نرم افزار هاي حسابداري

نرم افزار حسابداری رافع 7


اطلاعاتی در مورد نرم افزاررافع 7:


نرم افزار رافع ۷ در سال ۱۳۸۴ تولید گردید و هفتمین عضو آنفورماتیک کشور است.
این نرم افزار یكی از قویترین نرم افزارهای حسابداری موجود تحت ور‍‍ژن های مختلف ویندوز می باشد.امكانات و قابلیت های این نرم افزار به شرح زیر می باشد.
این نرم افزار رتبه ی ۲ را از نظر  تعداد کاربران بعد از هلو دارد
امكانات مرتبط با سیستم حسابداری
تعریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بطور دلخواه
تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک از جهت قابلیتهای ویژه مانند :
آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه مرتب كردن ستون بدهکاران و بستانکاران در اسناد حسابداری
تعیین و تعریف کلیشه اسناد برای صدور سند های حسابداری اتوماتیک
تنظیم و تبیین تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف به صورت دلخواه بوسیله کاربر
ذخیره اسناد حسابداری طی سه مرحله پیش نویس ، موقت و دائم
امكان کپی كردن از یک یا چندین سند دیگر در سند جاری
امكان کپی كردن از آرتیکل های اسناد حسابداری قبلی در سند جاری
تعریف و تدوین صندوق های مربوط به شرکت به هر تعداد
صادر كردن سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالی قبل به دوره جدید
بستن كلیه حسابهای موقت و صادركردن کاربرگ و سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی
مرتب كردن آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها به روش تعیین شده توسط كاربر
قرار دادن توضیحات تكمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در سندهای حسابداری جهت درج توضیحات ویژه
امكان مرتب كردن و جستجوی آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسناد مالی
صادركردن قبض های دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب به صورت نقد و چک و حواله های بانکی و یا تنخواه گردان و تایید اسناد دریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک
دریافت و پرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد ، چک و حواله بانکی
صادر كردن و چاپ رسید دریافت و پرداخت
چاپ سندهای حسابداری در سه فرمت
دسترسی به سند و پیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری
مدیریت گزارشگیری و سازماندهی دفاتر توسط کاربر

قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار سندها بر طبق تاریخ
تعیین دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد ترازگزارشات مرتبط با سیستم حسابداری
تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها ( چهار، شش وهشت ستونی ) در بازه زمانی دلخواه و تعیین نحوه نمایش حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفضیلی چهار، شش و هشت ستونی
ارائه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه
گزارش مانده حسابهای تفضیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش از حیث مانده بدهکاری و بستانکاری

صورت حساب ریز تفضیلی های ویژه شامل اشخاص ، اموال ، حسابهای بانکی و
گزارش مانده حسابهای معین در حسابهای کل
گزارش مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه
حساب عملکرد سود و زیان
ترازنامه استاندارد
صدور کاربرگ
گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفضیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفضیلی و تفضیلی در معین

امكانات مرتبط با سیستم خرید و فروش
تنظیم و تعریف مشتریان
تعیین مشخصات مشتریان طبق طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل حسابداری ، آدرس ، شماره تماس و...
معرفی بازاریاب و تعیین نوع قرارداد و میزان درصد آن
تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا به صورت کلی بر روی فاکتور فروش
اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش
تعیین و معرفی تمامی خدمات مربوط به خدمات درآمدزا و خدمات هزینه ای
ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید
ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش
چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده
تعیین و تعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش
قابلیت كانكت شدن به دستگاه باركد خوان
قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار ، حسابداری و
نمایش موجودی پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش
نمایش مقدار موجودی كالا به صورت آنلاین و لحظه ای به هنگام فاكتور فروش كالا

گزارشات مرتبط با سیستم خرید و فروش
لیست فروشندگان و خریداران یک کالا
لیست عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا
لیست عملکرد یک شخص با کالاها
لیست کالاهای خریداری شده از یک شخص
لیست کالاهای فروخته شده به یک شخص
لیست ارائه دهندگان یک نوع خدمات
لیست دریافت کنندگان یک نوع خدمات
لیست خدمات ارائه شده به یک شخص
لیست خدمات دریافت شده از یک شخص
گزارش دهی ویژه از میزان کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش
وضعیت عملکرد یک کالا با بازاریابان
وضعیت عملکرد یک بازاریاب با کالاها
گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه مربوط به هر یك از فاكتورها
گزارش دهی از پورسانت های کالاهای فروش رفته
گزارش دهی سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا
آنالیز ماهانه میزان فروش کالا

امكانات مرتبط با سیستم انبار
تعریف انبار به تعداد دلخواه و ثبت موجودی اولیه کالاها در انبار
معرفی و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای انواع كالاها
تعیین واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و معرفی ضریب تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی
تعریف مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، تعیین روش قیمت گذاری و تعریف طبقه بندی آن
مشخص كردن نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا در انبارهای مختلف
قیمت گذاری کالا از سه طریق ، میانگین و میانگین موزون و FIFO
صدور حواله انبار و رسید کالا مجزا از گردش خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی
تهیه و تدوین اطلاعات مرتبط با انتقال کالاها ما بین انبارها
چاپ اسناد رسید انبار و حواله انبار

انواع مختلف گزارشات سیستم انبار
كاردكس حسابداری موجودی کالا تعدادی
كاردكس موجودی کالا ریالی
گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری)
لیست موجودی های جنسی انبارها
لیست موجودی های جنسی به تفکیک نقطه سفارش کالاها
آمارگردش کالاها بر اساس اسناد انبار

امكانات مرتبط با سیستم اموال و داراییها:
تعریف و ذخیره انواع گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت جهت مصارف داخلی یا فروش
ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات
ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
مشاهده كلی مشخصات تمامی مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید و فروش اموال
مشاهده لیست كلی فاکتورهای خرید و فروش اموال
ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال
ذخیره ذخائراستهلاک اموال گوناگون در راههای مختلف مبتنی بر اصول قانون مالیات های مستقیم ( روش مستقیم، نزولی، ارزش ویژه، )

انواع گزارشات مربوط به سیستم اموال و داراییها
لیست موجودی اموال
لیست موجودی گروه های اموال
لیست وضعیت گردش یک اموال
لیست وضعیت ذخائر استهلاک اموال
لیست اموال فروخته شده
لیست اموال خریداری شده
لیست اموال تعمیر شده
لیست خریداران اموال
لیست فروشندگان اموال
لیست تعمیر کنندگان اموال

امكانات مرتبط با سیستم چک و بانک
چاپ بر روی چک در قالب های گوناگون
ثبت تمامی تفضیلی های مربوط به كلیه حساب های بانکی شرکت
ذخیره تمامی حساب های بانکی اشخاص شامل مشتریان و پرسنل مرتبط با شرکت
ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص
ثبت چک های ابتدای دوره شركت
مشاهده لیست كلی حساب های بانکی شرکت
مشاهده لیست كلی حساب های بانکی اشخاص
مشاهده لیست كلی چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چکهای باطل شده و چک های صندوق
مشاهده لیست كلی چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های نقد شده، چک های خرج شده، چک های وصول
شده و اسناد بانکی
ثبت همه حواله های بانکی صادره و وارده
مشاهده لیست كلی حواله های بانکی وارده و صادره
مشاهده لیست كلی حسابهای بانکی اشخاص و شرکت
ارائه کلیه عملیات چک و بانک شامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های بانکی، هزینه های بانکی،
بررسی چک های شرکت و کنترل چک های اشخاص
نمایش لیست کامل سند های عملكردهای بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت

انواع گزارشات مربوط به سیستم چك و بانك
گزارش چک های دریافتنی
گزارش چک های پرداختنی
گزارش چک های دریافتنی معوقه گزارش چک های پرداختنی معوقهگزارش وضعیت چک های عمل شده اشخاص
گزارش وضعیت چک های عمل شده شركت
گزارش حواله های بانکی پرداختنی
گزارش حواله های بانکی دریافتنی
گزارش برداشتهای های نقد به بانک
گزارش دریافت های نقد از بانک
گزارش انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگر
گزارش هزینه های بانکی 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:59 |amir| |


اطلاعاتی نرم افزار حسابداری سفیر:

نرم افزار حسابداری نیازهای یک بنگاه تجاری از قبیل سرعت، امنیت، قابلیت اطمینان، و قدرت تحلیل و آنالیز اطلاعات را برآورده می کند. نرم افزار حسابداری ابزارهای مورد نیاز برای محاسبات و مکانیزه کردن خیلی از پروسه های حسابداری را برای پیش بینی های امور مالی یک شرکت (یا فروشگاه) ارائه می کند. شرکت نرم افزاری سفیر با توجه به نیازهای مختلف در امور حسابداری و حسابرسی نرم افزار حسابداری اختصاصی خود را در سه سطح طراحی و تولید کرده است.
رم افزار حسابداری نیازهای یک بنگاه تجاری از قبیل سرعت، امنیت، قابلیت اطمینان، و قدرت تحلیل و آنالیز اطلاعات را برآورده می کند. نرم افزار حسابداری ابزارهای مورد نیاز برای محاسبات و مکانیزه کردن خیلی از پروسه های حسابداری را برای پیش بینی های امور مالی یک شرکت (یا فروشگاه) ارائه می کند. شرکت نرم افزاری سفیر با توجه به نیازهای مختلف در امور حسابداری و حسابرسی نرم افزار حسابداری اختصاصی خود را در سه سطح طراحی و تولید کرده است.

نرم افزار حسابداری سطح شماره 1
ثبت فرم فروش

ثبت کالای فروخته شده شامل ثبت تعداد فروش کالا ،فی کالا ، درصد تخفیف کالاو جمع کل کالا
ثبت دریافت وجه ، چک (ثبت مشخصات چک)،تخفیفات دریافت در فرم فروش، کنترل اعتبار مشتری 
نمایش مانده حساب اشخاص در فرم فروش
امکان حذف و ویرایش فاکتور فروش
امکان تعریف کالا و اشخاص در فرم فروش، ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور فروش و دریافت وجه به صورت اتوماتیک، امکان چاپ فاکتور، امکان ذخیره فاکتور به صورت html و txt
کاهش اتوماتیک موجودی انبار با ثبت فاکتور فروش
ثبت فرم خرید
ثبت کالای خریداری شده شامل ثبت تعداد کالای خریداری شده، فی خرید کالا و جمع کل کالا
ثبت پرداخت وجه ، چک مشتری(فروش چک) ، چک خودمان(ثبت مشخصات چک) ، تخفیفات پرداخت در فرم خرید
نمایش مانده حساب اشخاص در فرم خرید
امکان حذف و ویرایش فاکتور خرید
امکان تعریف کالا و اشخاص در فرم خرید، ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور خرید و پرداخت وجه به صورت اتوماتیک، امکان چاپ فاکتور، امکان ذخیره فاکتور به صورت html و txt
افزایش اتوماتیک موجودی انبار با ثبت فاکتور خرید
دریافت
ثبت وجه دریافتی ، چک دریافتی (همراه با ثبت مشخصات چک(، تخفیفات دریافت
امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html و txt
ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک
امکان حذف و ویرایش 
پرداخت
ثبت وجه پرداختی،چک پرداختی خومان(همراه با ثبت مشخصات چک)، واگذاری چک مشتری(فروش چک)، تخفیفات پرداخت
امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html و txt
ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک
امکان حذف و ویرایش 
سند حسابداری
ثبت سند حسابداری به صورت اتوماتیک ، مشاهده آرشیو
برگشت از فروش
ثبت عملیات برگشت از فروش ، افزایش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش
برگشت ازخرید
ثبت عملیات برگشت از خرید ، کاهش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش
دفتر کل خرید
نمایش گزارشی از کلیه خریدهای انجام شده میباشد که میتوان گزارش را به صورتهای مختلف فیلتر کرد:نمایش گزارش براساس یک کالای بخصوص ویا کلیه کالاها، نمایش گزارش براساس یک شخص بخصوص و یا کلیه اشخاص ، نمایش گزارش در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر
دفتر کل فروش
این قسمت مشابه دفتر کل خرید است البته با نمایش گزارش فروش کالا
معرفی بانک مشتری،معرفی واحدها
ثبت وصول چک که شامل وصول چک و واریز وجه آن به حساب بانکی و یا صندوق می باشد و زدن سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک می باشد
ثبت پاس چک که شامل عملیات کسر از حساب جهت پاس کردن چک و سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک میباشد.
معرفی کالا
دراین قسمت شما میتوانید کالاهای خود را معرفی نمایید. در صورتی که بخواهید کالاها را طبقه بندی نمایید میتوانید تا سه طبقه این کار را انجام دهید. همچنین میتوانید نقطه سفارش کالا را مشخص نمایید.برای نمایش فی فروش کالا به صورت اتوماتیک میتوانید در این فرم مبلغ مورد نظر را وارد نمایید. همچنین برای وارد کردن موجودی ابتدای دوره میتوان از این فرم استفاده نمود.
معرفی اشخاص و حسابها
در این قسمت شما میتوانید اشخاص و حسابهای خود را معرفی نمایید.در صورتی که بخواهید اشخاص و حسابها را طبقه بندی نمایید میتوانید تا سه طبقه این کار را انجام دهید. همچنین میتوانید سقف اعتبار مشتری را دراین قسمت تعریف نمایید دراینصورت در قسمت فروش نرم افزار اعتبار مشتری را کنترل مینماید که بیش از سقف اعتبار مشتری نرسد.همچنین میتوان مانده بدهکار و یا بستانکار اشخاص و حسابها را از دوره فبل دراین قسمت مشخص نمود.
معرفی بانک ما
برای معرفی بانکمان و مانده ابتدای دوره حساب بانکی که با وارد کردن مانده ابتدای دوره سند حسابداری مربوط به ان به صورت اتوماتیک زده میشود.
پشتیبانی و بازیابی
اطلاعات که میتوان آنرا در هر قسمتی که کاربر مایل باشد ذخیره و بازیابی نمود.
پاک کردن اطلاعات
در این قسمت متناسب با نوع نیاز کاربر میتواند به حذف پاره ای از اطلاعات که میخواهد بپردازد.
تنظیمات چاپ
دراین فرم کاربر میتواند به تنظیمات مربوط به چاپ بپردازد به اینصورت که میتواند اطلاعات مربوط به نام شرکت ، آدرس شرکت ، توصیحات بالا و توضیخات پایین را در گزارشات مشخص نماید.
محیط گرافیکی
در این نرم افزار سعی شده تا با سختی فراوان محیط نرم افزار را کاملا گرافیکی طراحی نموده و روانشناسی رنگها را در آن دخیل نماییم تا محیطی زیبا و جذاب جهت استفاده کاربر فراهم آید. پوسته های ظاهری این نرم افزار متناسب با سلیقه کاربر قابل تغییر میباشند .

و.......نرم افزار حسابداری سطح شماره 2
شامل کلیه امکانات سطح 1 همراه با امکانات زیر:

کنترل نقطه سفارش کالا در فاکتور فروش ، امکان مشخص کردن فی فروش کالا به صورت اتوماتیک در فاکتور فروش، نمایش آخرین فی فروش کالا به خریدار،کنترل و نمایش موجودی انبار
عملیات چند انباره، عملیات چند صندوقه
معرفی کاربر
دراین قسمت مدیر نرم افزار میتواند برای کاربران مختلفی تعریف کرده و برای آنها محدوده دسترسی مشخص نماید تا اجازه ورود به قسمتهایی که مدیر نرم افزار آنرا مجاز نمیداند داده نشود.
امکان استفاده از بارکدخوان
نمایش موجودی کالا در انبار در حین ثبت فاکتور خرید
امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی(غیر اتوماتیک)، حذف و ویرایش اسناد
لیست بدهکاران ، لیست بستانکاران
دفتر روزنامه که شامل نمایش عملکرد روزانه میباشد.
گزارش حسابها شامل نمایش گزارشی از کلیه حسابها مثل گزارش حسابهای بانکی ، گزارش حسابهای هزینه ، گزارش حسابهای درآمد و..... میباشد.
و....


نرم افزار حسابداری سطح شماره 3

شامل کلیه امکانات سطح 1 همراه با امکانات زیر:

نمایش سود هرکالا،نمایش سود هر فاکتور،گزارشات نموداری مختلف، تیپ قیمت
گزارش صورتحساب اشخاص: شامل نمایش گزارشی از کلیه مبادلات مالی (کالا،چک و....) بین ما و سایر اشخاص در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد.
ترازنامه ، گزارش سود و زیان 
گزارش مانده موجودی انبار: نمایش گزارشی از مانده آماری تمامی کالاها با موجودی منفی و مثبت
کاردکس کالا ریالی و آماری:شامل گزارشی از ورود و خروج های آماری و ریالی کالا در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد. که میتوان این گزارش را محدود به یک شخص و یا کلیه اشخاص نمود.
عملیات چاپ چکو.....

نکته: هر کدام از نسخه های نرم افزار با سفارش مشتری توانایی شبکه شدن را دارا میباشند


چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:57 |amir| |

نرم افزاری حسابداری یاران سیستم

اطلاعاتی در مورد نرم افزاری حسابداری یاران سیستم:
گروه نرم افزاری یاران با بهره گیری از متخصص ترین طراحان و حسابداران همچون استاد شهباز دخانیان و... ، برنامه نویسان  و حسابرسان خبره و مطرح ایران كه به عنوان بی رقیب ترین و پراستفاده كننده ترین نرم افزارهای مالی در سراسر ایران شناخته شده است بار دیگر نرم افزار  بسیار قدرتمند و پیشرفته ای  روانه بازار نموده كه هم به لحاظ كارآیی و هم به لحاظ قیمت ، توان كامل رقابت را از شركتهای هم گروه خود سلب نموده و همچنان بر تارك نرم افزارهای مالی ایران می درخشد ، این نرم افزار بنام  ( حسابداری یاران )  یك نرم افزار یكپارچـه حسابداری و مالی بوده و دارای 22  سیستم مختلف و مدیریت كننده كل عملیات مالی شركتها و مؤسسات از قبیل : ( حسابداری دوبل حرفه ای و استاندارد  ،  انبارداری كاملا پیشرفته و اتوماتیك  ، عملیات گردش وجوه نقد و صندوق  ، عملیات كامل چك و بانك  ، سیستم خرید و فروش و صدور فاكتورهای اتوماتیك  ،  سیستم پارامتریك حقوق و دستمزد و كاملا قانونی و محاسبات تمام اتوماتیك آن  ، سیستم بودجه و گزارشات كامل انحرافات آن  ،  سیستم كنترل تولید و قیمت تمام شده محصولات تولیدی  ، و …..  )  بوده كه كار گردش مالی  ، كنترل و نگهداری كل سیستمهای حسابداری شركتهای ( بازرگانی  ، خدماتی  و تولیدی  ) را به راحتی هر چه تمامتر انجام داده و به عنوان یك سیستم جامع مالی در سطح بسیار بالایی برای كاربران  قابل قبول  و با ایده آل ترین و ساده ترین روش (user  friendly  ) ارتباط كاری خود و كاربر را برقرار می سازد بطوریكه حتی  برای كاربرانی كه به  فن حسابداری  تسلط كافی ندارند ، ضمن آنكه می توانند به راحتی با این سیستم  عملیات خود را انجام دهند ،  كار با این نرم افزار نیز ،  برایشان لذت بخش ، جالب و مفرح خواهد شد... شرکتها / موسسات / سازمان ها / ادارات و اصناف و مشاغلی که می توانند از این نرم افزار استفاده نموده و کلیه امور مالی خود را به راحتی با این نرم افزار بسیار قدرتمند و جامع  با آسودگی خاطر و بسیار مطمئن انجام دهند عبارتند از :
۱. بازرگانی ( واردات و صادرات کالا و خدمات )
2. پیمانکاری ( ساختمانی و تاسیسات )
3. پیمانکاری ( پروژه های ملی سد سازی و راهسازی )
4. پیمانکاری ( پروژه های صنعتی )
5. پیمانکاری ( صنایع مخابراتی )
6. پیمانکاری ( صنایع نمایشگاهی )
7. پیمانکاری ( صنایع اکتشاف و استخراج نفت و گاز )
8. تعاونی
9. تولیدی ( صنایع ابزار و ماشین آلات )
10. تولیدی ( صنایع الیاف ، نساجی ، موکت و فرش )
11. تولیدی ( صنایع برق ، الکتریک و الکترونیک )
12. تولیدی ( صنایع پلاستیک )
13. تولیدی ( صنایع پوشاک )
14. تولیدی ( صنایع چوب و کاغذ )
15. تولیدی ( صنایع مبلمان و دکوراسیون داخلی )
16. تولیدی ( صنایع خودرو و موتورسیکلت )
17. تولیدی ( صنایع دارویی ، شیمیایی ، بهداشتی و پزشکی )
18. تولیدی ( سیمان و گچ )
19. تولیدی ( صنایع غذایی )
20. تولیدی ( صنایع ریخته گری و ذوب فلزات )
21. تولیدی ( صنایع قطعات و لوازم خودرو و موتورسیکلت )
22. تولیدی ( صنایع لوازم خانگی و اداری )
23. تولیدی ( صنایع لوازم و تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی )
24. تولیدی ( صنایع مولد نیرو )
25. تولیدی ( صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی )
26. تولیدی ( صنایع کاشی و سرامیک )
27. تولیدی ( صنایع لاستیکی و پروپیلن )
28. صنایع چاپ و نشر
29. صنایع حمل و نقل
30. صنایع حفاری و معدن
31. صنایع رنگسازی
32. صنایع کشاورزی ، دامپروری و تولید زنبور
33. خدمات بهداشتی و درمانی
34. خدمات شهری و روستایی
35. خدماتی
36. سازمانهای غیر دولتی
37. صنایع بسته بندی
38. صنایع کامپیوتر و مخابرات
39. مهندسین مشاور
40. موسسات فرهنگی و ورزشی
41. موسسات هنر
42. مراکز آموزشی
43. مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
44. صنایع تبلیغات
45. موسسات حسابداری و حسابرسی
46. سازمانها و نهاد های دولتی
47. موسسات خیریه
48. موسسات مالی اعتباری ، بیمه و سرمایه گذاری
49. صنایع توزیع و پخش
50. نمایندگیهای شرکتهای خارجی
با نگاهی اجمالی به لیست  برخی از کاربران این سیستم یکپارچه بسیار قدرتمند و کامل که در همین وبلاگ آمده است به راحتی می توان دریافت که  این فقط  یک ادعا نیست و طیف بسیار وسیعی از اصناف و مشاغل مختلف به راحتی از این سیستم استفاده نموده و روز به روز به این کاربران افزوده شده  تا جایی که  تا پایان سال ۱۳۸۸ خانواده استفاده کننده گان از این سیستم به ۱۲ هزار کاربر رسیده است
ذیلا شرح برخی از كارآئیهای این سیستم جهت مطالعه و بررسی قدرت  آن و مقایسه با  نرم افزارهای دیگر مشاهده میگردد :
 
