلیت اضافه کردن بارکدخوان به نرم افزار ،جهت مشاغلی که از بارکدخوان  استفاده میکنند

* قابلیت اضافه کردن محاسبه پورسانت به نرم افزار ،جهت مشاغلی که درسیستم کاریشان از واسطه یا ویزیتور جهت عملیات فروش استفاده میکنند.

* کد اشتراک جهت مشاغلی که برای دسترسی به مشتریان به کد اشتراک نیازدارند مثل رستورانها و فست فودها

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:55 |amir| |

نرم افزار حسابداری زمرد


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری زمرد:


برخی ویژگی های نرم افزار حسابداری زمرد نسخه بازرگانی

ویژگی های سطح1-نسخه الماس حسابداری زمرد

فرم فروش:

-ثبت کالای فروخته شده شامل ثبت تعداد فروش کالا.فی کالا.درصد تخفیف کالاوجمع کل کالا

-ثبت تخفیف جزء و تخفیف کل

-ثبت دریافت وجه.چک(ثبت مشخصات چک).شامل شماره چک.شماره حساب.نام بانک.نام شعبه.مبلغ چک

-کنترل ونمایش موجودی انباردر فاکتور فروش.کنترل نقطه سفارش.امکان مشخص کردن فی فروش کالابه صورت اتوماتیک.کنترل اعتباری مشتری.نمایش آخرین فی فروش کالا به خریدار.نمایش مانده حساب اشخاص در فرم فروش .نمایش سود هرفاکتور در فرم فروش

نمایش تعدادوفی جزء و تعداد و فی کل درفاکتور-امکان حذف وویرایش فاکتور فروش.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتورفروش ودریافت وجه به صورت اتوماتیک.امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتوربه صورتhtml&txt

کاهش اتوماتیک موجودی انباربا ثبت فاکتور فروش

صدور و چاپ فاکتور فروش و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی در فاکتور فروش(امکان تنظیم عدم نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی نیز وجود دارد)

امکان صدور فاکتور فروش قبل از ثبت فاکتور خرید(ثبت و نمایش کالاهای با موجودی منفی در انبار) برای حالات خاص

فرم خرید:

-ثبت کالای خریداری شده شامل ثبت تعدادکالای خریداری شده.فی خرید کالاوجمع کل کالا

-ثبت پرداخت وجه.چک مشتری(فروش چک ).ثبت شماره چک های دسته چک شخصی.تخفیفات پرداخت وجه درفرم خرید

-نمایش موجودی کالا در انبار حین ثبت فاکتور فروش وخرید

-نمایش مانده حساب اشخاص در فرم خرید وفروش

-امکان حذف وویرایش فاکتور خرید

-امکان تعریف کالاواشخاص در فرم خرید.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور خریدوپرداخت وجه به صورت اتوماتیک

-امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتور به صورت htmlوtxt

-افزایش اتوماتیک موجودی انبارباثبت فاکتورخرید.

صدور و چاپ فاکتور خرید و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب و مبلغ پرداختی در فاکتور خرید

دریافت:

-ثبت وجه دریافتی.چک دریافتی(همراه با ثبت مشخصات چک شامل شماره چک ، شماره حساب ، نام بانک،نام شعبه،مبلغ چک)تخفیفات دریافت، ثبت درآمدها

-امکان چاپ وذخیره آن به صورت htmlوtxt

-ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

-امکان حذف وویرایش

پرداخت:

ثبت وجه پرداختی،چک پرداختی خومان(همراه با ثبت مشخصات چک)، واگذاری چک مشتری(فروش چک)، تخفیفات پرداخت، ثبت هزینه ها

امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html  و txt

ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

امکان حذف و ویرایش

دفترکل فروش:

گزارشی است جامع که ریز فروش در محدوده زمانی مشخص را نمایش میدهددر این گزارش امکان دیدن ریز فروش یک کالا و کلیه کالاها و کالاهای یک طبقه و ریز فروش به یک شخص همه اشخاص و اشخاص یک طبقه را ملاحظه نمود.

بانک:

-برای معرفی بانکمان ومانده ابتدای دوره حساب بانکی به کار میرود و با وارد کردن مانده ابتدای دوره سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک زده میشود.

ثبت پاس چک:

- عملیات کسر از حساب بانکی جهت پاس کردن چک وثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

نمایش لیست چکهای ما نزد دیگران

ثبت وصول چک که شامل وصول چک و واریز وجه آن به حساب بانکی و یا صندوق میباشد و سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک میباشد

گزارش بانکها:

گزارشی جامع جهت نمایش ریز ورود و خروج وجوه به حسابهای بانکی شما به همراه تاریخ مبلغ و شرح

 

گزارش صورتحساب اشخاص:

نمایش گزارشی از کلیه مبادلات مالی(کالا.چک،نقد و...)بین ماوسایر اشخاص درمحدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر ،که دراین گزارش  شماره فاکتور و سند ،مبلغ ،فی ،شرح  و... نمایش  داده میشود.

گزارش سود و زیان کلی:گزارشی استاندارد که سود و زیان کلی واحد تجاری را محاسبه مینماید.

کاردکس ریالی و آماری کالا:شامل گزارشی از ورود و خروج های آماری و ریالی کالا در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد. که میتوان این گزارش را محدود به یک شخص و یا کلیه اشخاص نمود.

 

معرفی کالا:

دراین قسمت میتوان کالاها را معرفی نمود. همچنین میتوان نقطه سفارش کالا را مشخص نمود.برای نمایش فی فروش کالا به صورت اتوماتیک میتوان در این فرم مبلغ مورد نظر را وارد نمود.همچنین برای وارد کردن موجودی ابتدای دوره میتوان از این فرم استفاده نمود.

 

معرفی اشخاص و حسابها:

در این قسمت میتوان اشخاص و حسابهای خود را معرفی نمود. همچنین میتوانید سقف اعتبار مشتری را دراین قسمت تعریف نمایید دراینصورت در قسمت فروش نرم افزار اعتبار مشتری را کنترل مینماید که بیش از سقف اعتبار مشتری به ایشان فروش انجام نشود.همچنین میتوان مانده بدهکار و یا بستانکار اشخاص و حسابها را از دوره قبل دراین قسمت مشخص نمود.دراین قسمت میتوان آدرس و شماره تماس اشخاص را وارد نمود.

 

 

معرفی کاربر:

دراین قسمت مدیر نرم افزار میتواند برای سیستم کاربران مختلفی تعریف کرده و برای آنها محدوده دسترسی مشخص نماید تا اجازه ورود به قسمتهایی که مدیر نرم افزار آنرا مجاز نمیداند داده نشود.

 

معرفی بانک مشتری:

دراین بخش بانکهای مشتری به سیستم معرفی میشود.

 

معرفی واحدها:

دراین بخش  واحدهای سنجش را معرفی میکنیم.

 

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

در این قسمت ازبرنامه  حسابداری می توان اطلاعات را ذخیره یا بازیابی کرد.

پاک کردن اطلاعات:

در این قسمت متناسب با نوع نیاز کاربر میتواندبه حذف پاره ای از اطلاعات که می خواهد بپردازد.

تنظیمات چاپ:

در این فرم کاربر میتواند به تنظیمات مربوط به چاپ بپردازد.می توان اطلاعات مربوط به نام شرکت.آدرس شرکت.توضیحات بالا.توضیحات پایین را در گزارش مشخص نماید.

امکان چاپ فاکتور با کلیه چاپگر های قابل نصب در محیط ویندوز وجود دارد.

 

محیط گرافیکی:

در این نرم افزار سعی شده تا محیط  نرم افزار را کاملا گرافیکی طراحی نموده ،روانشناسی رنگها را در آن دخیل نماییم تا محیطی زیبا وجذاب جهت استفاده کاربر فراهم آید.پوسته های این نرم افزار متناسب با سلیقه کاربر قابل تغییر می باشدومنوهای آن بصورت آبشاری بوده وبه دلخواه کاربر امکان ثابت کردن آن وجود دارد

امکان نصب نرم افزار برروی کلیه ویندوزهای XP, Vista,Seven 32bit,64bit


ویژگی های سطح2 نسخه طلایی حسابداری زمرد


شامل کلیه امکانات سطح1 و امکانات زیر:

سند حسابداری:

امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک ، مشاهده آرشیو، حذف و ویرایش اسناد

 

برگشت از فروش :

ثبت عملیات برگشت از فروش ، افزایش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

برگشت ازخرید:

 ثبت عملیات برگشت از خرید ، کاهش  اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

دفتر کل خرید:

نمایش گزارشی از کلیه خریدهای انجام شده میباشد که میتوان گزارش را به صورتهای مختلف فیلتر کرد:نمایش گزارش براساس یک کالای بخصوص ویا کلیه کالاها، نمایش گزارش براساس یک شخص بخصوص و یا کلیدر محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر

ترازنامه :

یک گزارش استاندارد وکاربردی

دفتر روزنامه :

گزارشی از کلیه عملیاتهای مالی در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر رانشان میدهد.

 لیست بدهکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ بدهی آنها با امکان چاپ.

 لیست بستانکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ طلب از آنها با امکان چاپ.

گزارش حسابها:

گزارشیست جامع از کلیه حسابها مثل گزارش حسابهای بانکی  ، گزارش حسابهای هزینه ، گزارش حسابهای درآمد، گزارش صندوق و... در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر.

گزارش مانده موجودی انبار: نمایش گزارشی از مانده آماری تمامی کالاها با موجودی منفی ،مثبت وصفر .همچنین گزارشی از لیست کالاهای معرفی شده به سیستم بدون نمایش مانده در گزارش ، مناسب جهت انبارگردانی.امکان نمایش وچاپ لیست کالاها به همراه فی فروش و میانگین خرید

-طبقه بندی کالا:

با این امکان میتوان کالاها را براساس نوع کالا،طبقه کالا و هر نوعی که کاربر لازم بداند طبقه بندی نمود.

امکان معرفی کالاهای خدماتی :

این قسمت مناسب مشاغلی میباشد که سیستم کاریشان خدماتی میباشد

-طبقه بندی اشخاص و حسابها:

با این امکان میتوان اشخاص را براساس نوع مشتریان ، براساس منطقه ،شهر و یا هر نوع طبقه بندی که کاربر بخواهد طبقه بندی نمود.


ویژگی های سطح3-نسخه ویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2 و امکانات زیر:

 

امکان ثبت هزینه ها (هزینه حمل و نقل و...) در فاکتورفروش

آلارم چک:

با این امکان میتوان برای وصول و پاس چکها زمان گذاشت تا قبل از موعد سررسید، لیست چکهایی که زمان سررسید آنها نزدیک است را اعلام نماید.

مرورحسابها:

گزارشی است جامع و کامل که در آن لیست تمامی حسابها به همراه مانده آنها را به صورت یکجا نمایش میدهد.درصورتی که حسابی دارای زیرمجموعه باشد سرجمع کلیه حسابهای زیرمجموعه را نمایش میدهد.وجهت مشاهده مانده حساب زیرمجموعه کافی است روی حساب سرگروه اینتر زده تا مانده حساب زیرگروه را مشاهده نمایید.وجهت مشاهده ریز اسناد کافی است روی حساب مربوطه اینترزده تاریز اسناد حساب را نمایش دهد.

گزارش سود لحظه ای:

 گزارشی است کاربردی که امکان مشخص کردن سود در محدوده تاریخی مشخص را حساب مینماید.

نمایش سود فاکتوردرفرم فروش:

با این امکان ، در حین ثبت فاکتور فروش نرم افزار سود فاکتور را محاسبه نموده و نشان میدهد.

چاپ روی چک:

با این امکان به جای نوشتن دستی روی چک، میتوان اینکار را توسط نرم افزار انجام داد.

برگشت چک:

با این امکان میتوان چکهای مشتری که برگشت خورده اند را ثبت نمود .

چندصندوقه:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چند صندوق و تنخواه گردان بوده و میخواهند حسابهای هرصندوق را به صورت جداگانه نگهداری کنند.

چندانباره:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چندانبار بوده و نیاز دارند موجودی هر انبار را به صورت جداگانه داشته باشند.میتوان گزارش موجودی انبار را براساس یک انبار و یا کلیه انبارها مشاهده نمود.در بخش فروش این امکان وجود دارد که فاکتور فروش را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا از موجودی آن انبار کسرشود. همچنین در بخش خرید نیز این امکان وجود دارد که فاکتور خرید را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا به موجودی آن انبار اضافه نمود.
ویژگی های سطح4-سوپرویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح 1و2و3و امکانات زیر:

محاسبه ارزش افزوده درفاکتور فروش :

بااین امکان میتوان در فاکتور فروش درصد ارزش افزوده را حساب و در فاکتور حاظ نمود.

 

گزارش چکهای دریافتی:

گزارشی است جامع از چکهای دریافتی شمال لیستی از چکهایی وجه آن وصول شده ، لیست چکهایی که وجه آن وصول نشده و لیست چکهایی که برگشت خورده است .