( حسـابــداری مـالـی  ) ، دوبـل استـانـدارد
1 – معرفی گروههای مختلف حساب و ماهیت آنها ( دارائی ، بدهی ، سرمایه ، درآمد ، هزینه و …. )
2 – معرفی سرفصل حسابها در سطح  گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی (  چهار سطح ) ، انتخاب  و تعریف كدینگ و افتتاح  هر سطح از حسابها  به دلخواه و آزاد
3 – صدور اسناد حسابداری در سطح كل ، معین و تقصیلی  و با تعداد ردیفهای ثبت بسیار زیاد
4 – امكان جستجوی كدینگ هر حساب ( گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی ) در هنگام صدور سند از طریق قسمتی از نام یا كد حساب
5 – امكان تعریف سرفصل حساب جدید ( گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی ) در هنگام صدور سند حسابداری
6 – امكان  گرفتن سند الگو و الگوبرداری از یك سند حسابداری برای صدور اسناد جدید 
7 – امكان اصلاح اسناد حسابداری قبل از ثبت دائم شدن آنها
8 – امكان مشاهده گردش و مانده حساب هر سطح از حسابها ( گروه ،  كل ، معین ، تفصیلی ) هنگام صدور سند حسابداری بدون احتیاج به خارج شدن از سند
9 – امكان درج سند بین اسناد و افزایش اتوماتیك شماره سریال اسناد بعدی
10 – امكان حذف سند از بین اسناد و كاهش اتوماتیك شماره سریال اسناد
11 – امكان ثبت دائم نمودن اسناد حسابداری و حالت غیر قابل تغییر اسناد
12 – قابلیت تعریف شرحهای مختلف و پیش شرحهای معمول جهت سهولت و جلوگیری از  تكرار تایپ شرحهای تكراری
13 – چاپ و یا مشاهده اسناد حسابداری ( از تاریخ تا  تاریخ   یا  از سند تا سند )
14 – مرتب كردن اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ به همراه شماره سریال گذاری اسناد بطور اتوماتیك
15 – مرتب كردن اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال
16 –  گزارش اسناد خالی بین اسناد حسابداری
17 – گزارش خلاصه اسناد حسابداری ثبت شده و شرح كامل سند و تعداد اسناد ثبت شده
18 – قابلیت تغییر توضیحات و شرحهای پاورقی ویا امضاهای ذیل اسناد حسابداری و گزارشات مالی
19 – صدور سند افتتاحیه و اختتامیه ، در هر زمان دلخواه و بستن اتوماتیك حسابها توسط نرم افزار ، مانده گیری حسابها و انتقال مانده ها به سال بعد و صدور اتوماتیك سند افتتاحیه سال بعد
20 – انتقال اتوماتیك  كلیه عملیات انجام شده در اسناد حسابداری به دفاتر روزنامه ، كل ، معین و تفصیلی و حسابهای مربوطه
21 – چاپ و یا مشاهده دفتر روزنامه ( با مبالغ كل ، با مبالغ معین ، با مبالغ تفصیلی ) از تاریخ   تا  تاریخ   یا از سند  تا سند
22 – قابلیت جستجوی شرح  و یا مبلغی خاص در اسناد حسابداری ،  روزنامه ، كل ، معین ، تفصیلی و در كل عملیات مالی
23 – چاپ و یا مشاهده دفاتركل ، معین  ، تقصیلی  استاندارد ( از تاریخ  تا  تاریخ  یا از سند  تا سند )  یا از ابتدای دوره مالی تا هر مقطع دلخواه
24 – گزارش حسابهای مانده بدهكار معین یك حساب  كل
25 – گزارش حسابهای مانده بستانكار  معین یك حساب كل
26 – گزارش حسابهای مانده بدهكار تفصیلی یك حساب معین
27 – گزارش حسابهای مانده بستانكار تفصیلی یك حساب معین
28 – تراز آزمایشی به شش صورت و نوع مختلف ( از تاریخ تا تاریخ   یا از سند  تا   سند  )
29 – قابلیت بازدید گردش و عملكرد یك حساب از درون تراز آزمایشی بدون نیاز به خروج از تراز ( مرور حسابها )
30 – سود و زیان و ترازنامه در هر لحظه و ON   LINE      
31 – سود و زیان و ترازنامه  بر اساس محاسبات موجودی كالا بر اساس آخرین خرید هر كالا و یا نرخ میانگین خرید كالاها
32 -  امكان معرفی كاربر و توانایی محدود كردن محیط كاری و نظارت بر  اپراتورها
33 – امكان تهیه كپی پشتیبان ( BACK  UP      )  از كل اطلاعات حتی با حجم بسیار بالای داده ها بر روی فلاپی دیسكت بدون نیاز به استفاده از دیسكت دیگر (  فشرده سازی یا  ZIP   كل اطلاعات مالی بصورت اتوماتیك توسط خود نرم افزار  )
34 – امكان تهیه  كپی پشتیبان  (    BACK   UP   ) بطور اتوماتیك توسط خود نرم افزار بر روی دیسك سخت یا هارد دیسك و یا مسیر دلخواهی كه توسط كاربر تعیین می شود
35 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم خرید و فروش و صدور سند حسابداری اتوماتیك و ثبت فاكتورهای خرید و یا فروش در حساب مشتری و یا خریدار و حسابهای فروش و یا خرید كالا و همزمان در انبار كالا
36 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم انبارداری و صدور سند حسابداری اتوماتیك
37 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم صندوق و گردش وجوه نقد 0 دریافتها و پرداختهای صندوق ) و صدور سند حسابداری اتوماتیك
38 – امكان دریافت اطلاعات از سیستم عملیاتی بانك و كنترل چك و صدور سند حسابداری اتوماتیك
39 – دسترسی به ماشین حساب در كلیه قسمتهای سیستم
40 – پیش بینی منوهای هوشمند جهت جلوگیری از اشتباهات و آموزش اپراتور از طریق لاین انتهای صفحه تصویر در همه قسمتهای سیستم
41 – قابلیت استفاده از كلیدهای HELP    یا كمكی و راهنما جهت توضیحات مكفی و راهنمائیهای بیشتر اپراتور
42 – قابلیت فارسی كردن چاپگر با فونتهای مختلف و متنوع
43 – قابلیت تغییر عنوان شركت در مورد سال مالی فعال
44 – امكان كار با چندین سال مالی مختلف
 
  (  ا نـــبــــارداری  ) 
1 – معرفی گروهی یا جزء به جزء كالاها و اجناس و معرفی هر كالا با كد مخصوص به خود
2 – تنظیم و ثبت برگه انتقال یك كالا از یك انبار به یك انبار دیگر و یا از یك انبار به حساب شخص در حسابداری مالی و ثبت اتوماتیك سند حسابداری
3 – قابلیت روئیت و چاپ و یا اصلاح برگ انتقال كالا به انبار دیگر و یا حسابی مخصوص و بلعكس
4 – قابلیت تعریف 1000 انبار و 1000 كالا و جنس مختلف در هر انبار
5 – قابلیت تعریف حد سفارش كالا جهت خرید به هنگام و تامین مواد و كالاها به موقع
6 – قابلیت تعریف  9  نرخ  متفاوت جهت ورود و یا خروج كالا از انبار ( نرخ خرید ، نرخ فروش ، نرخ میانگین خرید ، نرخ میانگین خرید بعلاوه درصدی دلخواه ، نرخ خرده فروشی ، نرخ عمده فروشی ، نرخ اختیاری و دلخواه ، آخرین نرخ خرید از فروشنده  ، آخرین نرخ فروش به یك خریدار )
7 – قابلیت بروز كردن كل اجناس و كالاها و یا قسمتی از كالاهای موجود در انبار با یكی از نرخ های توصیفی فوق
8 – انتقال اتوماتیك كل مشخصات كالاها و اجناس و مقدارهای ریالی / تعدادی / موجودی / كدینگ  كالاها و اجناس و … از یك سال مالی به سال مالی بعد و محاسبه اتوماتیك موجودیها ی جنسی و ثبت های اتوماتیك در حسابداری مالی
9 – تنظیم و ثبت حواله انبار هنگام خروج و یا فروش كالاها همراه با مشاهده كل عملكرد حساب و كاردكس كالا و تخصیص و یا عدم تخصیص تخفیفات و تعیین نرخ های اختیاری ، خرده فروشی  و عمده فروشی ، میانگین خرید ، میانگین خرید بعلاوه درصدی دلخواه ، و ثبت اتوماتیك سند حسابداری و تعیین شماره سند ثبت شده اتوماتیك در حسابداری مالی
10 – تنظیم و ثبت رسید انبار هنگام ورود و یا خرید كالاها به انبار و ثبت اتوماتیك انجام خرید در حسابهای انبار و شخص فروشنده
11 – روئیت و اصلاح رسید انبار و اصلاح اتوماتیك در همه عملیات سیستم
12 – قابلیت ثبت مرجوعیها و برگشت از فروش و برگشت از خرید اجناس و كالاها و ثبت اتوماتیك در حساب كالا در انبار و حسابداری مالی
13 – قابلیت تهیه گزارش كارت كالا ها (تعدادی ، ریالی ) و كل مشخصات یك كالا از ابتدای ورود به انبار تا مقطع زمانی دلخواه
14 – قابلیت تهیه گزارش موجودی انبار ( تعدادی  ،  ریالی  ) و مشاهده و چاپ كل كالاهای موجود در انبار و مشخصات كامل آنها و فروش هر یك از كالاها
15 – قابلیت تهیه گزارش لیست قیمت تمامی كالاهای موجود در انبار با انواع نرخهای معرفی شده به سیستم
16 – قابلیت تهیه گزارش لیست موجودی غیر صفر انبار
17 – قابلیت گزارش لیست  سفارش و درخواست كالاهای مختلف از انبار و یا انبارها
18 – قابلیت تهیه لیست انبارگردانی و تعیین مغایرات بین حساب كالا (  تعدادی  ، ریالی  ) در حسابداری مالی و اطلاعات كامپیوتر و انبار فیزیكی
19 – گزارش كاردكس كالا و گردش كل عملیات ورود و خروج هر یك از كالاها ( كلی ،  گروهی ،  جزئی  )
20 – بروز كردن نرخهای فروش موجودیهای انبار
21 – قابلیت افتتاح انبار و یا معرفی كالاهایی كه قبلا در انبار نبوده ، در زمان صدور حواله انبار و یا رسید انبار
22 – قابلیت به ترتیب كردن موجودیهای انبار بر اساس كد و یا حروف الفبا
23 – قابلیت جستجوی سریع و یافتن نام انبارها و یا كالاهای معرفی شده از طریق كد و یا قسمتی از نام كالا
 
( سیـستم كنترل تولیـد و قیمت تـمام شـده ساخت محصول )
 1 – تعریف فـرمـولاسیـون ساخت یك محصـول
   عملكرد سیستم :  شما می توانید فرمول ساخت یك محصول را برای سیستم تعریف و تعیین نموده و سپس فرمان تولید این محصول را به تعداد یا مقدار دلخواه صادر نمایید ، سیستم با توجه به فرمولی كه تعیین نموده اید مقادیر و یا تعداد موادهای اولیه را از انبار مواد اولیه برداشت نموده و برگه تولید محصول را صادر و بطور اتوماتیك تعداد  یا مقدار محصول ساخته شده را به انبار كالای ساخته شده انتقال می دهد و همزمان مقادیر و یا تعداد مواد اولیه های مصرف شده برای ساخت این محصول را از انبار مواد اولیه كسر می نماید ، بنابر این مواد های اولیه مصرف شده برای ساخت یك محصول چه از لحاظ تعدادی و چه از لحاظ ریالی بطور دقیق شناسایی شده و قیمت تمام شده ساخت محصول از لحاظ مواد اولیه بطور كاملا دقیق محاسبه میگردد .
2 – بـرگه قیمت تـمام شـده 
    عملكرد سیستم :  قیمت تمام شده یك محصول حاصل جمع عوامل تولید ( مواد اولیه مصرف شده +  هزینه های دستمزد مستقیم  +  هزینه های سربار ساخت ) بوده كه در این قسمت از سیستم می توانید این محاسبات را به راحتی انجام دهید ، مواداولیه مصرفی و هزینه های دستمزد مستقیم بصورت ریز و هزینه های سربار ساخت نیز بصورت ریز در برگه قیمت تمام شده می تواند گنجانده شود و قیمت تمام شده نهایی محصول را  ، سیستم بطور اتوماتیك محاسبه نموده و در پایان نیز می توانید نسبت به هر كدام از آیتم های فوق درصدی سود ( سود بین مراحل تولید ) را در نظر گرفته و تعیین نمایید ، بدیهی است بهای فروش محصول نیز بطور اتوماتیك محاسبه شده و به شما پیشنهاد می گردد .
 
( سیـستـم خـریـد و فـروش و صـدور فـاكتـور )
 1 – صدور فاكتور فروش به  12  صورت و تیپ كاری مختلف
2 – امكان تعریف انبار و یا محصول جدید در داخل هر انبار در هنگام صدور فاكتور فروش
3 – امكان  افتتاح حساب مشتری جدید هنگام صدور فاكتور فروش
4 – امكان مشاهده گردش و ریز حساب و یا مانده حساب هر مشتری در هنگام صدور فاكتور فروش
5 – امكان تعریف نرخهای فروش به دلخواه كاربر ( نرخ میانگین خرید ، نرخ میانگین فروش  ، نرخ میانگین خرید بعلاوه درصدی اضافه ، نرخ آخرین خرید ، نرخ آخرین فروش به مشتری دلخواه  ،  نرخ آخرین فروش  ، نرخ های اختیاری  )
6 – محاسبه اتوماتیك سود هر كالا و یا هر فاكتور و مشاهده آن حتی  هنگام  صدور فاكتور فروش
7 – مشاهده وضعیت موجودی هر انبار و هر جنس و كالا از لحاظ (  تعدادی و یا ریالی  )   حتی در هنگام صدور فاكتور فروش
8 – امكان هرگونه كسورات و یا اضافات به فاكتور فروش كالا
9 – ثبت سند اتوماتیك فاكتور فروش در حسابداری مالی و همزمان در حساب مشتری و كسر كردن جنس فاكتور شده از انبار كالا
10 – امكان تعریف چگونگی  دریافت مبلغ فاكتور فروش  از مشتری ( بصورت نقد  ،  نسیه یا اعتباری یا دریافت چك ) و ثبتهای همزمان و اتوماتیك در حسابداری مالی و حساب مشتری
11 – امكان تعریف نام ویزیتور و منظور نمودن مبلغ پورسانت هر ویزیتور از هر فاكتور فروشی كه ویزیتور صادر می نماید به حساب خود او
12 – امكان ثبت فاكتورهای برگشتی و مرجوعی كالاها ( برگشت از فروش )
13 – امكان ثبت و نشان دادن مانده حساب مشتری در پرینت و چاپ فاكتور فروش جهت اعلام مانده مشتری به ایشان
14 – امكان جستجوی سریع فاكتور فروش
15 – چاپ برگه تحویل كالا به مشتری
16 – امكان چاپ مشخصات و كد مشتری و آدرس و شماره تلفن و آدرس و مشخصات مشتریان در فاكتور فروش
17 – امكان تنظیم و ثبت پیش فاكتور فروش
18 – امكان تنظیم و ثبت فاكتور فروش امانی
19 – امكان تنظیم و صدور فاكتور خرید كالا و یا خدمات به دلخواه كاربر ( نرخ میانگین خرید ، نرخ میانگین فروش ، نرخ میانگین خرید بعلاوه درصدی اضافه ، نرخ آخرین خرید كالا ، نرخ آخرین فروش به هر مشتری دلخواه  ، نرخ آخرین فروش ، نرخ های فروش اختیاری )
20 – مشاهده وضعیت موجودی هر انبار و هر جنس و كالا از لحاظ تعدادی و یا ریالی حتی هنگام صدور فاكتور خرید
21 – امكان هر گونه كسورات و یا اضافات به فاكتور خرید كالا
22 – ثبت سند اتوماتیك فاكتور خرید در حسابداری مالی و همزمان در حساب فروشنده و افزودن جنس فاكتور شده به انبار كالا
23 – امكان تعریف چگونگی پرداخت مبلغ فاكتور خرید به فروشنده ( بصورت نقد ، نسیه یا اعتباری  یا دریافت چك ) و ثبتهای همزمان در حسابداری مالی و حساب فروشنده
24 – امكان ثبت فاكتورهای برگشتی و مرجوعی كالا ها  ( برگشت از خرید )
25 – امكان بازدید ریز حساب فروشنده و مانده بدهی ما به فروشنده كالا
26 – امكان افتتاح حساب برای فروشنده ای كه  برای اولین بار خرید نموده ایم ، حتی در زمان صدور فاكتور خرید و قابلیتهای بسیار زیاد دیگر
27 – امكان تعریف انبار و یا محصول جدید در داخل هر انبار در هنگام صدور فاكتور خرید
 
( پـرسنلـی  و حقـوق و دستـمـزد  )
 1 – قابلیت ثبت كلیه مشخصات فردی و خانوادگی پرسنل
2 – قابلیت ورود اطلاعات حقوقی 1000 نفر پرسنل
3 – قابلیت تعریف و تعیین جدول مالیاتی موضوع ماده 131 جهت محاسبه مالیات حقوق ( قابل تغییر برای سالهای بعد )
4 – قابلیت احتساب حقوق برای پرسنل به 25 نوع و تیپ كاری مختلف
5 – معرفی انواع وامهای دریافتی پرسنل ، استهلاك وام و چاپ دفترچه اقساط
6 – تهیه گزارش و لیست محاسبه حقوق ، اضافه كاری ، شیفت كاری ، نوبت كاری ، جمعه كاری ، عائله مندی و اولاد ، خوارو بار و مسكن و…… برای هر پرسنل
7 – تهیه گزارش جمع كل حقوق و اضافه كاری و ……… ( ماهیانه  /  سالیانه  )
8 – قابلیت تهیه و چاپ فیش حقوقی  پرسنل
9 – قابلیت تهیه لیست استاندارد بیمه جهت ارائه به ادارات بیمه سازمان تامین اجتماعی با محاسبات قانونی و استاندارد حقوقی
10 – قابلیت تعیین شعبه بانك یا مكان دیگر و چاپ بر روی فیش حقوقی جهت دریافت حقوق و مراجعه پرسنل
11 – قابلیت ذخیره اطلاعات حقوقی  پرسنل در هر ماه بطور جداگانه
12 – قابلیت تعریف  میزان و تعداد ساعات كاری هر روز
13 – قابلیت تعیین آیتمهای حقوق ( اضافه كاری ، حق جذب ، شیفت كاری ، حق اولاد و عائله مندی ، خوارو بار و مسكن و …….   ) از لحاظ بیمه پذیری و یا مالیات پذیری بصورتی كه كاربر می تواند تعیین كند كه به آیتمهای حقوقی  بیمه یا مالیات تعلق بگیرد یا نگیرد ( سیستم پارامتریك حقوق و دستمزد به صورت ایده آل ترین روش )
 