گزارش چکهای پرداختی

گزارش لیست اشخاص:

گزارشی از لیست اشخاص  به همراه مشخصات و مبلغ طلب یا بدهی

تیپ قیمت:

بسیاری از مشاغل ماهیت شغلیشان به گونه ای است که یک کالای بخصوص برای اشخاص مختلف قیمتهای متفاوتی را دارا میباشد  به عنوان مثال قیمت کالا برای افرادی که خرید عمده دارند با افرادی که خرید جزعی دارند متفاوت میباشد و یا برای افرادی که خرید نقد و یا خرید اعتباری دارند برای این منظور متوانند از فی فروش 1 و 2 استفاده نمایند به اینصورت برای کالای مورد نظر هر دو قیمت را وارد مینمایند

 

ایجادوتغییر سال مالی(چند شرکته):

این امکان جهت ایجاد سال مالی جدید و تغییر سال مالی برای مشاهده اطلاعات سالهای مختلف مناسب میباشد.همچنین این امکان جهت اشخاصی که میخواهند اطلاعات چند واحد تجاری را درکنار هم داشته باشند مناسب میباشد.

 

 

تنظیمات که شامل امکانات زیر میباشد:

-امکان تنظیم آرم شرکت جهت چاپ در فاکتور فروش

تیپ قیمت:مناسب جهت مشاغلی که یک کالا برای اشخاص مختلف قیمتهای مختلفی را دارا&nbs-امکان تنظیم چاپگر نرم افزار به دو نوع چاپگر معمولی و چاپگرحرارتی –این امکان به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و مشاغلی که از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور خرید

-امکان تنظیم نرم افزار به این صورت که نرم افزار به صورت اتوماتیک فاکتورهای فروش را به صورت نقدی درنظر بگیرد.این بخش به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و کلا مشاغلی که فعالیتشان نقدی است بسیار مناسب میباشد.

-تخفیفات:این بخش مناسب جهت تخفیفات متناسب با حجم فروش میباشد.

 ویژگی های سطح5-حسابداری تولید و فروش حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2و3 و4و امکانات زیر:

تولید و تبدیل کالا:

با این امکان میتوان مواد اولیه را به همراه هزینه تولید، تبدیل به محصول نهایی نمود . به این صورت که محصول نهایی و تعداد تولید شده را مشخص نموده و مواد اولیه و تعداد و مبلغ آنها را وارد نموده، نرم افزار به صورت اتوماتیک بهای تمام شده محصول نهایی را حساب مینماید و همچنین از موجودی انبار مواد اولیه کسر و به موجودی انبار محصول نهایی اضافه مینماید.همچنین در این قسمت این امکان وجود دارد که انبار محصول نهایی و مواد اولیه را مشخص نموده تا از انبارهای مورد نظر استفاده نمود.

 

فرمول تولید:

باتوجه به اینکه پروسه تولید مرتبا تکرار میشود و عملیات تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی در یک واحد تولیدی مرتبا تکرار میشود ، بخش تولید را ایجاد نموده ایم تا با ساخت فرمول تولید ،عملیات تکراری تولید فرموله گردیده ودربخش تولید با مشخص کردن فرمول ،عملیات تولید توسط نرم افزار به صورت اتوماتیک انجام شود

این نسخه جهت کارخانه های تولیدی ،کارگاهها و سایر مشاغلی که به نحوی سیستم کاری آنها تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و نهایتا فروش بوده مناسب میباشد

 

 

امکاناتی که با دریافت کد قابل اضافه شدن هستند:

* قابلیت اضافه کردن بارکدخوان به نرم افزار ،جهت مشاغلی که از بارکدخوان  استفاده میکنند

* قابلیت اضافه کردن محاسبه پورسانت به نرم افزار ،جهت مشاغلی که درسیستم کاریشان از واسطه یا ویزیتور جهت عملیات فروش استفاده میکنند.

* کد اشتراک جهت مشاغلی که برای دسترسی به مشتریان به کد اشتراک نیازدارند مثل رستورانها و فست فودها

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:55 |amir| |

نرم افزاری حسابداری میم


اطلاعاتی درمورد نرم افزاری حسابداری میم
:

این بسته نرم افزاری ، "نسخه پایه" از مجموعه نرم افزارهای حسابداری میم می باشد كه در سطوح مختلف پایه ، متوسطه ، پیشرفته ، ویژه ، انبار ، حسابداری مطلق ، برای رفع نیازهای كاربران تهیه گردیده است.شما می توانید با توجه به جدول مقایسه ای هر یك از سطوح مختلف این نرم افزار را با توجه به نیاز خویش انتخاب نمایید.

قابلیتهای نسخه پایه :
 تعیین واحدهای اندازه گیری كالا 
 تعریف بانكهای كشور و شعبات بانكی 
 طبقه بندی كالاها با كدینگ شناور و تا سه سطح اصلی / فرعی / كالا 
 قابلیت تعریف انواع خدمات ارائه شده 
 امكان تعریف مخاطبین و طرفهای تجاری شامل فروشندگان و خریداران و واسطه و سرمایه گذار و قابل انتقال به دفترچه تلفن 
 صدور فاكتور خرید و فروش با قابلیتهای ذیل : 
 فاكتور تركیبی خدمات و كالا 
 محاسبه اتوماتیك مالیات برارزش افزوده 
 قابلیت اقساط بندی پرداختها 
 تعیین واسطه فروش 
 تعیین تخفیف سطری و كلی در فاكتور 
 چاپ انواع فاكتور و متناسب با ابعاد چاپگر 
 تعریف موجودی اول دوره كالا برای انبار 
 تعریف موجودی اولیه شعبات بانكی 
 تعریف موجودی اولیه برای صندوق 
 مدیریت كلیه چكهای پرداختی و دریافتی (وصولی / درجریان وصول / برگشتی / ...) 
 تولید اتوماتیك سند حسابداری برای انواع فاكتورها و انواع دریافت و پرداخت 
 تبدیل اسناد موقت حسابداری به دائم و بالعكس 
 گزارش گردش نقدینگی صندوق و بانك 
 گزارش گردش حساب مخاطب 
 گزارش فهرست سرفصلهای حسابداری 
 گزارش دفتر روزنامه / كل / معین / تفصیلی 
 نمایش جدولی تمامی اطلاعات با قابلیت چاپ و جستجوهای هوشمند 
 تنظیمات اولیه بخش های ثابت نرم افزار 
 دفترچه تلفن دستی و اتوماتیك 
 تقویم شمسی / میلادی / قمری 
 تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:53 |amir| |

نرم افزار حسابداری صندوق

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری صندوق:
صندوق‌ ‌های قرض الحسنه فامیلی دیرپای مردمی، متشکل از اعضای خانواده و فامیل،‌ ‌ساکنان محله ها، صندوق های کارمندی و کارگری و هیئت های محلی به عنوان یک‌ ‌پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع کلید کارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای‌ ‌مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. این صندوقها کاغذبازی های متداول،‌ ‌معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل کار در منابع‌ ‌رسمی پولی را ندارند. مضاف اینکه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد‌ ‌این‌گونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و‌ ‌داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود. تار و پود صندوق های قرض الحسنه‌ ‌فامیلی و محلی و صنفی، واقعیت مفاهیم همدلی و همت جمعی را برمی تاباند که‌ ‌در معنای لغوی کلی چنین تعریف و مضمونی دارد: خواستن چیزی خواه پول و خواه‌ ‌غیر آن در چارچوب ارتباط نیکو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با‌ ‌دیگران و در نهایت واپس دادن آن.‌
‌صندوق قرض الحسنه فامیلی از طرف شرکت نواندیشان نصف‌ ‌جهان جهت صندوق های فامیلی طراحی گردیده است و کلیه حقوق معنوی آن برای‌ ‌پدیدآورنده آن محفوظ می باشد.‌‌

هر صندوق فامیلی برای انجام خدمات خود مراحلی را‌ ‌انجام می دهد که هر یک در فرمهای برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا‌ ‌یادآوری موارد کلی در این رابطه مفید می باشد.‌‌
۱) در ابتدا اطلاعات کلیه اعضاء به همراه پس انداز اولیه آنها ثبت می گردد.‌‌
۲‌ ) هر یک از اعضاء به طور ماهیانه مبلغی ثابتی را به پس انداز خود اضافه می کنند.‌‌
۳‌) وامی که به اعضاء پرداخت می شود از موجودی صندوق کسر می گردد و دریافت کننده ، مبلغ وام و کارمزد را بدهکار می شود.‌‌
۴‌) برای پرداخت اقساط وام و کارمزد از طریق فرم واریز ماهیانه اقدام می گردد.‌‌
۵‌) مساعده پرداختی به اعضاء نیز در فرم واریز ماهیانه دریافت می گردد.‌‌
۶‌) هزینه های ثبت شده نیز از موجودی کسر می گردد.‌‌
۷‌) از طریق گزارش صندوق موجودی آن قابل رویت می باشد.‌‌
۸‌) بهتر است گزارش صندوق در محدوده یک ماه چاپ شده و مانده ابتدای آن با مانده انتهای ماه قبل مقایسه و بایگانی شود.‌‌
۹‌) خروج از فرم نه تنها با کلیک کردن روی کلید خروج قابل انجام است بلکه‌ ‌از طریق صفحه کلید به صورت خ‌Alt+ ‌نیز امکان پذیر می باشد. همین‌طور ی‌Alt+ ‌برای ویرایش و ح‌Alt+ ‌برای حذف قابل دسترس است.‌ ‌
● برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری آسان حساب‌ :
▪ ‌ثبت اطلاعات اعضاء‌:‌
این فرم که بوسیله کلید۵F ‌‌نیز قابل دسترسی سریع می‌‌ ‌باشد اولین مرحله از ثبت اطلاعات می باشد.اطلاعات پایه اعضاء ( شامل: ‌ ‌شماره عضویت ، تاریخ عضویت ، نام ، نام خانوادگی ، مشخصات شناسنامه ای ،‌ ‌پس انداز اولیه ، پس انداز ماهیانه ، اقساط ماهیانه و ... ) در این قسمت‌ ‌ثبت می شود. برای ثبت عضو جدید کافی است دکمه ویرایش را انتخاب نموده و‌ ‌مشخصات وی را در آخرین ردیف جدول وارد نمایید. در همین حالت می توان‌ ‌اطلاعات قبلی را نیز اصلاح نموده و یا ردیف انتخاب شده را حذف کرد. عملیات‌ ‌فیلترکردن و جستجوی تعدادی از اعضاء با یک عنوان خاص در نام خانوادگی نیز‌ ‌از طریق قسمت جستجو انجام می شود. اطلاعات ثبت شده را می توان به ترتیب‌ ‌نام خانوادگی شماره عضویت و نوبت دریافت وام رویت نمود. ستون نوبت را‌ ‌نه تنها می‌توان به صورت دستی اصلاح نمود بلکه این امکان به صورت خودکار وجود‌ ‌دارد تا پس از دریافت وام ، فرد دریافت کننده به انتهای نوبت انتقال یابد.‌
‌شایان ذکر است مبلغ پس انداز اولیه براساس تاریخ عضویت به موجودی صندوق اضافه می گردد.‌
▪ ‌واریز ماهیانه اعضاء‌:‌
در این فرم که از طریق کلید۶F ‌ ‌نیز قابل دسترسی است‌ ‌مبالغی که اعضاء به طور ماهیانه یا دوره ای به صندوق واریز می کنند ، ثبت می‌ ‌شود. این مبالغ می تواند شامل ذخیره ماهیانه ، قسط وام ، کارمزد وام‌ ‌دریافتی ، عودت مبلغ مساعده و یا جریمه تاخیر اقساط باشد. اصولا مجموع‌ ‌مبالغ فوق به‌صورت یکجا طی تاریخ و مدرک مربوطه پرداخت می شود.‌‌
در عین‌ ‌حال که کلیه واریزی ها به موجودی صندوق اضافه می شود ، باید مد نظر داشت‌ ‌که در واقع مبلغ کارمزد وام و جریمه تاخیر درآمدهای حاصل شده می باشند.‌