( كنتـرل صـدور و دریـافت چـك و عـملـیـات بـانـك )
 1 – قابلیت ثبت مشخصات كامل چكهای در یافتنی و ثبت اتوماتیك و همزمان آن در حسابداری مالی و دفاتر و حساب فرد  واگذارنده چك
2 – قابلیت مرتب سازی چكهای در یافتی بر حسب ( تاریخ سر رسید ، مبلغ ، حروف الفبا ، كد حسابها  و …… )
3 – قابلیت ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و واگذار شده و ثبت اتوماتیك همزمان آن در حسابداری مالی و دفاتر و حساب بانك مورد نظر
4 – قابلیت مرتب سازی چكهای پرداختی بر حسب 0 تاریخ سر رسید ، مبلغ ، حروف الفبا ، كد حسابها و …… )
5 – قابلیت منظور نمودن كلیه هزینه های بانكی ، كارمزدهای بانكی و …… ثبت اتوماتیك و همزمان در حساب بانك و طرف حساب مورد نظر
6 – قابلیت ثبت كلیه حواله های رسیده و حواله های ارسالی ، محاسبه راس گیری  چكها ، صدور و واگذاری چك به اشخاص دیگر ، نقد و وصول شدن چكها ، نكول و عملیات برگشت شدن چكها و…… ثبت های اتوماتیك و همزمان آنها در حسابداری مالی و دفاتر و حسابها و طرف حسابهای مورد نظر
7 – قابلیت چاپ رسید چك  با مشخصات كامل دریافت كننده آن
8 – قابلیت انتقال چكهای دریافتی و یا پرداختی به بانك مورد نظر و یا واگذاری آن به فرد دیگری یا به حساب دلخواه
9 – قابلیت در جریان وصول كردن اتوماتیك چكهای دریافتی به بانك مورد نظر
10- قابلیت اصلاح و یا حذف چك دریافتی و یا پرداختی و اصلاح اتوماتیك و همزمان در حسابهای مربوطه
11- قابلیت جستجوی سریع شماره چك دلخواه و گرفتن گزارش سابقه آن كه این چك در چه حسابی عمل شده و از چه كسی دریافت و یا به چه كسی پرداخت شده است
12- نگاه داشتن سابقه چك حتی بعد از وصول شدن و یا خرج شدن آن در سیستم دفتر چك برای مراجعات و پیگیری های بعدی كاربر
 
 ( قـابلـیت هـای  بسیـار  زیـاد  دیگـر  سیـستـم  )
 انبار قطعات فنی ( مجزا از سیستم انبارداری  )  ،  دفترچه تلفن و آدرس و مشخصات افراد ، عملیات صندوق قرض الحسنه و  وام  ،  تعریف و تغییر سطوح حفاظتی مختلف جهت دسترسی برای كاربران مختلف ( كاربرعادی ، مدیر سیستم ، فاكتور زن )
ماشین حساب ، امكانات بسیار عالی جهت تهیه نسخه های پشتیبان و BACK  UP    از كل اطلاعات بر روی فلاپی و یا هارد با هر مسیر دلخواه  ، ثبت تاریخ و ساعت ورود و خروج هر كاربر در سیستم و مدت زمان كار هر كاربر و حضور در نرم افزار  ، دفاتر اندكس و اندیكاتور جهت نامه نگاریهای اداری و پیگیری آنها  ،  برنامه آموزش كاربری نرم افزار در داخل خود سیستم  قابلیت دریافت و انتقال كل اطلاعات مالی  به صورت ریز همه عملیات و حسابها از سیستمهای حسابداری قبلی ( پارسا 2000 ، پدیده 2 و 3 ) بطور اتوماتیك   ،   و هزاران امكانات و عملیات بی نظیر و بی رقیب حسابداری دیگر كه فقط  و فقط  در این سیستم به چشم خورده و در میان تمامی نرم افزارهای حسابداری در سراسر  ایران همچنان مانند مروارید می درخشد .

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:56 |amir| |

نرم افزار حسابداری زمرد


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری زمرد:


برخی ویژگی های نرم افزار حسابداری زمرد نسخه بازرگانی

ویژگی های سطح1-نسخه الماس حسابداری زمرد

فرم فروش:

-ثبت کالای فروخته شده شامل ثبت تعداد فروش کالا.فی کالا.درصد تخفیف کالاوجمع کل کالا

-ثبت تخفیف جزء و تخفیف کل

-ثبت دریافت وجه.چک(ثبت مشخصات چک).شامل شماره چک.شماره حساب.نام بانک.نام شعبه.مبلغ چک

-کنترل ونمایش موجودی انباردر فاکتور فروش.کنترل نقطه سفارش.امکان مشخص کردن فی فروش کالابه صورت اتوماتیک.کنترل اعتباری مشتری.نمایش آخرین فی فروش کالا به خریدار.نمایش مانده حساب اشخاص در فرم فروش .نمایش سود هرفاکتور در فرم فروش

نمایش تعدادوفی جزء و تعداد و فی کل درفاکتور-امکان حذف وویرایش فاکتور فروش.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتورفروش ودریافت وجه به صورت اتوماتیک.امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتوربه صورتhtml&txt

کاهش اتوماتیک موجودی انباربا ثبت فاکتور فروش

صدور و چاپ فاکتور فروش و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی در فاکتور فروش(امکان تنظیم عدم نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی نیز وجود دارد)

امکان صدور فاکتور فروش قبل از ثبت فاکتور خرید(ثبت و نمایش کالاهای با موجودی منفی در انبار) برای حالات خاص

فرم خرید:

-ثبت کالای خریداری شده شامل ثبت تعدادکالای خریداری شده.فی خرید کالاوجمع کل کالا

-ثبت پرداخت وجه.چک مشتری(فروش چک ).ثبت شماره چک های دسته چک شخصی.تخفیفات پرداخت وجه درفرم خرید

-نمایش موجودی کالا در انبار حین ثبت فاکتور فروش وخرید

-نمایش مانده حساب اشخاص در فرم خرید وفروش

-امکان حذف وویرایش فاکتور خرید

-امکان تعریف کالاواشخاص در فرم خرید.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور خریدوپرداخت وجه به صورت اتوماتیک

-امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتور به صورت htmlوtxt

-افزایش اتوماتیک موجودی انبارباثبت فاکتورخرید.

صدور و چاپ فاکتور خرید و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب و مبلغ پرداختی در فاکتور خرید

دریافت:

-ثبت وجه دریافتی.چک دریافتی(همراه با ثبت مشخصات چک شامل شماره چک ، شماره حساب ، نام بانک،نام شعبه،مبلغ چک)تخفیفات دریافت، ثبت درآمدها

-امکان چاپ وذخیره آن به صورت htmlوtxt

-ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

-امکان حذف وویرایش

پرداخت:

ثبت وجه پرداختی،چک پرداختی خومان(همراه با ثبت مشخصات چک)، واگذاری چک مشتری(فروش چک)، تخفیفات پرداخت، ثبت هزینه ها

امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html  و txt

ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

امکان حذف و ویرایش

دفترکل فروش:

گزارشی است جامع که ریز فروش در محدوده زمانی مشخص را نمایش میدهددر این گزارش امکان دیدن ریز فروش یک کالا و کلیه کالاها و کالاهای یک طبقه و ریز فروش به یک شخص همه اشخاص و اشخاص یک طبقه را ملاحظه نمود.

بانک:

-برای معرفی بانکمان ومانده ابتدای دوره حساب بانکی به کار میرود و با وارد کردن مانده ابتدای دوره سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک زده میشود.

ثبت پاس چک:

- عملیات کسر از حساب بانکی جهت پاس کردن چک وثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

نمایش لیست چکهای ما نزد دیگران

ثبت وصول چک که شامل وصول چک و واریز وجه آن به حساب بانکی و یا صندوق میباشد و سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک میباشد

گزارش بانکها:

گزارشی جامع جهت نمایش ریز ورود و خروج وجوه به حسابهای بانکی شما به همراه تاریخ مبلغ و شرح

 

گزارش صورتحساب اشخاص:

نمایش گزارشی از کلیه مبادلات مالی(کالا.چک،نقد و...)بین ماوسایر اشخاص درمحدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر ،که دراین گزارش  شماره فاکتور و سند ،مبلغ ،فی ،شرح  و... نمایش  داده میشود.

گزارش سود و زیان کلی:گزارشی استاندارد که سود و زیان کلی واحد تجاری را محاسبه مینماید.

کاردکس ریالی و آماری کالا:شامل گزارشی از ورود و خروج های آماری و ریالی کالا در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد. که میتوان این گزارش را محدود به یک شخص و یا کلیه اشخاص نمود.

 

معرفی کالا:

دراین قسمت میتوان کالاها را معرفی نمود. همچنین میتوان نقطه سفارش کالا را مشخص نمود.برای نمایش فی فروش کالا به صورت اتوماتیک میتوان در این فرم مبلغ مورد نظر را وارد نمود.همچنین برای وارد کردن موجودی ابتدای دوره میتوان از این فرم استفاده نمود.

 

معرفی اشخاص و حسابها:

در این قسمت میتوان اشخاص و حسابهای خود را معرفی نمود. همچنین میتوانید سقف اعتبار مشتری را دراین قسمت تعریف نمایید دراینصورت در قسمت فروش نرم افزار اعتبار مشتری را کنترل مینماید که بیش از سقف اعتبار مشتری به ایشان فروش انجام نشود.همچنین میتوان مانده بدهکار و یا بستانکار اشخاص و حسابها را از دوره قبل دراین قسمت مشخص نمود.دراین قسمت میتوان آدرس و شماره تماس اشخاص را وارد نمود.

 

 

معرفی کاربر:

دراین قسمت مدیر نرم افزار میتواند برای سیستم کاربران مختلفی تعریف کرده و برای آنها محدوده دسترسی مشخص نماید تا اجازه ورود به قسمتهایی که مدیر نرم افزار آنرا مجاز نمیداند داده نشود.

 

معرفی بانک مشتری:

دراین بخش بانکهای مشتری به سیستم معرفی میشود.

 

معرفی واحدها:

دراین بخش  واحدهای سنجش را معرفی میکنیم.

 

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

در این قسمت ازبرنامه  حسابداری می توان اطلاعات را ذخیره یا بازیابی کرد.

پاک کردن اطلاعات:

در این قسمت متناسب با نوع نیاز کاربر میتواندبه حذف پاره ای از اطلاعات که می خواهد بپردازد.

تنظیمات چاپ:

در این فرم کاربر میتواند به تنظیمات مربوط به چاپ بپردازد.می توان اطلاعات مربوط به نام شرکت.آدرس شرکت.توضیحات بالا.توضیحات پایین را در گزارش مشخص نماید.

امکان چاپ فاکتور با کلیه چاپگر های قابل نصب در محیط ویندوز وجود دارد.

 

محیط گرافیکی:

در این نرم افزار سعی شده تا محیط  نرم افزار را کاملا گرافیکی طراحی نموده ،روانشناسی رنگها را در آن دخیل نماییم تا محیطی زیبا وجذاب جهت استفاده کاربر فراهم آید.پوسته های این نرم افزار متناسب با سلیقه کاربر قابل تغییر می باشدومنوهای آن بصورت آبشاری بوده وبه دلخواه کاربر امکان ثابت کردن آن وجود دارد

امکان نصب نرم افزار برروی کلیه ویندوزهای XP, Vista,Seven 32bit,64bit


ویژگی های سطح2 نسخه طلایی حسابداری زمرد


شامل کلیه امکانات سطح1 و امکانات زیر:

سند حسابداری:

امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک ، مشاهده آرشیو، حذف و ویرایش اسناد

 

برگشت از فروش :

ثبت عملیات برگشت از فروش ، افزایش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

برگشت ازخرید:

 ثبت عملیات برگشت از خرید ، کاهش  اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

دفتر کل خرید:

نمایش گزارشی از کلیه خریدهای انجام شده میباشد که میتوان گزارش را به صورتهای مختلف فیلتر کرد:نمایش گزارش براساس یک کالای بخصوص ویا کلیه کالاها، نمایش گزارش براساس یک شخص بخصوص و یا کلیدر محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر

ترازنامه :

یک گزارش استاندارد وکاربردی

دفتر روزنامه :

گزارشی از کلیه عملیاتهای مالی در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر رانشان میدهد.

 لیست بدهکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ بدهی آنها با امکان چاپ.

 لیست بستانکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ طلب از آنها با امکان چاپ.

گزارش حسابها:

گزارشیست جامع از کلیه حسابها مثل گزارش حسابهای بانکی  ، گزارش حسابهای هزینه ، گزارش حسابهای درآمد، گزارش صندوق و... در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر.

گزارش مانده موجودی انبار: نمایش گزارشی از مانده آماری تمامی کالاها با موجودی منفی ،مثبت وصفر .همچنین گزارشی از لیست کالاهای معرفی شده به سیستم بدون نمایش مانده در گزارش ، مناسب جهت انبارگردانی.امکان نمایش وچاپ لیست کالاها به همراه فی فروش و میانگین خرید

-طبقه بندی کالا:

با این امکان میتوان کالاها را براساس نوع کالا،طبقه کالا و هر نوعی که کاربر لازم بداند طبقه بندی نمود.

امکان معرفی کالاهای خدماتی :

این قسمت مناسب مشاغلی میباشد که سیستم کاریشان خدماتی میباشد

-طبقه بندی اشخاص و حسابها:

با این امکان میتوان اشخاص را براساس نوع مشتریان ، براساس منطقه ،شهر و یا هر نوع طبقه بندی که کاربر بخواهد طبقه بندی نمود.


ویژگی های سطح3-نسخه ویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2 و امکانات زیر:

 

امکان ثبت هزینه ها (هزینه حمل و نقل و...) در فاکتورفروش

آلارم چک:

با این امکان میتوان برای وصول و پاس چکها زمان گذاشت تا قبل از موعد سررسید، لیست چکهایی که زمان سررسید آنها نزدیک است را اعلام نماید.

مرورحسابها:

گزارشی است جامع و کامل که در آن لیست تمامی حسابها به همراه مانده آنها را به صورت یکجا نمایش میدهد.درصورتی که حسابی دارای زیرمجموعه باشد سرجمع کلیه حسابهای زیرمجموعه را نمایش میدهد.وجهت مشاهده مانده حساب زیرمجموعه کافی است روی حساب سرگروه اینتر زده تا مانده حساب زیرگروه را مشاهده نمایید.وجهت مشاهده ریز اسناد کافی است روی حساب مربوطه اینترزده تاریز اسناد حساب را نمایش دهد.

گزارش سود لحظه ای:

 گزارشی است کاربردی که امکان مشخص کردن سود در محدوده تاریخی مشخص را حساب مینماید.

نمایش سود فاکتوردرفرم فروش:

با این امکان ، در حین ثبت فاکتور فروش نرم افزار سود فاکتور را محاسبه نموده و نشان میدهد.

چاپ روی چک:

با این امکان به جای نوشتن دستی روی چک، میتوان اینکار را توسط نرم افزار انجام داد.

برگشت چک:

با این امکان میتوان چکهای مشتری که برگشت خورده اند را ثبت نمود .

چندصندوقه:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چند صندوق و تنخواه گردان بوده و میخواهند حسابهای هرصندوق را به صورت جداگانه نگهداری کنند.

چندانباره:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چندانبار بوده و نیاز دارند موجودی هر انبار را به صورت جداگانه داشته باشند.میتوان گزارش موجودی انبار را براساس یک انبار و یا کلیه انبارها مشاهده نمود.در بخش فروش این امکان وجود دارد که فاکتور فروش را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا از موجودی آن انبار کسرشود. همچنین در بخش خرید نیز این امکان وجود دارد که فاکتور خرید را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا به موجودی آن انبار اضافه نمود.
ویژگی های سطح4-سوپرویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح 1و2و3و امکانات زیر:

محاسبه ارزش افزوده درفاکتور فروش :

بااین امکان میتوان در فاکتور فروش درصد ارزش افزوده را حساب و در فاکتور حاظ نمود.

 

گزارش چکهای دریافتی:

گزارشی است جامع از چکهای دریافتی شمال لیستی از چکهایی وجه آن وصول شده ، لیست چکهایی که وجه آن وصول نشده و لیست چکهایی که برگشت خورده است .

گزارش چکهای پرداختی

گزارش لیست اشخاص:

گزارشی از لیست اشخاص  به همراه مشخصات و مبلغ طلب یا بدهی

تیپ قیمت:

بسیاری از مشاغل ماهیت شغلیشان به گونه ای است که یک کالای بخصوص برای اشخاص مختلف قیمتهای متفاوتی را دارا میباشد  به عنوان مثال قیمت کالا برای افرادی که خرید عمده دارند با افرادی که خرید جزعی دارند متفاوت میباشد و یا برای افرادی که خرید نقد و یا خرید اعتباری دارند برای این منظور متوانند از فی فروش 1 و 2 استفاده نمایند به اینصورت برای کالای مورد نظر هر دو قیمت را وارد مینمایند

 

ایجادوتغییر سال مالی(چند شرکته):

این امکان جهت ایجاد سال مالی جدید و تغییر سال مالی برای مشاهده اطلاعات سالهای مختلف مناسب میباشد.همچنین این امکان جهت اشخاصی که میخواهند اطلاعات چند واحد تجاری را درکنار هم داشته باشند مناسب میباشد.

 

 

تنظیمات که شامل امکانات زیر میباشد:

-امکان تنظیم آرم شرکت جهت چاپ در فاکتور فروش

تیپ قیمت:مناسب جهت مشاغلی که یک کالا برای اشخاص مختلف قیمتهای مختلفی را دارا&nbs-امکان تنظیم چاپگر نرم افزار به دو نوع چاپگر معمولی و چاپگرحرارتی –این امکان به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و مشاغلی که از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور خرید

-امکان تنظیم نرم افزار به این صورت که نرم افزار به صورت اتوماتیک فاکتورهای فروش را به صورت نقدی درنظر بگیرد.این بخش به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و کلا مشاغلی که فعالیتشان نقدی است بسیار مناسب میباشد.

-تخفیفات:این بخش مناسب جهت تخفیفات متناسب با حجم فروش میباشد.

 ویژگی های سطح5-حسابداری تولید و فروش حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2و3 و4و امکانات زیر:

تولید و تبدیل کالا:

با این امکان میتوان مواد اولیه را به همراه هزینه تولید، تبدیل به محصول نهایی نمود . به این صورت که محصول نهایی و تعداد تولید شده را مشخص نموده و مواد اولیه و تعداد و مبلغ آنها را وارد نموده، نرم افزار به صورت اتوماتیک بهای تمام شده محصول نهایی را حساب مینماید و همچنین از موجودی انبار مواد اولیه کسر و به موجودی انبار محصول نهایی اضافه مینماید.همچنین در این قسمت این امکان وجود دارد که انبار محصول نهایی و مواد اولیه را مشخص نموده تا از انبارهای مورد نظر استفاده نمود.

 

فرمول تولید:

باتوجه به اینکه پروسه تولید مرتبا تکرار میشود و عملیات تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی در یک واحد تولیدی مرتبا تکرار میشود ، بخش تولید را ایجاد نموده ایم تا با ساخت فرمول تولید ،عملیات تکراری تولید فرموله گردیده ودربخش تولید با مشخص کردن فرمول ،عملیات تولید توسط نرم افزار به صورت اتوماتیک انجام شود

این نسخه جهت کارخانه های تولیدی ،کارگاهها و سایر مشاغلی که به نحوی سیستم کاری آنها تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و نهایتا فروش بوده مناسب میباشد

 

 

امکاناتی که با دریافت کد قابل اضافه شدن هستند:

* قابلیت اضافه کردن بارکدخوان به نرم افزار ،جهت مشاغلی که از بارکدخوان  استفاده میکنند

* قابلیت اضافه کردن محاسبه پورسانت به نرم افزار ،جهت مشاغلی که درسیستم کاریشان از واسطه یا ویزیتور جهت عملیات فروش استفاده میکنند.