‌همانند فرم اطلاعات اعضاء ، اصلاح و ثبت اطلاعات‌ ‌جدید با انتخاب کلید ویرایش قابل انجام بوده و می توان هر یک از سطرها را‌ ‌حذف نمود. با انتخاب سال و ماه های مختلف می توان اطلاعات ثبت شده قبلی را‌ ‌رویت نمود.‌
▪ ‌پرداخت وام‌:‌
 ‌اطلاعات وام پرداختی به اعضاء از طریق این فرم انجام می شود و با کلید۷F ‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع است.‌
‌پس‌ ‌از انتخاب عضوی که وام را دریافت می کند ، شماره وام ، تاریخ پرداخت ،‌ ‌مبلغ وام ، تعداد اقساط و مبلغ اقساط آن نیز ثبت می شود که با این عملیات‌ ‌مبلغ قسط و مانده وام این عضو در فرم اطلاعات اعضاء نیز اصلاح می گردد.‌
‌در ادامه درصد کارمزد و مبلغ کارمزد نیز ثبت می شود‌ ‌که جزء درآمدهای قابل حصول می باشد که اصلا دریافت کننده وام آنرا با‌ ‌اولین قسط پرداخت می کنند. پس از ثبت وام ، نوبت فرد در فرم اطلاعات اعضاء‌‌ ‌نیز با تائید پیغام مربوطه اصلاح می شود. همچین مبلغ وام از موجودی صندوق‌ ‌کسر می گردد.‌
▪ ‌پرداخت مساعده‌:‌
 ‌در این برنامه امکانی ایجاد شده است که بتوان به اعضائی که دچار مشکل شده اند مبالغی به صورت مساعده با بازپرداخت سریع پرداخت نمود.‌
‌مبلغ مساعده پرداختی به اعضاء از موجودی صندوق کسر‌ ‌گردیده و عودت این مبلغ از طریق واریز ماهیانه انجام میشود.در این فرم‌ ‌امکاناتی برای جستجو مساعده های پرداختی لحاظ شده و می توان آن‌را به وسیله‌ ‌کلید۸F ‌ ‌به سرعت اجرا نمود.‌
▪ پرداخت هزینه ها‌:‌
هزینه های صندوق فقط از طریق این قسمت انجام می شود و با کلید۹F ‌‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع می باشد.‌
‌همانند‌ ‌فرمهای قبلی برای ثبت اطلاعات جدید باید روی کلید ویرایش کلیک نمود و‌ ‌هزینه های جدید را در آخرین ردیف ثبت کرد. همچنین باید مدنظر داشت که‌ ‌مبالغ ثبت شده بعنوان هزینه از موجودی صندوق کسر می گردد.‌
‌▪ گزارشهای صندوق‌:‌
 ‌این فرم از طریق کلید۱۰F ‌ ‌قابل دسترسی بوده و از طریق آن می توان موجودی صندوق را رویت نمود.‌ ‌
ـ گزارش گردش صندوق‌:
‌با این کلید نه تنها می توان گردش کلیه مبالغ واریزی‌ ‌و برداشتی را رویت نمود بلکه این امکان وجود دارد تا با وارد کردن محدوده‌ ‌تاریخ ، فقط گردش آن دوره و موجودی صندوق را تا پایان آن دوره گزارش کرد.‌
‌گزارش حساب اعضاء : این گزارش برای این طراحی شده تا‌ ‌بتوان در هر زمان صورتحسابی از کلیه عملیات مالی یکی از اعضاء را به وی‌ ‌ارائه نمود .همچنین وضعیت پس انداز و بدهی وی نیز کاملا مشخص می گردد.‌‌
▪ انجام قرعه کشی‌:‌
 ‌تعدادی از صندوق ها ترجیع می دهند درآمد های خود را‌ ‌از طریق قرعه کشی بین اعضاء تقسیم کنند و این قرعه کشی باید به نحوی‌ ‌براساس پس انداز اعضاء امتیاز بندی شود. در این فرم پس از امتیاز بندی در‌ ‌محدوده مشخص می توان تعداد انتخاب و مبلغ هر انتخاب را مشخص نمود تا خود‌‌ ‌برنامه قرعه کشی را انجام داده و جایزه هر یک از برندگان مشخص شود.‌
▪ ‌تهیه فایل پشتیبان‌:‌
 ‌تهیه فایل پشتیبان در این قسمت لحاظ شده است.‌
‌در پوشه برنامه یک پوشه بنامBackup ‌ ‌وجود دارد که‌ ‌فایل های پشتیبان به صورت خودکار در آن ذخیره می شود. البته برای فشرده سازی‌ ‌فایل پشتیبان فایلهای موجود در پوشهTools ‌ ‌نیز مورد نیاز می باشد.‌
‌با انتخاب کلید فایل پشتیبان برنامه یک نسخه فشرده‌ ‌شده از داده های برنامه بصورت فشرده در حالی که تاریخ روز در امتداد نام‌ ‌آن می باشد‌ .rar (۸۷۱۰۱۸) CashData ‌در پوشه مربوطه ذخیره می کندو پس از‌ ‌آن فرمی باز می شود تا این امکان برای شماره فراهم شود تا فایل پشتیبان را‌ ‌در محلی دیگر نیز ذخیره کنید.‌
▪ ‌تنظیمات برنامه‌:‌
 ‌تنظیمات کلی برنامه در این قسمت انجام می شود
۱ ) ثبت نام صندوق جهت نمایش در عنوان برنامه و گزارشات
۲‌) تعیین رمز ورود برنامه: شخصی که قصد دارد وارد برنامه شود باید این کد را بداند.‌‌
۳‌) بصورت پیش فرض کد ثبت شده بصورت رمز نمایش می یابد و برای رویت آن باید پس از انتخاب آن کلیدCTRL ‌ ‌را فشرد.‌‌
۴‌) قابل‌ ‌نصب بر روی ویندوز های بالاتر از ویندوزXP ‌ ‌لازم به ذکر است شما برای‌ ‌اجرای برنامه به نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office Access ‌ ‌احتیاج دارید که‌ ‌با نصب نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office ‌ ‌می توانید از برنامه استفاده‌ ‌نمایید.‌‌