* کد اشتراک جهت مشاغلی که برای دسترسی به مشتریان به کد اشتراک نیازدارند مثل رستورانها و فست فودها

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:55 |amir| |

نرم افزار حسابداری زمرد


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری زمرد:


برخی ویژگی های نرم افزار حسابداری زمرد نسخه بازرگانی

ویژگی های سطح1-نسخه الماس حسابداری زمرد

فرم فروش:

-ثبت کالای فروخته شده شامل ثبت تعداد فروش کالا.فی کالا.درصد تخفیف کالاوجمع کل کالا

-ثبت تخفیف جزء و تخفیف کل

-ثبت دریافت وجه.چک(ثبت مشخصات چک).شامل شماره چک.شماره حساب.نام بانک.نام شعبه.مبلغ چک

-کنترل ونمایش موجودی انباردر فاکتور فروش.کنترل نقطه سفارش.امکان مشخص کردن فی فروش کالابه صورت اتوماتیک.کنترل اعتباری مشتری.نمایش آخرین فی فروش کالا به خریدار.نمایش مانده حساب اشخاص در فرم فروش .نمایش سود هرفاکتور در فرم فروش

نمایش تعدادوفی جزء و تعداد و فی کل درفاکتور-امکان حذف وویرایش فاکتور فروش.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتورفروش ودریافت وجه به صورت اتوماتیک.امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتوربه صورتhtml&txt

کاهش اتوماتیک موجودی انباربا ثبت فاکتور فروش

صدور و چاپ فاکتور فروش و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی در فاکتور فروش(امکان تنظیم عدم نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب مشتری و مبلغ دریافتی ومشخصات چک دریافتی نیز وجود دارد)

امکان صدور فاکتور فروش قبل از ثبت فاکتور خرید(ثبت و نمایش کالاهای با موجودی منفی در انبار) برای حالات خاص

فرم خرید:

-ثبت کالای خریداری شده شامل ثبت تعدادکالای خریداری شده.فی خرید کالاوجمع کل کالا

-ثبت پرداخت وجه.چک مشتری(فروش چک ).ثبت شماره چک های دسته چک شخصی.تخفیفات پرداخت وجه درفرم خرید

-نمایش موجودی کالا در انبار حین ثبت فاکتور فروش وخرید

-نمایش مانده حساب اشخاص در فرم خرید وفروش

-امکان حذف وویرایش فاکتور خرید

-امکان تعریف کالاواشخاص در فرم خرید.ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور خریدوپرداخت وجه به صورت اتوماتیک

-امکان چاپ فاکتور.امکان ذخیره فاکتور به صورت htmlوtxt

-افزایش اتوماتیک موجودی انبارباثبت فاکتورخرید.

صدور و چاپ فاکتور خرید و نمایش تخفیف ، مانده بدهی یا طلب و مبلغ پرداختی در فاکتور خرید

دریافت:

-ثبت وجه دریافتی.چک دریافتی(همراه با ثبت مشخصات چک شامل شماره چک ، شماره حساب ، نام بانک،نام شعبه،مبلغ چک)تخفیفات دریافت، ثبت درآمدها

-امکان چاپ وذخیره آن به صورت htmlوtxt

-ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

-امکان حذف وویرایش

پرداخت:

ثبت وجه پرداختی،چک پرداختی خومان(همراه با ثبت مشخصات چک)، واگذاری چک مشتری(فروش چک)، تخفیفات پرداخت، ثبت هزینه ها

امکان چاپ و ذخیره آن به صورت html  و txt

ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

امکان حذف و ویرایش

دفترکل فروش:

گزارشی است جامع که ریز فروش در محدوده زمانی مشخص را نمایش میدهددر این گزارش امکان دیدن ریز فروش یک کالا و کلیه کالاها و کالاهای یک طبقه و ریز فروش به یک شخص همه اشخاص و اشخاص یک طبقه را ملاحظه نمود.

بانک:

-برای معرفی بانکمان ومانده ابتدای دوره حساب بانکی به کار میرود و با وارد کردن مانده ابتدای دوره سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک زده میشود.

ثبت پاس چک:

- عملیات کسر از حساب بانکی جهت پاس کردن چک وثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک

نمایش لیست چکهای ما نزد دیگران

ثبت وصول چک که شامل وصول چک و واریز وجه آن به حساب بانکی و یا صندوق میباشد و سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک میباشد

گزارش بانکها:

گزارشی جامع جهت نمایش ریز ورود و خروج وجوه به حسابهای بانکی شما به همراه تاریخ مبلغ و شرح

 

گزارش صورتحساب اشخاص:

نمایش گزارشی از کلیه مبادلات مالی(کالا.چک،نقد و...)بین ماوسایر اشخاص درمحدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر ،که دراین گزارش  شماره فاکتور و سند ،مبلغ ،فی ،شرح  و... نمایش  داده میشود.

گزارش سود و زیان کلی:گزارشی استاندارد که سود و زیان کلی واحد تجاری را محاسبه مینماید.

کاردکس ریالی و آماری کالا:شامل گزارشی از ورود و خروج های آماری و ریالی کالا در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر میباشد. که میتوان این گزارش را محدود به یک شخص و یا کلیه اشخاص نمود.

 

معرفی کالا:

دراین قسمت میتوان کالاها را معرفی نمود. همچنین میتوان نقطه سفارش کالا را مشخص نمود.برای نمایش فی فروش کالا به صورت اتوماتیک میتوان در این فرم مبلغ مورد نظر را وارد نمود.همچنین برای وارد کردن موجودی ابتدای دوره میتوان از این فرم استفاده نمود.

 

معرفی اشخاص و حسابها:

در این قسمت میتوان اشخاص و حسابهای خود را معرفی نمود. همچنین میتوانید سقف اعتبار مشتری را دراین قسمت تعریف نمایید دراینصورت در قسمت فروش نرم افزار اعتبار مشتری را کنترل مینماید که بیش از سقف اعتبار مشتری به ایشان فروش انجام نشود.همچنین میتوان مانده بدهکار و یا بستانکار اشخاص و حسابها را از دوره قبل دراین قسمت مشخص نمود.دراین قسمت میتوان آدرس و شماره تماس اشخاص را وارد نمود.

 

 

معرفی کاربر:

دراین قسمت مدیر نرم افزار میتواند برای سیستم کاربران مختلفی تعریف کرده و برای آنها محدوده دسترسی مشخص نماید تا اجازه ورود به قسمتهایی که مدیر نرم افزار آنرا مجاز نمیداند داده نشود.

 

معرفی بانک مشتری:

دراین بخش بانکهای مشتری به سیستم معرفی میشود.

 

معرفی واحدها:

دراین بخش  واحدهای سنجش را معرفی میکنیم.

 

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

در این قسمت ازبرنامه  حسابداری می توان اطلاعات را ذخیره یا بازیابی کرد.

پاک کردن اطلاعات:

در این قسمت متناسب با نوع نیاز کاربر میتواندبه حذف پاره ای از اطلاعات که می خواهد بپردازد.

تنظیمات چاپ:

در این فرم کاربر میتواند به تنظیمات مربوط به چاپ بپردازد.می توان اطلاعات مربوط به نام شرکت.آدرس شرکت.توضیحات بالا.توضیحات پایین را در گزارش مشخص نماید.

امکان چاپ فاکتور با کلیه چاپگر های قابل نصب در محیط ویندوز وجود دارد.

 

محیط گرافیکی:

در این نرم افزار سعی شده تا محیط  نرم افزار را کاملا گرافیکی طراحی نموده ،روانشناسی رنگها را در آن دخیل نماییم تا محیطی زیبا وجذاب جهت استفاده کاربر فراهم آید.پوسته های این نرم افزار متناسب با سلیقه کاربر قابل تغییر می باشدومنوهای آن بصورت آبشاری بوده وبه دلخواه کاربر امکان ثابت کردن آن وجود دارد

امکان نصب نرم افزار برروی کلیه ویندوزهای XP, Vista,Seven 32bit,64bit


ویژگی های سطح2 نسخه طلایی حسابداری زمرد


شامل کلیه امکانات سطح1 و امکانات زیر:

سند حسابداری:

امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک ، مشاهده آرشیو، حذف و ویرایش اسناد

 

برگشت از فروش :

ثبت عملیات برگشت از فروش ، افزایش اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

برگشت ازخرید:

 ثبت عملیات برگشت از خرید ، کاهش  اتوماتیک موجودی انبار، ثبت سند حسابداری مربوط به آن به صورت اتوماتیک، امکان چاپ ، حذف و ویرایش

دفتر کل خرید:

نمایش گزارشی از کلیه خریدهای انجام شده میباشد که میتوان گزارش را به صورتهای مختلف فیلتر کرد:نمایش گزارش براساس یک کالای بخصوص ویا کلیه کالاها، نمایش گزارش براساس یک شخص بخصوص و یا کلیدر محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر

ترازنامه :

یک گزارش استاندارد وکاربردی

دفتر روزنامه :

گزارشی از کلیه عملیاتهای مالی در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر رانشان میدهد.

 لیست بدهکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ بدهی آنها با امکان چاپ.

 لیست بستانکاران :

 گزارشی از لیست اشخاص و مبلغ طلب از آنها با امکان چاپ.

گزارش حسابها:

گزارشیست جامع از کلیه حسابها مثل گزارش حسابهای بانکی  ، گزارش حسابهای هزینه ، گزارش حسابهای درآمد، گزارش صندوق و... در محدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر.

گزارش مانده موجودی انبار: نمایش گزارشی از مانده آماری تمامی کالاها با موجودی منفی ،مثبت وصفر .همچنین گزارشی از لیست کالاهای معرفی شده به سیستم بدون نمایش مانده در گزارش ، مناسب جهت انبارگردانی.امکان نمایش وچاپ لیست کالاها به همراه فی فروش و میانگین خرید

-طبقه بندی کالا:

با این امکان میتوان کالاها را براساس نوع کالا،طبقه کالا و هر نوعی که کاربر لازم بداند طبقه بندی نمود.

امکان معرفی کالاهای خدماتی :

این قسمت مناسب مشاغلی میباشد که سیستم کاریشان خدماتی میباشد

-طبقه بندی اشخاص و حسابها:

با این امکان میتوان اشخاص را براساس نوع مشتریان ، براساس منطقه ،شهر و یا هر نوع طبقه بندی که کاربر بخواهد طبقه بندی نمود.


ویژگی های سطح3-نسخه ویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2 و امکانات زیر:

 

امکان ثبت هزینه ها (هزینه حمل و نقل و...) در فاکتورفروش

آلارم چک:

با این امکان میتوان برای وصول و پاس چکها زمان گذاشت تا قبل از موعد سررسید، لیست چکهایی که زمان سررسید آنها نزدیک است را اعلام نماید.

مرورحسابها:

گزارشی است جامع و کامل که در آن لیست تمامی حسابها به همراه مانده آنها را به صورت یکجا نمایش میدهد.درصورتی که حسابی دارای زیرمجموعه باشد سرجمع کلیه حسابهای زیرمجموعه را نمایش میدهد.وجهت مشاهده مانده حساب زیرمجموعه کافی است روی حساب سرگروه اینتر زده تا مانده حساب زیرگروه را مشاهده نمایید.وجهت مشاهده ریز اسناد کافی است روی حساب مربوطه اینترزده تاریز اسناد حساب را نمایش دهد.

گزارش سود لحظه ای:

 گزارشی است کاربردی که امکان مشخص کردن سود در محدوده تاریخی مشخص را حساب مینماید.

نمایش سود فاکتوردرفرم فروش:

با این امکان ، در حین ثبت فاکتور فروش نرم افزار سود فاکتور را محاسبه نموده و نشان میدهد.

چاپ روی چک:

با این امکان به جای نوشتن دستی روی چک، میتوان اینکار را توسط نرم افزار انجام داد.

برگشت چک:

با این امکان میتوان چکهای مشتری که برگشت خورده اند را ثبت نمود .

چندصندوقه:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چند صندوق و تنخواه گردان بوده و میخواهند حسابهای هرصندوق را به صورت جداگانه نگهداری کنند.

چندانباره:

این امکان جهت مشاغلی مناسب میباشد که دارای چندانبار بوده و نیاز دارند موجودی هر انبار را به صورت جداگانه داشته باشند.میتوان گزارش موجودی انبار را براساس یک انبار و یا کلیه انبارها مشاهده نمود.در بخش فروش این امکان وجود دارد که فاکتور فروش را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا از موجودی آن انبار کسرشود. همچنین در بخش خرید نیز این امکان وجود دارد که فاکتور خرید را براساس انبار موردنظرثبت نمود تا به موجودی آن انبار اضافه نمود.
ویژگی های سطح4-سوپرویژه حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح 1و2و3و امکانات زیر:

محاسبه ارزش افزوده درفاکتور فروش :

بااین امکان میتوان در فاکتور فروش درصد ارزش افزوده را حساب و در فاکتور حاظ نمود.

 

گزارش چکهای دریافتی:

گزارشی است جامع از چکهای دریافتی شمال لیستی از چکهایی وجه آن وصول شده ، لیست چکهایی که وجه آن وصول نشده و لیست چکهایی که برگشت خورده است .

گزارش چکهای پرداختی

گزارش لیست اشخاص:

گزارشی از لیست اشخاص  به همراه مشخصات و مبلغ طلب یا بدهی

تیپ قیمت:

بسیاری از مشاغل ماهیت شغلیشان به گونه ای است که یک کالای بخصوص برای اشخاص مختلف قیمتهای متفاوتی را دارا میباشد  به عنوان مثال قیمت کالا برای افرادی که خرید عمده دارند با افرادی که خرید جزعی دارند متفاوت میباشد و یا برای افرادی که خرید نقد و یا خرید اعتباری دارند برای این منظور متوانند از فی فروش 1 و 2 استفاده نمایند به اینصورت برای کالای مورد نظر هر دو قیمت را وارد مینمایند

 

ایجادوتغییر سال مالی(چند شرکته):

این امکان جهت ایجاد سال مالی جدید و تغییر سال مالی برای مشاهده اطلاعات سالهای مختلف مناسب میباشد.همچنین این امکان جهت اشخاصی که میخواهند اطلاعات چند واحد تجاری را درکنار هم داشته باشند مناسب میباشد.

 

 

تنظیمات که شامل امکانات زیر میباشد:

-امکان تنظیم آرم شرکت جهت چاپ در فاکتور فروش

تیپ قیمت:مناسب جهت مشاغلی که یک کالا برای اشخاص مختلف قیمتهای مختلفی را دارا&nbs-امکان تنظیم چاپگر نرم افزار به دو نوع چاپگر معمولی و چاپگرحرارتی –این امکان به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و مشاغلی که از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش از چاپگر حرارتی استفاده میکنند مناسب میباشد.

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور فروش

-امکان پذیرفتن کالای تکراری در فاکتور خرید

-امکان تنظیم نرم افزار به این صورت که نرم افزار به صورت اتوماتیک فاکتورهای فروش را به صورت نقدی درنظر بگیرد.این بخش به خصوص جهت رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای و کلا مشاغلی که فعالیتشان نقدی است بسیار مناسب میباشد.

-تخفیفات:این بخش مناسب جهت تخفیفات متناسب با حجم فروش میباشد.

 ویژگی های سطح5-حسابداری تولید و فروش حسابداری زمرد

شامل کلیه امکانات سطح1و2و3 و4و امکانات زیر:

تولید و تبدیل کالا:

با این امکان میتوان مواد اولیه را به همراه هزینه تولید، تبدیل به محصول نهایی نمود . به این صورت که محصول نهایی و تعداد تولید شده را مشخص نموده و مواد اولیه و تعداد و مبلغ آنها را وارد نموده، نرم افزار به صورت اتوماتیک بهای تمام شده محصول نهایی را حساب مینماید و همچنین از موجودی انبار مواد اولیه کسر و به موجودی انبار محصول نهایی اضافه مینماید.همچنین در این قسمت این امکان وجود دارد که انبار محصول نهایی و مواد اولیه را مشخص نموده تا از انبارهای مورد نظر استفاده نمود.

 

فرمول تولید:

باتوجه به اینکه پروسه تولید مرتبا تکرار میشود و عملیات تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی در یک واحد تولیدی مرتبا تکرار میشود ، بخش تولید را ایجاد نموده ایم تا با ساخت فرمول تولید ،عملیات تکراری تولید فرموله گردیده ودربخش تولید با مشخص کردن فرمول ،عملیات تولید توسط نرم افزار به صورت اتوماتیک انجام شود

این نسخه جهت کارخانه های تولیدی ،کارگاهها و سایر مشاغلی که به نحوی سیستم کاری آنها تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و نهایتا فروش بوده مناسب میباشد

 

 

امکاناتی که با دریافت کد قابل اضافه شدن هستند:

* قابلیت اضافه کردن بارکدخوان به نرم افزار ،جهت مشاغلی که از بارکدخوان  استفاده میکنند

* قابلیت اضافه کردن محاسبه پورسانت به نرم افزار ،جهت مشاغلی که درسیستم کاریشان از واسطه یا ویزیتور جهت عملیات فروش استفاده میکنند.

* کد اشتراک جهت مشاغلی که برای دسترسی به مشتریان به کد اشتراک نیازدارند مثل رستورانها و فست فودها

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:55 |amir| |

نرم افزاری حسابداری میم


اطلاعاتی درمورد نرم افزاری حسابداری میم
:

این بسته نرم افزاری ، "نسخه پایه" از مجموعه نرم افزارهای حسابداری میم می باشد كه در سطوح مختلف پایه ، متوسطه ، پیشرفته ، ویژه ، انبار ، حسابداری مطلق ، برای رفع نیازهای كاربران تهیه گردیده است.شما می توانید با توجه به جدول مقایسه ای هر یك از سطوح مختلف این نرم افزار را با توجه به نیاز خویش انتخاب نمایید.

قابلیتهای نسخه پایه :
 تعیین واحدهای اندازه گیری كالا 
 تعریف بانكهای كشور و شعبات بانكی 
 طبقه بندی كالاها با كدینگ شناور و تا سه سطح اصلی / فرعی / كالا 
 قابلیت تعریف انواع خدمات ارائه شده 
 امكان تعریف مخاطبین و طرفهای تجاری شامل فروشندگان و خریداران و واسطه و سرمایه گذار و قابل انتقال به دفترچه تلفن 
 صدور فاكتور خرید و فروش با قابلیتهای ذیل : 
 فاكتور تركیبی خدمات و كالا 
 محاسبه اتوماتیك مالیات برارزش افزوده 
 قابلیت اقساط بندی پرداختها 
 تعیین واسطه فروش 
 تعیین تخفیف سطری و كلی در فاكتور 
 چاپ انواع فاكتور و متناسب با ابعاد چاپگر 
 تعریف موجودی اول دوره كالا برای انبار 
 تعریف موجودی اولیه شعبات بانكی 
 تعریف موجودی اولیه برای صندوق 
 مدیریت كلیه چكهای پرداختی و دریافتی (وصولی / درجریان وصول / برگشتی / ...) 
 تولید اتوماتیك سند حسابداری برای انواع فاكتورها و انواع دریافت و پرداخت 
 تبدیل اسناد موقت حسابداری به دائم و بالعكس 
 گزارش گردش نقدینگی صندوق و بانك 
 گزارش گردش حساب مخاطب 
 گزارش فهرست سرفصلهای حسابداری 
 گزارش دفتر روزنامه / كل / معین / تفصیلی 
 نمایش جدولی تمامی اطلاعات با قابلیت چاپ و جستجوهای هوشمند 
 تنظیمات اولیه بخش های ثابت نرم افزار 
 دفترچه تلفن دستی و اتوماتیك 
 تقویم شمسی / میلادی / قمری 
 تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:53 |amir| |

نرم افزار حسابداری صندوق

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری صندوق:
صندوق‌ ‌های قرض الحسنه فامیلی دیرپای مردمی، متشکل از اعضای خانواده و فامیل،‌ ‌ساکنان محله ها، صندوق های کارمندی و کارگری و هیئت های محلی به عنوان یک‌ ‌پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع کلید کارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای‌ ‌مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. این صندوقها کاغذبازی های متداول،‌ ‌معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل کار در منابع‌ ‌رسمی پولی را ندارند. مضاف اینکه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد‌ ‌این‌گونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و‌ ‌داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود. تار و پود صندوق های قرض الحسنه‌ ‌فامیلی و محلی و صنفی، واقعیت مفاهیم همدلی و همت جمعی را برمی تاباند که‌ ‌در معنای لغوی کلی چنین تعریف و مضمونی دارد: خواستن چیزی خواه پول و خواه‌ ‌غیر آن در چارچوب ارتباط نیکو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با‌ ‌دیگران و در نهایت واپس دادن آن.‌
‌صندوق قرض الحسنه فامیلی از طرف شرکت نواندیشان نصف‌ ‌جهان جهت صندوق های فامیلی طراحی گردیده است و کلیه حقوق معنوی آن برای‌ ‌پدیدآورنده آن محفوظ می باشد.‌‌