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:53 |amir| |

نرم افزار حسابداری تدبیر

اطلاعاتی در مورد نرم افزاری حسابداری تدبیر:

بی تردید سیستمهای مالی اداری  نقش انکار ناپذیری در توسعه سازمانهای امروزی دارند. این نیاز در کشورهایی نظیر ایران که قدم در مسیر توسعه برداشته‌اند به شدت احساس می‌شود تا در پرتو هدایت مدیران ارشد و مشاورین مالی بتواند فاصله خود را با جوامع پیشرفته به حداقل برساند. 
ازاین رو نقش  ابزاری که بتواند به مدیران کمک کند تا نیازهای سازمان خویش را متوجه شده و به موقع در جهت رفع آن نیاز گام بردارد، همچنین با استفاده از آن ابزار بتواند موقعیت سازمان خود را در بازارهای داخلی و جهانی ارزیابی کرده و با روشهای نوین و علمی به مشتریان خود بشناساند و در نهایت بتواند خروجی‌های سازمان خویش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مدیران سازمان و سهامداران در اختیار آنها بگذارد بسیار حیاتی است .
یکی از مهمترین ابزاری که می‌تواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهد سیستم حسابداری می باشد كه به عنوان هسته اصلی سیستم‌ها وظیفه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی نتایج عملیات و کلیه فعالیت‌های انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد. سیستم حسابداری تدبیر ، به عنوان پایه‌ای‌ترین بخش سیستم‌های یكپارچه ، وظیفه‌ی جمع‌آوری نتایج مالی عملیات و فعالیت‌های اقتصادی سازمان را بر عهده دارد. علاوه بر وظایف معمول سیستم‌های مالی، این نرم‌افزار امكان دریافت، طبقه‌بندی، جمع‌بندی و یكپارچه‌سازی اطلاعات مالی سایر سیستم‌ها همچون خزانه داری ، انبار، خرید و فروش، دارایی ثابت، حقوق دستمزد  و بهای تمام شده را فراهم آورده و گزارش‌های مالی یكپارچه‌ای را از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف ارائه می‌كند.
سیستم حسایداری مالی تدبیر امکانات و توانایی ها زیر را برای حسابداری شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی به همراه دارد:
ویژگی ها و امکانات:
 • امکان معرفی، اصلاح و حذف دوره‏های مالی ( دائمی یا ادواری ) با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی دلخواه.
 • امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت مختلف با تعداد نامحدود به صورت مجزا روی یک سیستم.
 • امکان تعریف، اصلاح و حذف حسابها در سطوح گروه، کل، معین، تفصیلی و چهار سطح تفصیلی شناور.
 • امکان کپی اطلاعات یک یا چند سند در سند دیگر و ادغام اطلاعات آنها در یک سند.
 • تعیین طول کد حسابها در کلیه سطوح ( کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور )، برای هر سطح  بین 2 تا 9 رقم.
 • امکان استفاده از سرفصل‌های پیشنهادی سیستم یا تعریف سرفصل‌های دلخواه به صورت مستقل.
 • مشاهده خلاصه اسناد حسابداری و امکان حذف و اصلاح اسناد مورد نظر.
 • مشاهده دفتر روزنامه و دفاتر حسابهای کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور.
 • معرفی، حذف یا اصلاح حساب‌ها، مراکز هزینه یا پروژه ضمن وارد کردن اطلاعات سند.
 • ارائه تراز آزمایشی دو، چهار یا شش ستونی در هر محدوده زمانی، و برای کلیه حسابها ( در کلیه سطوح ) و همچنین معین‌های یک حساب کل یا تفصیلی‌های یک حساب معین.
 • ایجاد اسناد پیش‌نویس (ثبت نشده) و ثبت اسناد به صورت ثبت عادی یا ثبت قطعی و تخصیص دو شماره سریال و عطف برای هر سند.
 • تعریف مراکز هزینه و پروژه به تعداد دلخواه با امکان اصلاح، حذف و جستجو.
 • امکان مشاهده و چاپ سرفصل‌های کل، معین و تفصیلی به همراه کدبندی آنها.
 • امکان وابسته کردن هر آرتیکل سند به مرکز هزینه، پروژه یا تفصیلی شناور دلخواه.
 • بستن حساب‌های موقت و صدور سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان هر دوره مالی.
 • نمایش دفاتر مالی مطابق با آرتیکل‌های اسناد ثبت شده و گروه‌بندی شده روی سرفصل‌های مالی مربوط.
 • ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان مطابق با استانداردهای حسابداری.
 • جستجو و فیلترینگ روی دفاتر حسابداری یاروی مجموعه اسناد بر اساس شماره، تاریخ، وضعیت ثبت، شرح یا کاربرتنظیم کننده سند.
 •  مشاهده اطلاعات فاکتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت و چک‌ها از طریق فرم سند و با توجه به آرتیکل‌های وابسته.
 • انتخاب حساب مربوط به هر آرتیکل بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن و گزینش از لیست حساب‌ها.
 • امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات روی فلاپی یا دیسک سخت و بازیابی، بازسازی یا فشرده‌سازی اطلاعات.
 • نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند.
 • امکان نسبت دادن یک مقدار علاوه بر مبلغ ریالی به هر آرتیکل سند و ارائه گزارش‌ آنها در دفتر مقداری حساب‌ها.
 • کپی هر آرتیکل دلخواه در حافظه سیستم و استفاده از آن در همان سند یا اسناد دیگر.
 • امکان تعریف گروه‌های کاربری و کاربران با سطوح مختلف کاری تحت نظر مدیر سیستم.
 • امکان مشاهده مانده حساب یا دفتر حساب از درون فرم سند.
 • امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم.
 • امکان تعریف و استفاده از شرح های تکراری.
 • ایجاد سند ماهانه با توجه به اسناد ثبت شده در هر ماه.
 • امکان چاپ سریع اطلاعات در هر قسمت از سیستم.
 • امکان تغییر و ذخیره سازی اندازه و موقعیت فرم‌های مختلف.
 • امکان انتقال سرفصل‌های حسابداری، مراکز هزینه، پروژه‌ها و اسناد مالی از یک شرکت به شرکت دیگر.
 • امکان تبدیل هر گزارش دلخواه به فایلHTML و ارسال آن  با Email با امکان مشاهده فایل در مقصد به صورت فارسی.
 • امکان مرور حسابها با توجه به تفصیلیهای شناور، مراکز هزینه و پروژه ها.
 • امکان تهیه گزارش تجمیعی یا تفصیلی از عملکرد حسابها، تفصیلیهای شناور، مراکز هزینه و پروژه ها در ارتباط با یکدیگر.
 • دفتر حساب مرکب ( دفتر تفکیکی معینهای یک کل یا تفصیلی های یک معین ).
 • امکان مرتبط کردن تعداد نا محدودی فایل متن، تصویر، pdf و ... به عنوان پیوست به هر سند حسابداری.
 • تعریف تایید کنندگان و تصویب کنندگان اسناد جهت رعایت سلسه مراتب سازمانی مربوط به تنظیم، تایید، تصویب اسناد حسابداری.
 • کنترل خودکار تعداد دفعات ثبت و برگشت هر سند حسابداری.
 • امکان کنترل شماره و تاریخ اسناد جدید با اسناد صادر شده قبلی.
 • امکان محدود کردن دسترسی کاربران به دفاتر مجموعه ای قابل تعریف از حسابها، تفصیلیهای شناور، مراکز هزینه و پروژه ها.
 • امکان مسدود کردن برخی حسابها یا کنترل ثبت های بدهکار یا بستانکار برای آنها.
 • امکان تعریف و ذخیره سازی گزارشهای نموداری از مقایسه گردش یا مانده حسابها در فرم مدیریت نمودار.
 • امکان تعریف و ذخیره سازی گزارشهای پارامتریک از عملکرد حسابها، تفصیلی های شناور، مراکز هزینه و پروژه ها.
 • امکان تهیه دفتر حساب و تراز آزمایشی روی کلیة اسناد (ثبت شده، ثبت نشده، تراز و ناتراز) از طریق راست کلیک در فرم دفتر حساب
   

گزارش های زیر در سیستم تدبیر موجود است:

 • طراحی و تهیه گزارش مورد نظر شما به صورت سفارشی.
 • انتخاب نوع کاغذ و تنظیم حواشی گزارش چاپی .
 • گزارش‌های متنوع آماری و مقایسه‏ای در قالب نمودارهای میله‏ای، راداری، دایروی و غیره به صورت دوبعدی و سه‏بعدی.
 • پشتیبانی از هر نوع چاپگر ( لیزری، سوزنی یا جوهر افشان ) که به سیستم عامل Windows  معرفی شده باشد.
 • امکان طراحی و تهیه هر نوع گزارش از اطلاعات مالی با استفاده از فونت‌های متنوع، تصاویر گرافیکی .
 • چاپ صفحات دلخواه و ذخیره گزارش در فایل آماده چاپ، برای استفاده بعدی یا ارسال به محل دیگر جهت چاپ.
 • امکان طراحی گزارش دلخواه جدید یا تغییر فرم گزارش‌های موجود.
 • امکان ذخیره گزارشات مالی دلخواه در فایل جداگانه.
 • دهها گزارش آماده و قابل استفاده در سیستم، برای چاپ اطلاعات حساب‌ها، اسناد، دفاتر، تراز آزمایشی، صورتهای مالی، اسناد دریافتنی و پرداختنی ( چک ) ، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، رسیدها و حواله‏ها، فاکتورهای خرید و فروش.  
 • امکان دیدن پیش‌نمایش چاپ برای هر گزارش روی صفحه نمایش با قابلیت حرکت و بزرگنمائی روی کلیه صفحات گزارش و نمایش ویژه جهت دیدن و مقایسه دقیق اطلاعات گزارش شده بر روی صفحه نمایش.
 • امکان تعریف کاغذهای مختلف و تغییر اندازه فرم‌های چاپ با اندازه کاغذ.
 • مجموعا بیش از یکصد گزارش در بخشهای مختلف سیستم قابل استفاده است.
 • امکان تبدیل هر گزارش دلخواه به فرمت HTML و ارسال آن با پست الکترونیکی.
 • امکان Export گزارشها به محیطهای Access و Excel فارسی، عربی و انگلیسی. 

ویژگیهای شاخص محصولات تدبیر

 • سیستم جامع حسابداری تدبیر روی تمام ویندوزها (از قبیل XP, Vista, 2000, 2003, 2008 و ...)  قابل اجرا است.
 • امکان تبدیل هر گزارش دلخواه به فرمت HTML و ارسال آن با پست الکترونیکی و امکان مشاهده گزارشHTML به صورت فارسی در همه ویندوزها.
 • امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و به صورت مجزا روی یک سیستم واحد.
 • امکان Export همه گزارشها به محیطهای Access و Excel.
 • کلیه سیستم‌ها از جمله ( نقدینگی، چک، خرید و فروش، انبار، اموال و … ) به صورت مستقیم با سیستم حسابداری مالی مرتبط هستند و با ورود اطلاعات در هر سیستم، ثبت مالی مربوط در سیستم حسابداری به صورت خودکار انجام می‌شود.
 • امکان ذخیره تعدادی از اسناد یا فاکتورها در یک فایل و ارسال آنها به دفتر مرکزی حسابداری، برای مشاهده یا افزودن به مجموعه اسناد و امکان تبادل مستقیم اطلاعات بین شرکت‌های مختلف در یک سیستم واحد.
 • در سیستم جامع حسابداری تدبیر هیچگونه محدودیتی از لحاظ تعداد شرکت، تعداد کاربر، دوره مالی و  … وجود ندارد.
 • امکان تهیه پشتیبان، بازیابی، فشرده سازی و بازسازی اطلاعات از درون سیستم. 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:52 |amir| |


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری دقیق:


نرم افزار حسابداری دقیق طراحی شده ی شرکت ایده پردازان اصل صنعت است که در اینجا میخواهیم نسخه ی 2 آن را که نسخه ی فروشگاهی است برای شما عزیزان توضیح بدم.خصوصیات کلی:1.چهار بار قابلیت نصب بر روی سیستم های مختلف دارد.2.مشکل اصلی این ورزن این است که کمی سرعت کار با آن کند است و گاهی اوقات هم هنگ میکند.نسخه ی اصلی آن 125.000 تومان است و نسخه ی پایه اش 15000 تومانقابل نصب  بر روی انواع ویندوز امکان چاپ فاکتور با انواع چاپگرهای قابل نصب در ویندوز قابلیت افزایش امکانات ورژن های بالاتر نرم افزار ۶۴ و ۳۲ بیتامروزه تصمیم‌گیری بجا و یافتن راهکار منـــاسب برای حل مشکلات فراروی یک سازمان تنها و تنها بر مبــنای بستــــــری از اطلاعات درست میســر می‌باشد.
دستـرسی سریــــع به داده‌های مورد نیاز،استخـــــراج آمــــــــارهای دقیق و گزارشــــــات مختلف از وضع موجود، همواره از اشتغالات فکـــری و نیــــــازهای جدی مدیریت جهت اطلاع از کم و کیف امــــــور بوده است. در سالهــــای اخیر، فنـــاوری  کامپیــوتر و علوم وابستـه به آن، به عنوان یکی از قوی‌ترین ابزارهای مدیریتی ظهور نموده و در مدت کوتاهــــــی که از پدید‌آمــــدن و بالندگی آن می‌گذرد، توانستــه است بسیــــاری از امور را یکی پس از دیگری تسخیر نماید. اکنون عدم آشنایی با این فناوری به مثابه بی‌سوادی و مقدار بهره برداری از این ابزار معیــــــاری برای تشخیص میـــــزان توسعه یافتگی جوامع و سازمان‌های مختلف می‌باشد. شرکت برنامه نویسان زمرد خاورمیانه به عنوان تولید کننــــده نرم‌افزارهای حسابداری دقیق و آسان سیستم، به صورت راهبردی خود را موظف به ارایه، بهبــود و ارتقـاء دائمی محصـولات نرم‌افزاری خود می‌داند و امیدوار است که بتواند در گسترش فناوری اطلاعـــــات در کشور نقش موثـــری را ادا نماید. جهت دانلود رایگان نرم افزار حسابداری دقیق نسخه فروشاگاهی اینجا را کلیک نمایید برخی ویژگی های نرم افزار فروش: شامل ثبت فروش تعداد و فی کالا ، ثبت تخفیفات ، چاپ فاکتور ، نمایش آخرین فی فروش کالا به مشتری ، نمایش موجودی کالا در طی ثبت فاکتور فروش ، کنترل اعتبار مشتری ، کنترل نقطه سفارش ، نمایش مانده بدهی اشخاص ، کسر موجودی انبار  و ثبت سند حسابداری فاکتور فروش توسط نرم افزار به صورت اتوماتیک و ...... خرید:مشابه امکانات فروش  میباشد. دریافت:شامل ثبت وجوه نقد دریافت شده ، مبلغ چک دریافت شده و ثبت مشخصات چک ، ثبت تخفیفات ،امکان چاپ و صادر کردن رسید ، امکان حذف و ویرایش اطلاعات ثبت شده و ..... پرداخت : ثبت وجوه نقد پرداخت شده،ثبت مبلغ چک پرداخت شده ی مشتری(فروش چک) ، ثبت چک پرداخت شده از چکهای خودمان همراه با ثبت مشخصات چک ، ثبت تخفیفات پرداخت ، امکان چاپ و صدور رسید، امکان حذف و ویرایش و.... انبار:شامل مدیریت ورود و خروج انبار ، با ثبت خرید و برگشت از فروش به صورت اتوماتیک به انبار اضافه میشود و با فروش و یا برگشت از خرید از انبار کسر 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:51 |amir| |