هر صندوق فامیلی برای انجام خدمات خود مراحلی را‌ ‌انجام می دهد که هر یک در فرمهای برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا‌ ‌یادآوری موارد کلی در این رابطه مفید می باشد.‌‌
۱) در ابتدا اطلاعات کلیه اعضاء به همراه پس انداز اولیه آنها ثبت می گردد.‌‌
۲‌ ) هر یک از اعضاء به طور ماهیانه مبلغی ثابتی را به پس انداز خود اضافه می کنند.‌‌
۳‌) وامی که به اعضاء پرداخت می شود از موجودی صندوق کسر می گردد و دریافت کننده ، مبلغ وام و کارمزد را بدهکار می شود.‌‌
۴‌) برای پرداخت اقساط وام و کارمزد از طریق فرم واریز ماهیانه اقدام می گردد.‌‌
۵‌) مساعده پرداختی به اعضاء نیز در فرم واریز ماهیانه دریافت می گردد.‌‌
۶‌) هزینه های ثبت شده نیز از موجودی کسر می گردد.‌‌
۷‌) از طریق گزارش صندوق موجودی آن قابل رویت می باشد.‌‌
۸‌) بهتر است گزارش صندوق در محدوده یک ماه چاپ شده و مانده ابتدای آن با مانده انتهای ماه قبل مقایسه و بایگانی شود.‌‌
۹‌) خروج از فرم نه تنها با کلیک کردن روی کلید خروج قابل انجام است بلکه‌ ‌از طریق صفحه کلید به صورت خ‌Alt+ ‌نیز امکان پذیر می باشد. همین‌طور ی‌Alt+ ‌برای ویرایش و ح‌Alt+ ‌برای حذف قابل دسترس است.‌ ‌
● برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری آسان حساب‌ :
▪ ‌ثبت اطلاعات اعضاء‌:‌
این فرم که بوسیله کلید۵F ‌‌نیز قابل دسترسی سریع می‌‌ ‌باشد اولین مرحله از ثبت اطلاعات می باشد.اطلاعات پایه اعضاء ( شامل: ‌ ‌شماره عضویت ، تاریخ عضویت ، نام ، نام خانوادگی ، مشخصات شناسنامه ای ،‌ ‌پس انداز اولیه ، پس انداز ماهیانه ، اقساط ماهیانه و ... ) در این قسمت‌ ‌ثبت می شود. برای ثبت عضو جدید کافی است دکمه ویرایش را انتخاب نموده و‌ ‌مشخصات وی را در آخرین ردیف جدول وارد نمایید. در همین حالت می توان‌ ‌اطلاعات قبلی را نیز اصلاح نموده و یا ردیف انتخاب شده را حذف کرد. عملیات‌ ‌فیلترکردن و جستجوی تعدادی از اعضاء با یک عنوان خاص در نام خانوادگی نیز‌ ‌از طریق قسمت جستجو انجام می شود. اطلاعات ثبت شده را می توان به ترتیب‌ ‌نام خانوادگی شماره عضویت و نوبت دریافت وام رویت نمود. ستون نوبت را‌ ‌نه تنها می‌توان به صورت دستی اصلاح نمود بلکه این امکان به صورت خودکار وجود‌ ‌دارد تا پس از دریافت وام ، فرد دریافت کننده به انتهای نوبت انتقال یابد.‌
‌شایان ذکر است مبلغ پس انداز اولیه براساس تاریخ عضویت به موجودی صندوق اضافه می گردد.‌
▪ ‌واریز ماهیانه اعضاء‌:‌
در این فرم که از طریق کلید۶F ‌ ‌نیز قابل دسترسی است‌ ‌مبالغی که اعضاء به طور ماهیانه یا دوره ای به صندوق واریز می کنند ، ثبت می‌ ‌شود. این مبالغ می تواند شامل ذخیره ماهیانه ، قسط وام ، کارمزد وام‌ ‌دریافتی ، عودت مبلغ مساعده و یا جریمه تاخیر اقساط باشد. اصولا مجموع‌ ‌مبالغ فوق به‌صورت یکجا طی تاریخ و مدرک مربوطه پرداخت می شود.‌‌
در عین‌ ‌حال که کلیه واریزی ها به موجودی صندوق اضافه می شود ، باید مد نظر داشت‌ ‌که در واقع مبلغ کارمزد وام و جریمه تاخیر درآمدهای حاصل شده می باشند.‌
‌همانند فرم اطلاعات اعضاء ، اصلاح و ثبت اطلاعات‌ ‌جدید با انتخاب کلید ویرایش قابل انجام بوده و می توان هر یک از سطرها را‌ ‌حذف نمود. با انتخاب سال و ماه های مختلف می توان اطلاعات ثبت شده قبلی را‌ ‌رویت نمود.‌
▪ ‌پرداخت وام‌:‌
 ‌اطلاعات وام پرداختی به اعضاء از طریق این فرم انجام می شود و با کلید۷F ‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع است.‌
‌پس‌ ‌از انتخاب عضوی که وام را دریافت می کند ، شماره وام ، تاریخ پرداخت ،‌ ‌مبلغ وام ، تعداد اقساط و مبلغ اقساط آن نیز ثبت می شود که با این عملیات‌ ‌مبلغ قسط و مانده وام این عضو در فرم اطلاعات اعضاء نیز اصلاح می گردد.‌
‌در ادامه درصد کارمزد و مبلغ کارمزد نیز ثبت می شود‌ ‌که جزء درآمدهای قابل حصول می باشد که اصلا دریافت کننده وام آنرا با‌ ‌اولین قسط پرداخت می کنند. پس از ثبت وام ، نوبت فرد در فرم اطلاعات اعضاء‌‌ ‌نیز با تائید پیغام مربوطه اصلاح می شود. همچین مبلغ وام از موجودی صندوق‌ ‌کسر می گردد.‌
▪ ‌پرداخت مساعده‌:‌
 ‌در این برنامه امکانی ایجاد شده است که بتوان به اعضائی که دچار مشکل شده اند مبالغی به صورت مساعده با بازپرداخت سریع پرداخت نمود.‌
‌مبلغ مساعده پرداختی به اعضاء از موجودی صندوق کسر‌ ‌گردیده و عودت این مبلغ از طریق واریز ماهیانه انجام میشود.در این فرم‌ ‌امکاناتی برای جستجو مساعده های پرداختی لحاظ شده و می توان آن‌را به وسیله‌ ‌کلید۸F ‌ ‌به سرعت اجرا نمود.‌
▪ پرداخت هزینه ها‌:‌
هزینه های صندوق فقط از طریق این قسمت انجام می شود و با کلید۹F ‌‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع می باشد.‌
‌همانند‌ ‌فرمهای قبلی برای ثبت اطلاعات جدید باید روی کلید ویرایش کلیک نمود و‌ ‌هزینه های جدید را در آخرین ردیف ثبت کرد. همچنین باید مدنظر داشت که‌ ‌مبالغ ثبت شده بعنوان هزینه از موجودی صندوق کسر می گردد.‌
‌▪ گزارشهای صندوق‌:‌
 ‌این فرم از طریق کلید۱۰F ‌ ‌قابل دسترسی بوده و از طریق آن می توان موجودی صندوق را رویت نمود.‌ ‌
ـ گزارش گردش صندوق‌:
‌با این کلید نه تنها می توان گردش کلیه مبالغ واریزی‌ ‌و برداشتی را رویت نمود بلکه این امکان وجود دارد تا با وارد کردن محدوده‌ ‌تاریخ ، فقط گردش آن دوره و موجودی صندوق را تا پایان آن دوره گزارش کرد.‌
‌گزارش حساب اعضاء : این گزارش برای این طراحی شده تا‌ ‌بتوان در هر زمان صورتحسابی از کلیه عملیات مالی یکی از اعضاء را به وی‌ ‌ارائه نمود .همچنین وضعیت پس انداز و بدهی وی نیز کاملا مشخص می گردد.‌‌
▪ انجام قرعه کشی‌:‌
 ‌تعدادی از صندوق ها ترجیع می دهند درآمد های خود را‌ ‌از طریق قرعه کشی بین اعضاء تقسیم کنند و این قرعه کشی باید به نحوی‌ ‌براساس پس انداز اعضاء امتیاز بندی شود. در این فرم پس از امتیاز بندی در‌ ‌محدوده مشخص می توان تعداد انتخاب و مبلغ هر انتخاب را مشخص نمود تا خود‌‌ ‌برنامه قرعه کشی را انجام داده و جایزه هر یک از برندگان مشخص شود.‌
▪ ‌تهیه فایل پشتیبان‌:‌
 ‌تهیه فایل پشتیبان در این قسمت لحاظ شده است.‌
‌در پوشه برنامه یک پوشه بنامBackup ‌ ‌وجود دارد که‌ ‌فایل های پشتیبان به صورت خودکار در آن ذخیره می شود. البته برای فشرده سازی‌ ‌فایل پشتیبان فایلهای موجود در پوشهTools ‌ ‌نیز مورد نیاز می باشد.‌
‌با انتخاب کلید فایل پشتیبان برنامه یک نسخه فشرده‌ ‌شده از داده های برنامه بصورت فشرده در حالی که تاریخ روز در امتداد نام‌ ‌آن می باشد‌ .rar (۸۷۱۰۱۸) CashData ‌در پوشه مربوطه ذخیره می کندو پس از‌ ‌آن فرمی باز می شود تا این امکان برای شماره فراهم شود تا فایل پشتیبان را‌ ‌در محلی دیگر نیز ذخیره کنید.‌
▪ ‌تنظیمات برنامه‌:‌
 ‌تنظیمات کلی برنامه در این قسمت انجام می شود
۱ ) ثبت نام صندوق جهت نمایش در عنوان برنامه و گزارشات
۲‌) تعیین رمز ورود برنامه: شخصی که قصد دارد وارد برنامه شود باید این کد را بداند.‌‌
۳‌) بصورت پیش فرض کد ثبت شده بصورت رمز نمایش می یابد و برای رویت آن باید پس از انتخاب آن کلیدCTRL ‌ ‌را فشرد.‌‌
۴‌) قابل‌ ‌نصب بر روی ویندوز های بالاتر از ویندوزXP ‌ ‌لازم به ذکر است شما برای‌ ‌اجرای برنامه به نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office Access ‌ ‌احتیاج دارید که‌ ‌با نصب نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office ‌ ‌می توانید از برنامه استفاده‌ ‌نمایید.‌‌

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:53 |amir| |

نرم افزار حسابداری تدبیر

اطلاعاتی در مورد نرم افزاری حسابداری تدبیر:

بی تردید سیستمهای مالی اداری  نقش انکار ناپذیری در توسعه سازمانهای امروزی دارند. این نیاز در کشورهایی نظیر ایران که قدم در مسیر توسعه برداشته‌اند به شدت احساس می‌شود تا در پرتو هدایت مدیران ارشد و مشاورین مالی بتواند فاصله خود را با جوامع پیشرفته به حداقل برساند. 
ازاین رو نقش  ابزاری که بتواند به مدیران کمک کند تا نیازهای سازمان خویش را متوجه شده و به موقع در جهت رفع آن نیاز گام بردارد، همچنین با استفاده از آن ابزار بتواند موقعیت سازمان خود را در بازارهای داخلی و جهانی ارزیابی کرده و با روشهای نوین و علمی به مشتریان خود بشناساند و در نهایت بتواند خروجی‌های سازمان خویش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مدیران سازمان و سهامداران در اختیار آنها بگذارد بسیار حیاتی است .
یکی از مهمترین ابزاری که می‌تواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهد سیستم حسابداری می باشد كه به عنوان هسته اصلی سیستم‌ها وظیفه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی نتایج عملیات و کلیه فعالیت‌های انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد. سیستم حسابداری تدبیر ، به عنوان پایه‌ای‌ترین بخش سیستم‌های یكپارچه ، وظیفه‌ی جمع‌آوری نتایج مالی عملیات و فعالیت‌های اقتصادی سازمان را بر عهده دارد. علاوه بر وظایف معمول سیستم‌های مالی، این نرم‌افزار امكان دریافت، طبقه‌بندی، جمع‌بندی و یكپارچه‌سازی اطلاعات مالی سایر سیستم‌ها همچون خزانه داری ، انبار، خرید و فروش، دارایی ثابت، حقوق دستمزد  و بهای تمام شده را فراهم آورده و گزارش‌های مالی یكپارچه‌ای را از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف ارائه می‌كند.
سیستم حسایداری مالی تدبیر امکانات و توانایی ها زیر را برای حسابداری شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی به همراه دارد:
ویژگی ها و امکانات:
 • امکان معرفی، اصلاح و حذف دوره‏های مالی ( دائمی یا ادواری ) با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی دلخواه.
 • امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت مختلف با تعداد نامحدود به صورت مجزا روی یک سیستم.
 • امکان تعریف، اصلاح و حذف حسابها در سطوح گروه، کل، معین، تفصیلی و چهار سطح تفصیلی شناور.
 • امکان کپی اطلاعات یک یا چند سند در سند دیگر و ادغام اطلاعات آنها در یک سند.
 • تعیین طول کد حسابها در کلیه سطوح ( کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور )، برای هر سطح  بین 2 تا 9 رقم.
 • امکان استفاده از سرفصل‌های پیشنهادی سیستم یا تعریف سرفصل‌های دلخواه به صورت مستقل.
 • مشاهده خلاصه اسناد حسابداری و امکان حذف و اصلاح اسناد مورد نظر.
 • مشاهده دفتر روزنامه و دفاتر حسابهای کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور.
 • معرفی، حذف یا اصلاح حساب‌ها، مراکز هزینه یا پروژه ضمن وارد کردن اطلاعات سند.
 • ارائه تراز آزمایشی دو، چهار یا شش ستونی در هر محدوده زمانی، و برای کلیه حسابها ( در کلیه سطوح ) و همچنین معین‌های یک حساب کل یا تفصیلی‌های یک حساب معین.
 • ایجاد اسناد پیش‌نویس (ثبت نشده) و ثبت اسناد به صورت ثبت عادی یا ثبت قطعی و تخصیص دو شماره سریال و عطف برای هر سند.
 • تعریف مراکز هزینه و پروژه به تعداد دلخواه با امکان اصلاح، حذف و جستجو.
 • امکان مشاهده و چاپ سرفصل‌های کل، معین و تفصیلی به همراه کدبندی آنها.
 • امکان وابسته کردن هر آرتیکل سند به مرکز هزینه، پروژه یا تفصیلی شناور دلخواه.
 • بستن حساب‌های موقت و صدور سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان هر دوره مالی.
 • نمایش دفاتر مالی مطابق با آرتیکل‌های اسناد ثبت شده و گروه‌بندی شده روی سرفصل‌های مالی مربوط.
 • ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان مطابق با استانداردهای حسابداری.
 • جستجو و فیلترینگ روی دفاتر حسابداری یاروی مجموعه اسناد بر اساس شماره، تاریخ، وضعیت ثبت، شرح یا کاربرتنظیم کننده سند.
 •  مشاهده اطلاعات فاکتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت و چک‌ها از طریق فرم سند و با توجه به آرتیکل‌های وابسته.
 • انتخاب حساب مربوط به هر آرتیکل بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن و گزینش از لیست حساب‌ها.
 • امکان تهیه پشتیبان از اطلاعات روی فلاپی یا دیسک سخت و بازیابی، بازسازی یا فشرده‌سازی اطلاعات.
 • نمایش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند.
 • امکان نسبت دادن یک مقدار علاوه بر مبلغ ریالی به هر آرتیکل سند و ارائه گزارش‌ آنها در دفتر مقداری حساب‌ها.
 • کپی هر آرتیکل دلخواه در حافظه سیستم و استفاده از آن در همان سند یا اسناد دیگر.
 • امکان تعریف گروه‌های کاربری و کاربران با سطوح مختلف کاری تحت نظر مدیر سیستم.
 • امکان مشاهده مانده حساب یا دفتر حساب از درون فرم سند.
 • امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم.
 • امکان تعریف و استفاده از شرح های تکراری.
 • ایجاد سند ماهانه با توجه به اسناد ثبت شده در هر ماه.
 • امکان چاپ سریع اطلاعات در هر قسمت از سیستم.
 • امکان تغییر و ذخیره سازی اندازه و موقعیت فرم‌های مختلف.
 • امکان انتقال سرفصل‌های حسابداری، مراکز هزینه، پروژه‌ها و اسناد مالی از یک شرکت به شرکت دیگر.
 • امکان تبدیل هر گزارش دلخواه به فایلHTML و ارسال آن  با Email با امکان مشاهده فایل در مقصد به صورت فارسی.
 • امکان مرور حسابها با توجه به تفصیلیهای شناور، مراکز هزینه و پروژه ها.
 • امکان تهیه گزارش تجمیعی یا تفصیلی از عملکرد حسابها، تفصیلیهای شناور، مراکز هزینه و پروژه ها در ارتباط با یکدیگر.
 • دفتر حساب مرکب ( دفتر تفکیکی معینهای یک کل یا تفصیلی های یک معین ).
 • امکان مرتبط کردن تعداد نا محدودی فایل متن، تصویر، pdf و ... به عنوان پیوست به هر سند حسابداری.
 • تعریف تایید کنندگان و تصویب کنندگان اسناد جهت رعایت سلسه مراتب سازمانی مربوط به تنظیم، تایید، تصویب اسناد حسابداری.
 • کنترل خودکار تعداد دفعات ثبت و برگشت هر سند حسابداری.
 • امکان کنترل شماره و تاریخ اسناد جدید با اسناد صادر شده قبلی.
 • امکان محدود کردن دسترسی کاربران به دفاتر مجموعه ای قابل تعریف از حسابها، تفصیلیهای شناور، مراکز هزینه و پروژه ها.
 • امکان مسدود کردن برخی حسابها یا کنترل ثبت های بدهکار یا بستانکار برای آنها.
 • امکان تعریف و ذخیره سازی گزارشهای نموداری از مقایسه گردش یا مانده حسابها در فرم مدیریت نمودار.
 • امکان تعریف و ذخیره سازی گزارشهای پارامتریک از عملکرد حسابها، تفصیلی های شناور، مراکز هزینه و پروژه ها.
 • امکان تهیه دفتر حساب و تراز آزمایشی روی کلیة اسناد (ثبت شده، ثبت نشده، تراز و ناتراز) از طریق راست کلیک در فرم دفتر حساب
   

گزارش های زیر در سیستم تدبیر موجود است:

 • طراحی و تهیه گزارش مورد نظر شما به صورت سفارشی.
 • انتخاب نوع کاغذ و تنظیم حواشی گزارش چاپی .
 • گزارش‌های متنوع آماری و مقایسه‏ای در قالب نمودارهای میله‏ای، راداری، دایروی و غیره به صورت دوبعدی و سه‏بعدی.
 • پشتیبانی از هر نوع چاپگر ( لیزری، سوزنی یا جوهر افشان ) که به سیستم عامل Windows  معرفی شده باشد.
 • امکان طراحی و تهیه هر نوع گزارش از اطلاعات مالی با استفاده از فونت‌های متنوع، تصاویر گرافیکی .
 • چاپ صفحات دلخواه و ذخیره گزارش در فایل آماده چاپ، برای استفاده بعدی یا ارسال به محل دیگر جهت چاپ.
 • امکان طراحی گزارش دلخواه جدید یا تغییر فرم گزارش‌های موجود.
 • امکان ذخیره گزارشات مالی دلخواه در فایل جداگانه.
 • دهها گزارش آماده و قابل استفاده در سیستم، برای چاپ اطلاعات حساب‌ها، اسناد، دفاتر، تراز آزمایشی، صورتهای مالی، اسناد دریافتنی و پرداختنی ( چک ) ، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، رسیدها و حواله‏ها، فاکتورهای خرید و فروش.  
 • امکان دیدن پیش‌نمایش چاپ برای هر گزارش روی صفحه نمایش با قابلیت حرکت و بزرگنمائی روی کلیه صفحات گزارش و نمایش ویژه جهت دیدن و مقایسه دقیق اطلاعات گزارش شده بر روی صفحه نمایش.
 • امکان تعریف کاغذهای مختلف و تغییر اندازه فرم‌های چاپ با اندازه کاغذ.
 • مجموعا بیش از یکصد گزارش در بخشهای مختلف سیستم قابل استفاده است.
 • امکان تبدیل هر گزارش دلخواه به فرمت HTML و ارسال آن با پست الکترونیکی.
 • امکان Export گزارشها به محیطهای Access و Excel فارسی، عربی و انگلیسی. 

ویژگیهای شاخص محصولات تدبیر

 • سیستم جامع حسابداری تدبیر روی تمام ویندوزها (از قبیل XP, Vista, 2000, 2003, 2008 و ...)  قابل اجرا است.
 • امکان تبدیل هر گزارش دلخواه به فرمت HTML و ارسال آن با پست الکترونیکی و امکان مشاهده گزارشHTML به صورت فارسی در همه ویندوزها.
 • امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت مختلف به تعداد نامحدود و به صورت مجزا روی یک سیستم واحد.
 • امکان Export همه گزارشها به محیطهای Access و Excel.
 • کلیه سیستم‌ها از جمله ( نقدینگی، چک، خرید و فروش، انبار، اموال و … ) به صورت مستقیم با سیستم حسابداری مالی مرتبط هستند و با ورود اطلاعات در هر سیستم، ثبت مالی مربوط در سیستم حسابداری به صورت خودکار انجام می‌شود.
 • امکان ذخیره تعدادی از اسناد یا فاکتورها در یک فایل و ارسال آنها به دفتر مرکزی حسابداری، برای مشاهده یا افزودن به مجموعه اسناد و امکان تبادل مستقیم اطلاعات بین شرکت‌های مختلف در یک سیستم واحد.
 • در سیستم جامع حسابداری تدبیر هیچگونه محدودیتی از لحاظ تعداد شرکت، تعداد کاربر، دوره مالی و  … وجود ندارد.
 • امکان تهیه پشتیبان، بازیابی، فشرده سازی و بازسازی اطلاعات از درون سیستم. 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:52 |amir| |


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری دقیق:


نرم افزار حسابداری دقیق طراحی شده ی شرکت ایده پردازان اصل صنعت است که در اینجا میخواهیم نسخه ی 2 آن را که نسخه ی فروشگاهی است برای شما عزیزان توضیح بدم.خصوصیات کلی:1.چهار بار قابلیت نصب بر روی سیستم های مختلف دارد.2.مشکل اصلی این ورزن این است که کمی سرعت کار با آن کند است و گاهی اوقات هم هنگ میکند.نسخه ی اصلی آن 125.000 تومان است و نسخه ی پایه اش 15000 تومانقابل نصب  بر روی انواع ویندوز امکان چاپ فاکتور با انواع چاپگرهای قابل نصب در ویندوز قابلیت افزایش امکانات ورژن های بالاتر نرم افزار ۶۴ و ۳۲ بیتامروزه تصمیم‌گیری بجا و یافتن راهکار منـــاسب برای حل مشکلات فراروی یک سازمان تنها و تنها بر مبــنای بستــــــری از اطلاعات درست میســر می‌باشد.
دستـرسی سریــــع به داده‌های مورد نیاز،استخـــــراج آمــــــــارهای دقیق و گزارشــــــات مختلف از وضع موجود، همواره از اشتغالات فکـــری و نیــــــازهای جدی مدیریت جهت اطلاع از کم و کیف امــــــور بوده است. در سالهــــای اخیر، فنـــاوری  کامپیــوتر و علوم وابستـه به آن، به عنوان یکی از قوی‌ترین ابزارهای مدیریتی ظهور نموده و در مدت کوتاهــــــی که از پدید‌آمــــدن و بالندگی آن می‌گذرد، توانستــه است بسیــــاری از امور را یکی پس از دیگری تسخیر نماید. اکنون عدم آشنایی با این فناوری به مثابه بی‌سوادی و مقدار بهره برداری از این ابزار معیــــــاری برای تشخیص میـــــزان توسعه یافتگی جوامع و سازمان‌های مختلف می‌باشد. شرکت برنامه نویسان زمرد خاورمیانه به عنوان تولید کننــــده نرم‌افزارهای حسابداری دقیق و آسان سیستم، به صورت راهبردی خود را موظف به ارایه، بهبــود و ارتقـاء دائمی محصـولات نرم‌افزاری خود می‌داند و امیدوار است که بتواند در گسترش فناوری اطلاعـــــات در کشور نقش موثـــری را ادا نماید. جهت دانلود رایگان نرم افزار حسابداری دقیق نسخه فروشاگاهی اینجا را کلیک نمایید برخی ویژگی های نرم افزار فروش: شامل ثبت فروش تعداد و فی کالا ، ثبت تخفیفات ، چاپ فاکتور ، نمایش آخرین فی فروش کالا به مشتری ، نمایش موجودی کالا در طی ثبت فاکتور فروش ، کنترل اعتبار مشتری ، کنترل نقطه سفارش ، نمایش مانده بدهی اشخاص ، کسر موجودی انبار  و ثبت سند حسابداری فاکتور فروش توسط نرم افزار به صورت اتوماتیک و ...... خرید:مشابه امکانات فروش  میباشد. دریافت:شامل ثبت وجوه نقد دریافت شده ، مبلغ چک دریافت شده و ثبت مشخصات چک ، ثبت تخفیفات ،امکان چاپ و صادر کردن رسید ، امکان حذف و ویرایش اطلاعات ثبت شده و ..... پرداخت : ثبت وجوه نقد پرداخت شده،ثبت مبلغ چک پرداخت شده ی مشتری(فروش چک) ، ثبت چک پرداخت شده از چکهای خودمان همراه با ثبت مشخصات چک ، ثبت تخفیفات پرداخت ، امکان چاپ و صدور رسید، امکان حذف و ویرایش و.... انبار:شامل مدیریت ورود و خروج انبار ، با ثبت خرید و برگشت از فروش به صورت اتوماتیک به انبار اضافه میشود و با فروش و یا برگشت از خرید از انبار کسر 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:51 |amir| |

نرم افزار حسابداری دنا


نرم افزار دنا

نرم افزاردنا یكی از بهترین نرم افزار های موجود در زمینه حسابداری ، خرید فروش ، انبار و چك در سطح كشور است. این نرم افزار مورد تایید حسابداران خبره و رسمی می باشد.نرم افزاردنا نرم افزار جامع حسابداری ویژه بخش بازرگانی می باشد.

( ----دانلود دنا----)

 این نرم افزار با توجه به اینكه تحت ویندوز طراحی گردیده است و دارای سرعت ، قابلیتها ، امكانات ویژه و بسیار است كه به كاربران امكان می دهد به هر طریق كه مایل باشند در مورد امور حسابداری ، خرید فروش ، انبار و چك از این نرم افزار استفاده كنند.

كارآیی فوق العاده زیاد این نرم افزار موجب شده است كه كاربر تقریبا در تمام موارد برای انجام كارهای خود از حسابدار بی نیاز باشد و حتی با داشتن اطلاعات مختصری از حسابداری بتواند امور حسابداری خود را انجام دهد.این نرم افزار قابل استفاده در مجموعه های زیر می باشد.

- فروشگاه ها

- عمده فروشی های مواد غذایی

- عمده فروشی های سایر اقلام

- شركت های بازرگانی

- شركت های بازرگانی صادرات و واردات

- شركت های خدماتی و توزیعی

ویژگیهای منحصر بفرد نرم افزار دنا :

1- موتور جستجوی قوی  در كلیه فرمها مخصوصاً

جستجوی سریع فاكتور مشتری  (F7) بر اساس هر خصوصیت ( نام ، شماره ، تاریخ و... )

جستجوی سریع فاكتورهای یك مشتری (F7  و پالودن با این بخش )

2- امكان اضافه نمودن هر گونه توضیح به نام كالا در چاپ فاكتور

3- نمایش مانده حساب مشتری در هنگام تكمیل عنوان فاكتور

4- چاپ مانده حساب مشتری در پرینت فاكتوردر صورتحساب مشتری

5- ارائه سود و زیان ناویژه یك فاكتور با یك حركت

6- چاپ فاكتور بصورت رول ( منحصر بفرد در نرم افزارهای تحت ویندوز)

در صورتیكه سطرهای فاكتور بیش از یك صفحه باشد ، فاكتور را بصورت كامل پشت سرهم چاپ می نماید. در حالت عادی با توجه اینكه در ویندوزصفحه بندی وجود دارد امكان چاپ بصورت رول وجود ندارد.

 7-امكان خرید و فروش مدت دار كالا

با ثبت مدت فروش یا خرید كالا در فاكتور ، براحتی نرم افزار بدهكاری یا بستانكاری افراد را در تاریخ سر رسید مدت به حساب مشتری یا فروشنده طرف حساب منتقل می نماید.

8- صورتحساب لیستی مشتری

با استفاده از دابل كلیك ماوس روی هر سطر گزارش صورتحساب لیستی مشتریان ، فاكتور یا دریافت پرداخت یا سند دستی مربوطه نمایش داده می شود. این مورد جهت رفع هر گونه ابهام در عملیات روزانه با مشتریان به كاربر كمك می كند.

9- ارائه صورتحساب مشتریان جهت تسویه حساب

این گزارش بصورت هوشمند محاسبه مینماید كه مشتری تا چه فاكتوری تسویه شده و فاكتورهای بعد از آن را لیست نموده و در نهایت راس فاكتورهای  تسویه نشده را نشان می دهد.

10- امكان فروش كالا از انبارهای مختلف در یك فاكتور .

 11- چاپ برگه به حساب گذاردن چك .

12- چاپ چك .

13- راهنمای الكترونیكی F1 .

14- گزارشات قابل تنظیم كه با استفاده از راست كلیك ماوس می توان به گزارش دلخواه دست پیدا كرد .

15 - كنترلهای داخلی و الگوریتمهای هوشمند برای  حفاظت از اسناد دریافتی و پرداختی و جلوگیری از هرگونه حساب سازی و سرقت اسناد .

16- طراحی و پیاده سازی بخش های حسابداری ونرم افزار بومی بوده و درزیرنظرحسابداران خبره صورت گرفته است .

17- گزارش چكهای دریافتی به تفكیك ماه كه در یك فرم می توان سالهای مختلف را نیز بررسی كرد و براحتی چكهای وصول شده ، وصول نشده ، برگشت شده و.. مربوط به یك ماه را مشاهده نمود و در اطلاعات مربوط به یك ماه نیز پالایش انجام داد.

18- اعلام وصول چكها ی دریافتی و پرداختی با یك حركت .

19- داشتن حسابداری قوی بدون نیاز به تخصص حسابداری .

20-سهولت استفاده در شبكه با ارائه  روش ساده و مطمئن برای  تعریف كاربر و تنظیم سطوح امنیتی درسه سطح سیستم عامل ، گروه كاربری و كاربر.

21- امكان نگهداری حساب چندین شركت روی یك كامپیوتر با یك قفل سخت افزاری.

22- سقف اعتبار مشتریان

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:50 |amir| |

نرم افزار حسابداری پانیذ

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری پانیذ:
این نرم افزار توسط شرکت پانیذ رایانه ستایش تولید شده که امکانات آن به شرح زیر است
:
كنترل حساب های نقدی ، بانكی ، بدهكاران ، بستانكاران ، درآمدها ، هزینه ها و...
ارائه گزارش های متنوع (صورت حساب ها ، موجودی ریالی و تعدادی انبار ، كاردكس كالا ، تراز كالا ، كاردكس اشخاص ، عملكرد كاربران و...)
امور بانك و چك (نقدی ، وصولی ، چك ، حواله ، هزینه بانك ، برگشتی و...)
معرفی و جستجوی طرف حساب ها و كالاها بر اساس نام یا كد(فارسی و لاتین)
امكان گروه بندی بر اساس كد ، بدهكار ، بستانكار ، استان ها  و حروف الفبا و...
اصلاح و حذف تمام عملیات ها و ذخیره و مشاهده فاكتورها و سند های حذف و اصلاح شده
نامحدود بودن حساب ها ، شركت ها ، انبارها و بانك ها
تخفیف ریالی و درصدی رو یك كالا
آخرین فی فروش به شخص
محاسبه سود در فاكتور
ثبت عملیات ویزیتورها
ایجاد سند حسابداری
سقف اعتباری اشخاص
آموزش صوتی و تصویری
تولید كالا
راس چك
بستن اتوماتیك حساب ها در پایان سال در صورت تایید كاربر
محیط بسیار ساده و آسان

قابلیت خرید و فروش
قابلیت گزارشات حسابداری 
قابلیت انجام امور بانکی 
قابلیت انجام امور چک ها 
قابلیت صدور سند حسابداری 
قابلیت امور برگشت از خرید 
قابلیت امور برگشت از فروش 
قابلیت معرفی اشخاص 
قابلیت معرفی کالاها 
معرفی ارائه خدمات کالاها 
قابلیت ارائه اطلاعات 
و دیگر قابلیت های ویژه کاربردی
 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:49 |amir| |

نرم افزار حسابداری سحر

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری سحر:


نمای کلی

نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر، نرم افزاری کاملا رایگان است در خصوص امور مالی شخصی شما. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد درآمد ها و هزینه های خود را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از این نرم افزار می توانید درآمد ها و هزینه های خود را به تفکیک و با گروه بندی های مورد نظرتان ثبت نمایید. همچنین گزارشات و نمودار های زیادی در نرم افزار وجود دارد که شما در کنترل و مدیریت دخل و خرج شخصی خودتان یاری می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید حدود ۹۹% فعالیت های مالی شخصی خود را ثبت نمایید و به تفکیک از آنها گزارش تهیه کنید. نرم افزار دارای واسط کاربری و عملیاتی ساده و قابل فهم است. در صورتی که می توانید با رایانه های شخصی کار کنید، مشکلی برای کار با این نرم افزار نخواهید داشت. با توجه به این نکته که این نرم افزار هر روز پیش روی شما قرار خواهد گرفت، قابلیت تغییر پوسته نرم افزار تنوع جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

امکانات کلی

 • قابل فهم، ساده و سریع.
 • امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود.
 • امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی.
 • امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه.
 • امکان مدیریت حساب های بانکی، دسته چک ها و چک های پرداختی.
 • امکان مدیریت وام ها و اقساط
 • امکان تعریف افراد خانواده.
 • امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان نصب نرم افزار بر روی USB Memory ها (فقط نسخه های رایگان)
 • امکان دریافت نسخه پشتیبان.
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات.
 • امکان تغییر پوسته نرم افزار همراه با ۱۰ پوسته جدید.
 • امکان نمایش اطلاعات در بازه زمانی "سال جاری" در فرم اصلی و تمامی گزارشات.
 • امکان نمایش دیوان حافظ به صفحه اصلی نرم افزار.
 • امکان دریافت خبرنامه ها در خود نرم افزار.
 • امکان ذخیره پیغام های خطا جهت بهبود پشتیبانی نرم افزار.
 • امکان استفاده کردن از ماشین حساب در محاسبه و ثبت مبلغ تراکنش.
 • امکان مشخص کردن مبلغ مانده از قبل جهت طرف حساب ها در زمان ایجاد.
 • امکان تنظیم نرم افزار جهت یادآوری تهیه نسخه پشتیبان هنگام خروج از نرم افزار.
 • پشتیبانی و بروز رسانی مشکلات احتمالی.
 • نمایش مانده هر حساب در تاریخ های مختلف.
 • گزارشات قابل درک تنها با یک کلیک.
 • دارای گزارشات نموداری جهت مقایسه بهتر حساب ها، درآمد ها و هزینه ها.

تغییرات اساسی نسخه 2

 • رفع مشکل انگلیسی شدن صفحه کلید.
 • اضافه شدن امکان تعریف افراد خانواده.
 • اضافه شدن امکان برچسب گذاری تراکنش ها.
 • اضافه شدن امکان مشخص نمودن نوع طرف حساب (نقدی، بانکی و ...).
 • رفع مشکل تراکنش های هزینه و درآمد به هنگامی که دریافت کننده و پرداخت کننده انتخاب شده باشد.
 • اضافه شدن فضای توضیحات تراکنش ها به 3000 کاراکتر.
 • اضافه شدن امکان دسته بندی مخارج به عنوان خرج اضافه و یا خرج صحیح!
 • اضافه شدن امکان تعریف دسته چک های حساب های بانکی
 • امکان ثبت و مدیریت وام ها اقساط.
 • امکان ثبت چک ها پرداختی مشخص نمودن وضعیت آن (پاس شده، باطل شده، برگشت شده)
 • امکان یادآوری موعد چک های پرداختی و سررسید اقساط وام ها.
 • امکان تغییر عنوان گزارشات.
 • بهینه سازی نمودار ها و گزارشات.
 • اضافه شدن گزارش از تراز کلیه طرف حساب ها.
 • اضافه شدن امکان گزارش از تمامی هزینه ها و درآمد ها بدون انتخاب گروه.
 • اضافه شدن امکان جستجوی طرف حساب ها در فرم اصلی نرم افزار.
 • گزارش از خرج های اضافی یا خرج های صحیح.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های افراد خانواده به تفکیک.
 • گزارش از دریافت و پرداخت های برچسب ها.
 • فارسی شدن اعداد در گزارشات.

نمایی از گزارشات نرم افزار
 (جهت دیدن تصاویر بیشتر کلیک کنید)


چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:48 |amir| |

نرم افزار حسابداری اکس پی

اطلاعاتی در موردنرم افزار حسابداری اکس پی:
حسابدار Xp یك برنامه‌ی حسابداری و بایگانی یكپارچه می باشد كه مبنای آن بر اساس خرید و فروش كالا و یا خدمات است. به این معنی كه این نرم افزار هم برای موسساتی كه در رابطه با كالا كار می كنند قابل استفاده می باشد و هم برای موسسا و شركتهای خدماتی.

ویژگی یكپارچه بودن این سیستم به این معناست كه تمام قسمتهای برنامه به هم مرتبط است و هر تغییر در یك قسمت از اطلاعات برنامه كه دیگر قسمتها را تحت تاثر قرار می دهد، به طور خودكار در آن قسمتها ثبت خواهد شد. 


مثلا بعد از ثبت یك فاكتور فروش، تعداد كالا(ها) ی فروخته شده از انبار كسر می شود، ماهیت حساب مشتریها بر اساس نوع پرداختشان تغییر می كند، موجودی صندوق یا حسابهای بانكی به روز می شود و مبلغ فاكتور به آنها اضافه می شود، دفتر بدهكار و بستانكار به روز می شود و ... 

در ادامه تعدادی از قابلیتهای عمده حسابدار Xp و قابلیتهای جدید كه در آخرین نگارش به آن اضافه شده اند را مشاهده می كنید:
 

امكان ثبت، بایگانی و چاپ فاكتورهای خرید و فروش به صورت جداگانه
 
معرفی مشتری‌ها و فروشندگان به صورت جداگانه

نگهداری حساب و ماهیت مشتری‌ها و فروشندگان
 

مدیریت و كنترل انبار
 

نگهداری سابقه‌ی خریدهای مشتری‌ها و فروشندگان
 

مدیریت حسابهای بانكی، ثبت واریز و برداشت از حسابها
 

معرفی چكهای پرداختی و دریافتی به صورت جداگانه
 

هشدار اتوماتیك در مورد چكهایی كه ظرف امروز یا روز آینده سررسید می‌شوند
 

معرفی فهرست و قیمت خدمات برای شركتهای خدماتی
 

دفتر بدهكار و بستانكار پیشرفته با امكانات كامل
 

امكان گزارش‌گیری‌های متنوع از بخش‌های مختلف برنامه و چاپ گزارش
 

امكان پشتیبان‌گیری از اطلاعات به صورت فشرده، برای اشغال حجم كمتر
 

ماشین حساب، دفتر تلفن، كلمه‌ی عبور و امكانات دیگر
 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:47 |amir| |

نرم افزار حسابداری الماس

طلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری الماس:


شركت كامپیوتری الماس اسپادانا

برخی از خصوصیات نرم افزار الماس:
 
امكانات پایه :
□كدینگ حساب در 4 سطح شامل : كل ، معین ، تفصیلی ، مركز
□صدور انواع فاكتور شامل : خرید ، فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش ،پیش فاكتور خرید ، پیش فاكتور فروش
□ثبت عملیات مالی شامل : دریافت نقدی ، پرداخت نقدی ، دریافت چك ، پرداخت چك ، رسید بانكی ، حواله بانكی
□عملیات چكها شامل : پاس چك پرداختی ، نقد كردن چك صندوق ،واگذاری چك به حساب ، واگذاری چك به اشخاص ، وصول چك در جریان وصول ، برگشت چك
□گزارشات حسابداری شامل : دفاتر (روزنامه ، كل ، معین ، تفصیلی) ، اسناد دریافتنی ، اسناد پرداختنی ، ساختار حسابها ، تراز آزمایشی چهار ستونی ، انواع اسناد حسابداری
□گزارشات انبار(تعدادی / ریالی) شامل : موجودی ، كاردكس انبار ، گردش كالا 
□گزارشات فروش شامل : انواع فاكتورها ، تراز فاكتورها 
□تعریف وتعیین سطوح دسترسی كاربران به صورت دلخواه 
□عملیات سیستم شامل : عملیات ابتدای دوره ، عملیات انتهای دوره ، عملیات سال مالی ، ایجاد نسخه پشتیبان ،پیكره بندی سیستم ، ماشین حساب ، تنظیم صفحه كاری و قلم های مختلف در سیستم
□ استفاده از باركد خوان 
امكانات قابل افزودن 
□محاسبه رأس چكهای دریافتی و پرداختی ، امكان ثبت گروهی عملیات مالی و چكها
□تبدیل پیش فاكتور به فاكتور فروش ، چاپ حواله انبار در فاكتورها ،امكان تنظیم چاپ فاكتوردر حالت های مختلف
□ درج تخفیف ردیفی درفاكتورها، امكان درج مبلغ كارت بانك در فاكتورها ، رسید وجه در فاكتور ، امكان اعمال سایر اضافات و كسورات در فاكتورها
□ انواع گزارشات فروش شامل : عملكرد كالا و اشخاص ،عملكرد اشخاص ، سود و زیان كالا، گزارش عملكرد فروش ، گزارش عملكردكالا و ویزیتور ، گزارش دفتر انبار و اشخاص
□ثبت كالای امانی وگزارشات آن
□ گزارش سود و زیان ویژه ، گزارش ترازنامه ، گزارش مرور حسابها
□تعریف دو واحد شمارش برای هر كالا ، عملیات در چندین انبار، گزارش كالای قابل سفارش ، گزارش مرور كالاها،
□تعریف انواع مشتری ،تخصیص انواع قیمت به انواع مشتری ،
□عملیات انبار گردانی ،
□ امكان بستن اسناد وگزارش عملكرد كاربران
□امكان ارسال مانده حساب به صورت پیامك تكی و گروهی،امكان ارسال پیامك های تبلیغاتی به صورت تكی و گروهی
□امكان گزارش ساز پویا
و...