نرم افزار حسابداری دنا


نرم افزار دنا

نرم افزاردنا یكی از بهترین نرم افزار های موجود در زمینه حسابداری ، خرید فروش ، انبار و چك در سطح كشور است. این نرم افزار مورد تایید حسابداران خبره و رسمی می باشد.نرم افزاردنا نرم افزار جامع حسابداری ویژه بخش بازرگانی می باشد.

( ----دانلود دنا----)

 این نرم افزار با توجه به اینكه تحت ویندوز طراحی گردیده است و دارای سرعت ، قابلیتها ، امكانات ویژه و بسیار است كه به كاربران امكان می دهد به هر طریق كه مایل باشند در مورد امور حسابداری ، خرید فروش ، انبار و چك از این نرم افزار استفاده كنند.

كارآیی فوق العاده زیاد این نرم افزار موجب شده است كه كاربر تقریبا در تمام موارد برای انجام كارهای خود از حسابدار بی نیاز باشد و حتی با داشتن اطلاعات مختصری از حسابداری بتواند امور حسابداری خود را انجام دهد.این نرم افزار قابل استفاده در مجموعه های زیر می باشد.

- فروشگاه ها

- عمده فروشی های مواد غذایی

- عمده فروشی های سایر اقلام

- شركت های بازرگانی

- شركت های بازرگانی صادرات و واردات

- شركت های خدماتی و توزیعی

ویژگیهای منحصر بفرد نرم افزار دنا :

1- موتور جستجوی قوی  در كلیه فرمها مخصوصاً

جستجوی سریع فاكتور مشتری  (F7) بر اساس هر خصوصیت ( نام ، شماره ، تاریخ و... )

جستجوی سریع فاكتورهای یك مشتری (F7  و پالودن با این بخش )

2- امكان اضافه نمودن هر گونه توضیح به نام كالا در چاپ فاكتور

3- نمایش مانده حساب مشتری در هنگام تكمیل عنوان فاكتور

4- چاپ مانده حساب مشتری در پرینت فاكتوردر صورتحساب مشتری

5- ارائه سود و زیان ناویژه یك فاكتور با یك حركت

6- چاپ فاكتور بصورت رول ( منحصر بفرد در نرم افزارهای تحت ویندوز)

در صورتیكه سطرهای فاكتور بیش از یك صفحه باشد ، فاكتور را بصورت كامل پشت سرهم چاپ می نماید. در حالت عادی با توجه اینكه در ویندوزصفحه بندی وجود دارد امكان چاپ بصورت رول وجود ندارد.

 7-امكان خرید و فروش مدت دار كالا

با ثبت مدت فروش یا خرید كالا در فاكتور ، براحتی نرم افزار بدهكاری یا بستانكاری افراد را در تاریخ سر رسید مدت به حساب مشتری یا فروشنده طرف حساب منتقل می نماید.

8- صورتحساب لیستی مشتری

با استفاده از دابل كلیك ماوس روی هر سطر گزارش صورتحساب لیستی مشتریان ، فاكتور یا دریافت پرداخت یا سند دستی مربوطه نمایش داده می شود. این مورد جهت رفع هر گونه ابهام در عملیات روزانه با مشتریان به كاربر كمك می كند.

9- ارائه صورتحساب مشتریان جهت تسویه حساب

این گزارش بصورت هوشمند محاسبه مینماید كه مشتری تا چه فاكتوری تسویه شده و فاكتورهای بعد از آن را لیست نموده و در نهایت راس فاكتورهای  تسویه نشده را نشان می دهد.

10- امكان فروش كالا از انبارهای مختلف در یك فاكتور .

 11- چاپ برگه به حساب گذاردن چك .

12- چاپ چك .

13- راهنمای الكترونیكی F1 .

14- گزارشات قابل تنظیم كه با استفاده از راست كلیك ماوس می توان به گزارش دلخواه دست پیدا كرد .

15 - كنترلهای داخلی و الگوریتمهای هوشمند برای  حفاظت از اسناد دریافتی و پرداختی و جلوگیری از هرگونه حساب سازی و سرقت اسناد .

16- طراحی و پیاده سازی بخش های حسابداری ونرم افزار بومی بوده و درزیرنظرحسابداران خبره صورت گرفته است .

17- گزارش چكهای دریافتی به تفكیك ماه كه در یك فرم می توان سالهای مختلف را نیز بررسی كرد و براحتی چكهای وصول شده ، وصول نشده ، برگشت شده و.. مربوط به یك ماه را مشاهده نمود و در اطلاعات مربوط به یك ماه نیز پالایش انجام داد.

18- اعلام وصول چكها ی دریافتی و پرداختی با یك حركت .

19- داشتن حسابداری قوی بدون نیاز به تخصص حسابداری .

20-سهولت استفاده در شبكه با ارائه  روش ساده و مطمئن برای  تعریف كاربر و تنظیم سطوح امنیتی درسه سطح سیستم عامل ، گروه كاربری و كاربر.

21- امكان نگهداری حساب چندین شركت روی یك كامپیوتر با یك قفل سخت افزاری.

22- سقف اعتبار مشتریان

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:50 |amir| |