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:46 |amir| |

نرم افزار حسابداری بازاریان

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری بازاریان:حسابداری بازاریان نگارش۸۶ ************************************** ارزانترین وساده ترین نرم افزارحسابداری برای کسبه ومشاغل آزاد با قابلیتهای ویژه به همراه آموزش هوشمند برروی CD ——————————————————- کسبه محترم می توانند با حداقل سطح سواد خواندن ونوشتن از این نرم افزار ساده وارزان به راحتی وبدون نیاز به داشتن حسابداراستفاده کنند *********************************** به همراه مبدل بازاریان ۸۴به ۸۶ برای کسانیکه قبلا ازحسابداری بازاریان نگارشهای قبلی استفاده می کنندوتمایل دارند اطلاعات خود را به نرم افزار جدید انتقال دهند =========================== *دخل وخرج – هزینه – خدمات -هزینه حقوق کارمند *پیش فاکتور-فاکتورخرید وفروش – موجودی کالا- چک وبانک *امکان رمز گذاری برای دسترسی های متفاوت کاربران *داشتن تابلوی یادشتهای روزانه برای یاد آوریها * ثبت قیمت براساس ریال – تومان – دلار- یورو- مارک وغیره در فاکتور * امکان ثبت فاکتور خدمات به صورت مجزا برای فروشگاهها * امکان ثبت چکها درصورت فروش اقساطی در فاکتور * گزارش کلی وزمانی ازسود وزیان وترازنامه

آپدیت
این نسخه برای کاربرانی است که برای هربار اجرا نیاز به قراردادن CD نمی باشند که درآن امکانات بخش پشتیبانگیری و ترازنامه تصحیح شده است

ابتدا فایل ذیل را دانلود کرده سپس با نرم افزار باز کردن فایلهای زیپ شده فایل فوق را باز نمایید. پس از آن فایلBazarian Accounting.exe را به آدرس محلی که نرم افزارحسابداری بازاریان ۸۶را نصب کرده رفته وفایل اجرایی فوق را درآن محل جایگزین نمایید%

به عنوان مثال اگر برنامه در درایو C نصب شده باشد به آدرس ذیل باید بروید

C:\Program Files\Bazarian Accounting\Bazarian Accounting.exe

 
 امکانات نرم افزار حسابداری بازاریان86.4 :
1- ثبت اطلاعات پایه اعم از کالا به صورت عنوان- گروه ونام کالا به همراه قیمت خرید وفروش به انضمام تایپ فارسی ولاتین وداشتن اعداد وحروف باهم برای یک کالای خاص 
2- ثبت اطلاعات مشتریان بدهکار وبستانکار وبی حساب به همراه مشخصات فردی آنها
3- ثبت حسابهای بانکی واسناددریافتی وپرداختی از قبل 
4- ثبت ومعرفی هزینه ها و خدمات به صورت کامل
5- ثیت اطلاعات شخصی کارمندان برای بایگانی وتعیین حقوق کارمندان
6- ثبت واحد کالا به صورت اختیاری شامل ریال - تومان- دلار- مارک وغیره
7-صدور فاکتور خرید وفروش وبرگشت از خرید وفروش
8- صدور پیش فاکتور برای مشتری بدون کسر از انبار بابت استعلام اداره جات
9- تبدیل پیش فاکتور مشتری به فاکتور فروش قطعی پس از کسر از موجودی 
10-ثبت اطلاعات  شخصی  کارگر وکارمند به صورت جامع
11- ثبت سند دریافتی به صورت نقد وجواله وچک در زمان فروش کالا
12- ثبت سند پرداختی به صورت نقدو چک اشخاص وچک شخصی فروشگاه 
13- امکان زدن خدمات انجام شده در فاکتور فروش برای مشتری 
14- امکان پاس ویا برگشت زدن چکهای شخصی ویا اشخاص در بخش عملیات
15- امکان واگذاری چک به بانک وبرداشت از صندوق وواریز به بانک وبالعکس
16- گزارش از فاکتور خریدو فروش براساس شماره فاکتور - مشتری وسریال کالا
17- گزارش از فاکتور برگشت از خرید وبرگشت از فروش
18- گزارش از موجودی کالا وجستجوی پیشرفته برای آن
19- گزارش از اسنادریافتی وپرداختی براساس تاریخ وشماره سند
20- گزارش از موجودی صندوق به صورت کلی وزمانی
21- گزارش از هزینه ها وبرداشت به صورت جامع
22- گزارش از حسابهای بانکی وجستجوی سریع چک 
23- گزارش ریز از فروش یک کالای خاص براساس عنوان گروه ونام کالا
24-  گزارش از حساب مشتریان بدهکار وبستانکار به صورت زمانی وکلی
25- گزارش جامع از حساب سودوزیان فروشگاه وترازنامه سالانه
26- امکان ثبت خدمات درفاکتورمستقل وگزارشگیری مجزا
27- امکان جستجوی کالای فروخته شده براساس سریال کالا
29- امکان دسترسی به سودوزیان در هرفاکتور ویا براساس هرکالای مورد نیاز
30- امکان ثبت آرم فروشگاه به همراه آدرس وتلفن در پابرگ وسربرگ فاکتور
31- امکان پشیبانگیری اتوماتیک از اطلاعات وگرفتن آن توسط کاربر برروی دیسکت وکول دیسک
32- امکان نصب برروی ویندوزهای سری  XP بدون نیاز به فارسی ساز
33- امکان چاپ فاکتوربا تمام چاپگرهای قابل نصب در ویندوز 
34- نداشتن محدودیت زمانی برای نصب واجرای نرم افزار در بلند مدت
35- آموزش هوشمند ومولتی مدیا برای کسبه ای که اطلاعات حسابداری ندارند
36- امکان گذاشتن رمز عبور برای ورود به نرم افزار حسابداری بازاریان
37- داشتن دفترچه تلفن ومحافظ نمایشگر مونیتور
38- امکان تعویض سربرگ وپابرگ ونگذاشتن این دومورد درزمان چاپ
39- امکان چاپ چکها زمان فروش اقساطی به مشتری در پایین فاکتور فروش

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:45 |amir| |

نرم افزار حسابداری تیزپرداز

طلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری تیزپرداز:

در سال 1391 تیزپرداز در ٣ نسخه و با ٣ قیمت ارائه میشود:

نسخه پایه  :  60000 تومان

نسخه پیشرفته : 120000 تومان

نسخه پیشرفته : 180000 تومان

برای دیدن امکانات هر نسخه روی  گزینه  ادامه مطلب  در پایین کلیک کنید


نرم افزار پایه

قابلیت نصب در کلیه ویندوزها و نسخه های 32 بیتی و 64 بیتی 

آموزش پیشرفته بصورت صوتی و تصویری وهمچنین بصورت مکتوب

 امکان ورود اطلاعات بدون ماوس (با کیبورد جهت سهولت وسرعت) و با ماوس

 تهیه نسخه پشتیبانی با حجم بسیار کم و امکان‌ذخیره مستقیم بر روی سی دی و دیسکت وحافظه های قابل حمل

  امکان ارسال بک آپ از طریق خط تلفن با سرعت بالا  بدلیل حجم کم

  امکان فکس صورتحساب و فاکتور وتماس تلفنی با مشتری از طریق برنامه به صورت مستقیم   

  امکان چاپ صورتحسابها ، فاکتورها ، گزارشات و... با کلیه چاپگرها

 امکان رمزگذاری برای ورود به سیستم

 قابلیت اصلاح و حذف اسناد ، فاکتورها، چکها و ... درصورت بروز اشتباه

  محاسبه سود و زیان موسسه به تفکیک ماههای سال و دوره زمانی دلخواه و همچنین محاسبه سود و زیان به تفکیک هرکالا

 امکان ثبت قیمت پیش فرض خرید وسه پیش فرض فروش برای هر کالا

 انتقال اتوماتیک اطلاعات به سال مالی جدید

  امکان رویت و چاپ جزئیات فاکتورها و اسناد بانکی در حساب اشخاص  

  صدور پیش فاکتورو صدور فاکتور برگشت از خرید وفروش

  کنترل برگه های دسته چک

  گزارش موجودی ریالی کالا ، صندوق ، بانکها ولیست ‌فاکتورهای خرید و فروش

 گزارش خالص اسناد دریافتنی ، پرداختنی و درجریان وصول  

  راس گیری اتوماتیک از اسناد بانکی (چکها) درصورتحساب اشخاص  

 امکات انتقال اطلاعات (گزارشات) به نرم افزار اکسل

 امکان ایجاد 3 دفتر مالی با تهیه پکیج 3 تایی روی همان کامپیوتر

 دفتر چک(انتقال چک ها به بانک ، تایید وصول چکها ، برگشت چک ، نقد کردن چک و روئیت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله آن)

 جستجوی پیشرفته چک

 امکان معرفی کالا تا (000/000/10) و معرفی حساب اشخاص‌تا (000/100) کد

 هشدار برای فروش با نرخ کمتر از پیش فرض خرید یا فروش یا میانگین آنها

 امکان ارتقاء برنامه به سطوح بالاتر با پرداخت ما به التفاوت قیمت برنامه ها

  راس گیری اسناد بانکی

  امکان گروه بندی کالاها واشخاص تا 20 گروه

 امکان برچیدن و نصب مجدد برنامه

 محاسبه و ثبت 5٪ مالیات بر ارزش افزوده

 امکان تهیه نسخه پشتیبانی با قابلیت زمانبندی

 انتخاب عنوان واحد پول

 ثبت نقطه سفارش کالا

 امکان معرفی کالاهای خدماتی

ثبت و نگهداری آخرین مسیر بک آپ گیری در هنگام تهیه نسخه پشتیبان بصورت غیر 
   اتوماتیک

نرم افزار تکمیلی

 کلیه امکانات نرم افزار پایه در نرم افزار تکمیلی نیز قابل استفاده است

 قابلیت شبکه نمودن تا دو نرم افزار با تهیه دو بسته نرم افزار تکمیلی

 امکان معرفی تا 5کاربر با تعیین حدود دسترسی هر کاربر

امکان معرفی تا 10 انبار    

 امکان انتقال کالا بین انبارها

امکان گروه بندی کالا ها و اشخاص  تا 100 گروه 

 بررسی‌وضعیت بدهکاران ومرتب سازی برپایه راس تاریخ بدهی، نام وکد شخص

 بررسی وضعیت  بستانکارن و مرتب سازی براساس نام و کد شخص

 بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) ومرتب سازی براساس نام و کد شخص

 تراز اسناد بانکی(تراز اسناد دریافتنی ، پرداختنی ، درجریان وصول به صورت ماهانه ومحاسبه وضعیت مثبت یا منفی در هرماه)

 گزارش آمار کل انبارها و به تفکیک هر انبار ویا گروه کالا در هر انبار

 سیستم چند واحدی کالا ومعرفی واحد برای کالاها تا 50 واحد

 پرینت چک ، معرفی انواع چک های جدید وگزارش چک های پرینت شده

 امکان طراحی فاکتور همراه با 6 نمونه طراحی شده

 هشدار برای چک ها واسناد پرداختنی (آلارم چک)

 استفاده از شماره فنی برای هر کالا جهت صدور فاکتور

 امکان اضافه نمودن درصد و مبلغ  حق ویزیتور در پشت فاکتور فروش

امکان ثبت چکهای باطله وتضمینی دریافتی و پرداختی

دفتر روزنامه

امکان معرفی چند صندوق

محاسبه مساحت در فاکتور فروش برای الاهایی که قیمت آن بر اساس مساحت   محاسبه می شوند - مانند شیشه

امکان طراحی و پرینت فاکتور رسمی

امکان محاسبه تخفیف کالا در هر سطر فاتور

امکان روئیت تراز حسابها به صورت 2 ستونی و 4 ستونی

محاسبه سود و زیان هر شخص در بخش مدیریت قسمت سود و زیان

محاسبه سود و زیان هر فاکتور در بخش مدیریت قسمت سود و زیان

تراز چهار ستونی

امکان روئیت ریز خرید وفروش کالا در جستجوی پیشرفته


امکان روئیت ریز حساب اشخاص درجستجوی پیشرفته

اضافه شدن فیلدهایی برای امکانات جدید در طراحی فاکتور

امکان روئیت و چاپ گزارش ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی به عنوان مثال 
   فقط چکهای دریافتی یا پرداختی یا فقط دریافتهای نقدی و... در گزارش حساب هر  
   شخص

اضافه شدن مبلغ به حروف در هر سطر فاکتور ها و سند دریافت و پرداخت وهزینه
   نرم افزار پیشرفته

 کلیه امکانات نرم افزار پایه و تکمیلی در نرم افزار پیشرفته نیز قابل استفاده است

امکان ثبت سند تولید و فرمول تولید

 محاسبه قیمت تمام شده اجناس تولیدی

 قابلیت شبکه نمودن نا محدود با تهیه هر تعداد بسته نرم افزار پیشرفته

 امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برنامه و امکان چاپ بارکد

 تعیین حدود دسترسی و معرفی تعداد نامحدود کاربران

 گزارش عملکرد کاربران بصورت کلی و جداگانه

 امکان معرفی تا 99 انبار  

 امکان گروه بندی کالا ها و اشخاص  یه صورت دلخواه و نامحدود

 گزارش میزان فروش کالای مورد نظر به هر شخص یا گروه اشخاص در ماههای مختلف

 گزارش میزان خرید و فروش هرکالا بصورت روزانه ،ماهانه و دوره زمانی دلخواه 

 گزارش خالص آمار کالادر کلیه انبارها تا تاریخ دلخواه به تفکیک هر انبار و هر گروه کالا

 سیستم چند واحدی کالا ومعرفی واحد کالا بصورت نامحدود

 امکان طراحی فاکتور همراه با 14نمونه طراحی شده

  جستجوی پیشرفته (چک ، نقد ، هزینه ، اشخاص ، بانکها ، کالا و بصورت کلی)

امکان مشاهده لیست چکهای برگشتی

سند آزاد حسابداری

سیستم اقساطی و گزارشات مربوط به آن

ثبت شماره سریال برای هر کالا در فاکتورها

ثبت تاریخ انقضا برای هر کالا در فاکتور

گزارش سریالهای موجود از هر کالا

گزارش کالاهایی که تاریخ انقضای آنها در حال اتمام است...

تیــــــزپرداز

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:44 |amir| |

نرم افزار حسابداری انگاره نت


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری انگاره نت:


شرکت انگاره نت یک نرم افزار کم حجم اما با قابلیت های جالب رو برای دانلود برای همه ارائه نمود.

زمینه فعالیت شرکت ما سیستمهای اتوماسیون اداری ،بایگانی و دبیر خانه بدون کاغذ،طراحی نرم افزار و وب میباشد.
مایل هستیم دانللود نرم افزار حسابداری این مجموعه را برای دانلود عمومی در سایت شما قرار دهیم
نرم افزار حسابداری انگاره نت یك نرم افزار كم حجم است با ظاهری ساده که همه افراد با هر سطح تحصیلی و علمی قادر خواهند بود به آسانی باآن كار کنند.

نسخه ساده نرم افزار حسابداری:
نسخه ساده نرم افزار حسابداری و انبار داری انگاره نت همچون ورژن های قبلی این نرم افزار امکانات پایه ای و مورد نیاز برای دریافت  و پرداخت و صدور فاکتور و... را دارا می باشد.


از اصلی ترین مزیت های این نسخه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • سادگی در نصب و اجرا
 • سهولت در استفاده ( بدون نیاز به دانستن مفاهیم حسابداری)
 • صدور فاکتور های دریافت و پرداخت با نشان و آدرس صاحب نرم افزار
 • گزارش گیری های متنوع و کارا بر روی حساب ها،کالا ها، فاکتور ها ، اشخاص و....
 • ثبت و کنترل دریافت، پرداخت ،چک ، حواله و پول نقد و امکان مشاهده گزارش جزئیات کار ها.
 • مدیریت کالاها بصورت دسته بندی شده
 • دسته بندی افراد در گروه های مختلف
 • مدیریت موجودی نقدی و حساب های بانکینسخه پیشرفته

نسخه پیشرفته نرم افزار حسابداری و انبار داری انگاره نت با تکیه بر تجارب قبلی در تولید سیستم های ساده مالی تولید گردیده است.

   در تولید این ورژن از نرم افزار حسابداری و انبار داری انگاره نت کماکان سعی در حفظ سادگی در امور بوده است اما در عین حال امکاناتی فراتر از نسخه ساده در طراحی آن لحاظ گردیده است.

چند کاربری و چند شرکتی بودند از جمله امکانات موجود در سیستم پیشرفته مالی انگاره نت است .جهت آشنایی بهتر با امکانات این نسخه از نرم افزار برخی از ویژگی های آن را در ذیل می آوریم.


از اصلی ترین مزیت های این نسخه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سادگی در نصب و اجرا
 • سهولت در استفاده ( بدون نیاز به دانستن مفاهیم حسابداری)
 • تعریف کاربرهای مختلف با سطوح دسترسی قابل تعریف به منظور دسترسی به حسابها
 • صدور فاکتور های دریافت و پرداخت با نشان و آدرس صاحب نرم افزار
 • گزارش گیری های متنوع و کارا بر روی حساب ها،کالا ها، فاکتور ها ، اشخاص و....
 • گزارش گیری های گرافیکی و نمودارهای متنوع تصویری
 • دسته بندی کالا ها بهمراه بسته بندی ها و واحد های متنوع
 • ایجاد سالی مالی برای اطلاعات
 • حسابرسی همزمان بر روی حساب های چند شرکت بصورت جدا گانه
 • لیست وظایف، قرار های ملاقات و یادداشت ها.
 • ثبت پیش فاکتور ها و درخواست های مشتریان
 • توانایی صدور فاکتور از روی پیش فاکتور ها و درخواست ها
 • ثبت و کنترل دریافت، پرداخت ،چک ، حواله و پول نقد و امکان مشاهده گزارش جزئیات کار ها.
 • دسته بندی افراد در گروه های مختلف
 • مدیریت موجودی نقدی و حساب های بانکی
 • پشتیبان گیری و بازیابی پشتیبان از حساب ها و اطلاعات نرم افزار 

نام کاربری: admin

رمز عبور: adminچهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:44 |amir| |

نرم افزاری حسابداری آسمان

اطلاعاتی در مورد نرم افزار آسمان

این نرم افزار در ۳ نوع فروشگاهی/مالی و صنعتی است که در این وبلاگ در مورد فروشگاهی اشاره ی بیشتری کردم.

نرم افزار آسمان قابل نصب بر روی ویندوز های ایکس پی/۹۸/ویستا/۲۰۰۰/۷/ملینیوم است.نرم افزار آسمان ورزن های مختلفی داره که من میخوام به شما عزیزان ورزن ۱۰را که قیمت نرم افزار فروشگاهی آن۱۴۰۰۰۰ تومان است توضیح بدم. ابتدا لازم است در مورد این نرم افزار تاریخچه ی کوتاهی بگویم:

برای اولین بار نرم افزار برنامه حسابداری و انبارداری آسمان در سال 79 توسط  جناب آقای حمید رضا فضیلتی طراحی شد و سپس از آن سیستم حقوق و دستمزد خاص  به آن اضافه شد و با توجه به پیشرفت و کاربر پسند بودن این نرم افزار برنامه حسابداری و با توجه به وجود نرم افزارهای حسابداری بدون پشتیبان و ارزان قیمت در بازار و با توجه به بنیان محکم نرم افزار برنامه حسابداری و انبارداری مالی و فروش آسمان در سال 1384 تیم طراحی نرم افزار حسابداری آسمان به دلایل زیر اقدام به ارائه آن در سیستم دانلود رایگان در روی سایت نمود:

 • جهت معرفی نمونه کار و توانمندی تیم در قبول پروژه های بزرگ نرم افزاری و حسابداری
 • جلوگیری از سودجوئی دستان واسطه بدون مسئولیت
 • جلوگیری از پخش بدون پشتیبانی برنامه های حسابداری بسیار
 • آشتی عموم با رایانه و فرهنگ توانائی در استفاده بهینه از تکنولوژی
 • اطمینان از تطبیق حرف و عمل با تست و کاربر نمونه کار
 • ایجاد ارتباط با مصرف کنندگان واقعی جهت ارائه خدمات بهتر و ارزان تر

 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:40 |amir| |

نرم افزار هلواطلاعاتی در مورد نرم افزار هلو:

 

تاریخچه و مشخصات و ویژگی های ظاهری نرم افزار هلو: نرم افزار هلو محصول کشور ایران در شهر تهران از شرکت سهامی طرفه نگار است که نخستین بار در تاریخ ۲۲ شهریور 
۱۳۷۶ طراحی و تولید شد.این نرم افزار بیش از ۳۰۰ هزار تا استفاده کننده وبیش از ۲۵۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد.از امکانات این نرم افزار میتوان داشتن دفترچه تلفن وماشین حساب نام برد.نرم افزار هلو درپیشرفته/ویژه میباشد.این نرم افزار قابل ارتقا از طریق آپدیت با سایت طرفه نگار است.در این سایت در مورد  واحد پشتیبانی/آموزش/خود نرم افزار و فروش این نرم افزارتوضیح داده شده است.ناگفته نماند که شرکت طرفه نگار عضو شورای آنفورماتیک هم هست.این شرکت از سال ۷۹ نرم افزار هایی را جهت مشاغل و اصناف و شرکتهای مختلف شروع به تولید کرد.

گونه های متنوع نرم افزار هلو 

سیستم یكپارچه ( انبار حسابداری - گردش چك و بانك - بازرگانی و ... )

فروشگاهی-شركتی-تولیدی-صنعتی-ساده- شبکه(چند كاربره)-انواع مشاغل خاص و مختلف

برخی نرم افزارهای مربوط به حسابداری و اتوماسیون مشاغل مختلف :

رستوران
خدمات پس از فروش
آهن فروشی
كاشی و سرامیك
لوازم یدكی
پوشاك
سنگ فروشی
شیشه
كفش
فرش و موكت
كامپیوتر
انتشارات
موبایل
لوازم خانگی
اجاره سی دی ( ویدئو كلوپ )
جواهر فروشی
پخش بنكداری
پارچه
الكترونیك
میوه و تره بار
و سایر مشاغل
برخی  دیگر از امکانات این نرم افزار:
تعریف 10.000.000 ( ده میلیون ) نوع كالا در سه سطح - كد كالا تا 18 رقم - مشخصات كالا - نقطه سفارش و...
امكان ثبت و پیگیری دقیق كلیه عملیات بانكی - صندوق و ...
امكان ثبت و پیگیری انواع چك - اعلام هوشمند سررسید چكها
ثبت هوشمند سند حسابداری ( دریافت و پرداخت اتوماتیك - واریزی بانك و ... )
امكان ثبت عملیات مربوط به مشتریان با مشخصات كامل - حد اعتبار و ...
صدور انواع فاكتور ( خرید و فروش - مرجوعی - امانی - ضایعات - پیش فاكتور )
گزارشات پیش فرض : اشخاص - كالا ( كاردكس - انبار و ... )‌ فاكتور - اسناد بانكی - سود و زیان - تراز - دفاتر مالی و ...
گزارش سازی دلخواه : اشخاص - كالا ( كاردكس - انبار و ... )فاكتور - اسناد بانكی - مالی و ...
گزارشات ویژه آماری از قبیل پرفروش ترین - كم فروش ترین - بدهكارترین - بستانكارترین و ... 
 
امكانات جانبی قابل افزایش به نسخه پایه :
فاكتور خاص اتوماسیون فروشگاهها - باركدخوان - تهیه فیش پرینت - چاپ باركد - صندوق فروش (POS)
-- ثبت قیمتهای پیشنهادی همكاران جهت خرید وفروش كالای خاص ودسترسی آسان در فاكتور
مشخصات واسطه ها - ثبت كمیسیون آنها با درصد پیشنهادی یا عادی
تعیین محدوده دسترسی كاربران در سطوح دلخواه و مورد نیاز
امكان ساخت گزارشات متنوع و دلخواه (بالغ بر 2000 نوع گزارش مختلف)
تعریف اقساط پرداختی یا دریافتی - گزارشات مربوطه و اعلام اتوماتیك سررسید اقساط
امكان ارسال اطلاعات به صورت فایلهای
معین اشخاص با ریز كالاها - چكها - راس چك - سود ناویژه هر كالا - هر فاكتور - هر مشتری و ...Text- html - Excel
بالغ بر 250 امكان خاص برای مشاغل و نیازهای متفاوت
 و در نهایت نمایش اطلاعات و داده های آماری به ویژه مشتریان ویژه
در این قسمت میخواهم در مورد نسخه ۴۷ فروشگاهی این نرم افزار صحبت کنم که دارای قفل سخت هم جهت امنیت بهتر اطلاعات است.
در مورد نصب این نرم افزار باید بگم که در هنگام نصب راهنمایی به زبان فارسی شده.
کار با این نرم افزار بسیار آسان و واضح است.
راهنمایی ساده در مورد استفاده از این نرم افزار:
بعد از دادن کلید رمز عبور به نرم افزار وارد سیستم این نرم افزار میشوید.همینطور که گفته میشه این نرم افزار ظاهری زیبا ومحیطی دلباز در عین حال با سلیقه ای خاص داره که کاربر را به استفاده از این نرم افزار تشویق میکنه.در ابتدا باید اشخاص حقیقی داخل و خارج شرکت و اشخاص حقوقی و مشتریان خارج شرکت را همراه با مشخصات آنها ثبت نمود.سپس باید نام کالاها و مارک آنها را به سیستم تعریف کنید که البته نا گفته نماند که نرم افزار علو قادر به ثبت اتوماتیک کدینگ گذاری بر روی انواع کالاها خصوصا حساب ها هست.بعد از انجام این عملیات ها میتوانید عملیات حسابداری خود را شروع کنید.
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:39 |amir| |

نرم افزار حسابداری حسما

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری حسما:

گروه نرم افزاری فراتدبیر پس از سالها تلاش و تجربه اندوزی و بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان مربوطه و مطالعه نیاز واقعی شرکتهای تجاری و کسبه بازار اقدام به تولید نرم افزاری  نموده که نه تنها مطابق با خواسته بازار مالی ایران می باشد بلکه از همان ابتداء چه از نظر علوم مالی و حسابداری و چه از نظر فنون برنامه نویسی پیشرفته توانسته است نظر خبرگان و متخصصان امر را جلب نموده و مورد تمجید و تشویق قرار گیرد. نرم افزار جامع مالی و حسابداری حسما از جهات کارایی و گیرایی بشکلی کاملا اصولی و کاربر پسند و مطابق با قوانین سازمان حسابرسی و بصورت کاملا ساده و روان و بدور از هرگونه پیچیدگی تهیه گردیده بطوریکه کاربر در وهله اول خود را بی نیاز از هرگونه آموزش جهت کاربری و استفاده آن خواهد یافت از دیدگاه شکل و فرم نیز بشکلی چشمگیر, زیبایی و طراحی حرفه ای مد نظر قرار گرفته تا از خستگی زود هنگام کاربر به هنگام استفاده مکرر و طولانی مدت جلوگیری بعمل آید. این نرم افزار که با زبان پیشرفته دلفی 10 برنامه نویسی شده از بانک اطلاعاتی SQL بهره می برد بطوریکه قادر است تا اطلاعات مالی ده ها سال مالی را که هر سال مالی شامل ده ها هزار و بلکه صدها هزار رکورد اطلاعاتی می باشد با امنیتی فوق العاده بالا حفظ و از طرفی بصورتی بسیار گسترده بازیابی و گزارش نماید. از طرفی خروجی های مختلف و فراوان سیستم و توانایی گزارش سازی از جمله امکانات بسیار مورد توجه سیستم می باشد. در نرم افزار جامع مالی حسما کاربر می تواند کاملا به اختیار و سلیقه شخصی خود هر گونه گزارشی را چه از نظر طراحی ظاهری و چه از نظر محتوای اطلاعاتی تهیه و گزارش نماید.این نرم افزار توسط سایت و مرکز نرم افزاری و تکنولژی آموزشی سپهر به فروش میرسد. 
محاسن و معایب نرم افزار حسما: اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری حسما امکانات نرم افزار:امکان ایجاد چند شرکت مختلفایجاد دوره های مالی مختلفسطوح حسابداری به صورت گروه حساب ، کل ، معین و تفضیلی می باشدامکان درج مراکز هزینه در دو سطح وجود داردامکان تغییر طول کد به دلخواه در هر سطحثبت اسناد در کمتیر زمان ممکنجستجوی اسنادترکیب اسنادامکان ثبت اسناد نمونهکپی کردن اسنادامکان ثبت پیوست برای اسنادامکان ثبت چکدارای سیستم فیلترین بسیار قویدارای گزراش گیری باز برای تغییر و یرایش گزاشاتدارای گزارشاتی بسیار زیباگزرشات شامل: اسناد ، اسناد تجاری ، دفتر روزنامه ، دفتر روزنامه تخصصی ، دفر کل ، دفتر معین ، دفتر تضیلی ، سود و زیان ، تزار آزمایش به صورتی 4 ، 6 ، 8 و 10 ستونی ، ترازنامه ، مانده حساب ها همچنین مانده کل به معین ، معین به تفضیلی و همچنین گروه ، امکان گزارش از مراکز هزینهثبت سند افتتاحیه به صورت دستی و اتوماتیکثبت سند اختتامیه به صورت دستی و اتوماتیکامکان تحت شبکه قرار دادن شبکه * نحوه راه اندازی و استفاده از نرم افزار حسابداری حسما: جهت راه اندازی و بکارگیری نرم افزار بعد از انجام عملیات نصب برنامه و دریافت کد فعال سازی سیستماز واحد پشتیبانی نرم افزار وارد محل نصب برنامه گشته وبر روی آیکون نرم افزار حسما جهت اجرای برنامه کلیک نمایید.با کلیک بر روی آیکون برنامه سیستم بارگذاری شده وبعد از آن پنجره مربوط به دریافت نام کاربری رمز عبور ظاهر میگردد به طور پیش فرض نام کاربریAdmin ورمز عبور عدد ۱ میباشد که البته بعد از ورود به سیستم قابل تغییر می باشند. *نکته:در صورتی که علامت تیک زیرین پنجره فوق زده شود در استفاده های بعدی از برنامه دیگر نیازی به ورود نام کاربری و رمز عبور نبوده و سیستم بطور پیش فرض کلمه کاربری و رمز عبور آخرین فرد استفاده کننده از نرم افزار را نمایش داده و با تایید کاربر به سیستم وارد میشود اگر علامت تیک خورده نشود در ورودهای بعدی قسمت مربوط به نام کاربری و رمز عبور خالی بوده وتا زمانیکه کاربر کلمه و رمز عبور خود را وارد نکند نرم افزار اجرا نخواهد شد.با ورود به سیستم پنجره اصلی نرم افزار ظاهر گشته و آماده استفاده و بهره گیری می گردد. *نکته:درصورتیکه برای اولین بار وارد پنجره اصلی برنامه شویم بسیاری از امکانات/کلید ها/فرمها وبخشهای مختلف سیستم غیر فعال بوده و عمل نخواهد کرد جهت آماده سازی برنامه لازم است مطابق مراحل زیر عمل شود: این ژنجره شامل اجزای مهم زیر میباشد: ۱.منوی اصلی برنامه:که اصولا تمامی اعمال کاربر جهت استفاده از سیستم توسط این بخش صورت گرفته و بیشترین کاربرد را برای کاربر دارد و شامل ۵ بخش امکانات(جهت انجام تنظیمات خاص کاربری و ژشتیبان گیری).خرید و فروش (جهت ثبت عملیات خرید و فروش  وبرگشت انها).دریافت و ژرداخت(جهت ثبت عملیات مربوط به صندوق و چکهای دریافتی و ژرداختی).انبار (جهت ثبت نقل و انتقادات کالا از انبار ها)و تعاریف(جهت ثبت تمامی اطلاعات لازم جهت استفاده هر چه بهتر از سیستم از جمله لیست طرف حسابها/افراد/بانک و دسته چک/انواع هزینه ها و درامدها و.......)می باشد. ۲.منوی فوقانی برنامه:که شامل تمامی بخشهای موجود در منوی اصلی برنامه و جهت استفاده کاربرانی که تمایل به استفاده از صغحه کلید جهت اجرای بخشعای مورد نظر خود را دارند ژیشنهاد می شود در ضمن این منو دارای ۲ بخش اضافی گزارشات/اطلاعات و فرایند و صفحه راهنما نیز می باشد. ۳.قسمت گزارشات:که شامل تمامی گزارشات مورد نظر کاربر به صورت درخواه جهت دستیابی هر چه سریعتر به گزارش مورد نظر میباشد. نکته:تمامی اجزای موجود در سیستم قابل استفاده و اجرا توسط هم صفحه کلید به تنهایی و هم موس به تنهایی و یا به صورت توامان می باشند. ۴.کلید دسترسی سریع:در منوی فوقانی برنامه در صورتیکه دقت شود مشاهده خواهید نمود که برای هر یک از گزینه های موجود عددی در نظر گرفته شده است.جهت جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت و سردرگمی در بین منوها و زیر منوهای مختلف جهت اجرای یک ژنجره خاص کافیست عدد مربوط به آن منو را در این قسمت واردا کرده و کلید Enter را بفشارید تا بلافاصله پنجره مربوطه گشوده شود بدین ترتیب با به خاطر سپاری که پنجره های پرکاربر جهت اجرای آنها نیازی به ورود به منو های اصلی و فوقانی نبوده و با درج که مورد نظر همواره پنجره دلخواه در دسترس شما می باشد. ۵.اطلاعات کاربری:این بخش در قسمت زیرین پنجره اصلی نرم افزار به صورت نوار افقی دیده می شود.در هر لحظه اطلاعاتی از جمله نام کاربر سیستم/دوره ی مالی/نام شرکت وتاریخ  وزمان لحظه ای را نمایش می دهد. ۱.در منوی اصلی برنامه و یا منوی فوقانی در بخش تعاریف/گزینه ساختار شرکت را کلیک نمایید درپنجره گشوده شده شما میتوانید به تعداد دلخواه شرکت/فروشگاه و یا هر واحد تجاری دیگری را تعریف و ثبت نمایید طوریکه در هر یک از موارد ثبت شده در این بخش می توان به صورت مجزا بخش دیگر شرکت/فروشگاه و یا واحد تجاری دیگر(به انجام عملیات تجاری و خرید و فروش پرداخت و از هر یک به صورت جداگانه گزارش دریافت نمود بدون اینکه در یکدیگر تاثیر گذار باشند.در این پنجره بر روی کلید جدید کلیک نموده تا فرم دریافت اطلاعات ظاهر شود. در این فرم اطلاعات درخواستی را مطابق میل خود وارد نموده ونهایتا ثبت نمایید در صورت هرگونه انصراف از ثبت اطلاعات بر روی کلید انصراف کلیک کنید.با ثبت اطلاعات لیست واحد و یا واحد تجاری شما در پنجره ساختار و شرک قابل مشاهده خواهد بود. اصلاح:بعد از ثبت ساختار شرکت در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات بر روی واحد تجاری مورد نظر خود قرار گرفته و کلیک راست نمایید و گزینه اصلاح را کلیک نمایید. حذف:جهت حذف هر یک از واحد های مورد نظر بعد از کلیک راست بر روی واحد دلخواه گزینه حذف را انتخاب نمایید جهت جلوگیری از حذف واحد تجاری در داشتن گردش مالی به بخش راهنمایی تنظیمات سیستم مراجعه نمایید. ۲.بعد از ثبت ساختار شرکت در بخش تعاریف همانگونه که مشاعدع میگردد گزینه های بیشتری فعال گشته اند حال گزینه دوره مالی را انتخاب و بفشارید.شما در این قسمت میتوانید به تعداد دلخواه و در بازه های زمانی مختلف و برای هر یک از واحد های تجاری ثبت شده در سیستم جداگانه به صورت دوره مالی تعریف نمایید از طرفی فعالیت در دوره مالی های مختلف تعریف شده در سیستم برای ۱ واحد تجاری در هر لحظه امکانپ پذیر بوده و شما می توانید با انتخاب دوره مالی مورد نظر خود به انجام امور تجاری و گزارش گیری فقط مختص همان دوره بپردازید. نکته:جهت تعریف دوره مالی برای واحد های تجاری مختلف لازم است ابتدا در بخش ساختار شرکت واحد  تجاری مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا دوره مالی برای آن واحد تجاری تعریف گردد.جهت انتخاب کافیست در بخش ساختار شرکت برروی واحد تجاری مورد نظر کلیک کنید بدین ترتیب نام آن واحد در بخش زیرین نرم افزارstatus bar دیده خواهد شد سپس از پنجره ساختار شرکت خارج شوید.حال در پنجره دوره مالی بر روی گزینه جدید کلیک کرده و نامی برای دوره مالی نوشته و بازه زمانی مورد نظر را درج و بیا بازه زمانی پیشنهادی سیستم را تایید نمایید. جهت فعالیت در هر یک از دوره های مالی لازم است ابتدا آن دوره انتخاب شود جهت انتخاب دوره مالی کافیست برروی آن فقط یکبار کلیک کرده تا نام دوره مالی در بخش اطلاعات کابری نمایش داده شود سپس میتوان از پنجره دوره مالی خارج گشت. در صورتیکه انواع واحد های سنجش به سیستم در این قسمت معرفی شوند به هنگام تعریف و معرفی کالاها به سیستم تعاریف-کالا نوع واحد ه سنجش آنه نیز قابل مشاهده وقابل انتخاب توسط کابر خواهد شد در غیر این صورت قسمت انتخاب نوع واحد اندازه گیری تهی بوده و کابر لازم است مستقیما واحد سنجش آن کالارا تایپ نمایید. جهت معرفی انواع واحد های اندازه گیری بعد از ورود به این قسمت بر روی کلید جدید کلیک کرده و نام واحد مورد نظر را درج نمایید. جهت اصلاح و یا از حذف می توانید برروی نام واحد مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه اصلاح ویا حذف را انتخاب نمایید. عملیات خرید وفروش:با توجه به اینکه انجام عملیات خرید و فروش در واقع اصلیترین فعالیت تجاری روزانه یک واحد تجاری می باشد بنابر این در این قسمت به معرفی چگونگی انجام این کار می پردازیم جهت انجام عملیات خرید و فروش لازم است در منوی اصلی برنامه وارد قسمت خرید و فروش شویم این قسمت خود شامل ۵ زیر مجموعه به نام های فاکتور خرید)جهت ثبت عملیات خرید(/فکتور فروش)جهت ثبت عملیا فروش(/فاکتور مرجوعی از خرید)جعت ثبت عملیا برگشت از(/فاکتور مرجوعی از فروش)جهت ثبت عملیا برگشت از فروش(وپیش فاکتور می باشد. توجه شود که-جهت دستیابی به بخشهای مذکور می توان از منوی فوقانی برنامه نیز استفاده کرد. فاکتور خرید:جهت ثبت تمام عملیات خرید کالا و صدور فاکتور خرید برای هر یک لازم است از این قسمت استفاده شود جهت صدور فاکتور خرید کافیست بر روی کلید فاکتور خرید کلیک نمایید در پنجره گشوده می توان لیست کاملی از تمام فاکتور های خرید صادر شده در طول دوره مالی را مشاهده نموده این پنجره شامل ستونهایی است که اطلاعات مفید و نسبتا کاملی را درمورد هر یک از فاکتورهای خرید صادر شده نمایش میدهد از جمله تاریخ فاکتور/طرف حساب فاکتور پرداختهای نقدی/فاکتور/اضافات و کسورات و جمع مبلغ چکهای مبادله شده در معامله است...

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:31 |amir| |

نرم افزار حسابداری چرتکه

طلاعاتی در مورد نرم افزار چرتکه:
نرم افزارهای مالی چرتکه تحت عنوان درس " استاندارد کاربرد رایانه در حسابداری " در سطح  هنرستانهای کار و دانش استان خراسان رضوی تدریس میشود

 

افرادی سودجو که زمانی بعنوان نماینده فروش نرم افزار با این موسسه همکاری داشته اند ، در حال حاضر هیچ ارتباطی با این موسسه ندارند و به اطلاع مشتریان میرساند که ایشان مورد تایید این موسسه نمیباشند و تخصص لازم در خصوص رفع موارد فنی نرم افزارهای مالی چرتکه را ندارند و گاها منجر به حذف اطلاعات برخی از مشتریان گردیده اند  ، لذا از تحویل سیستم به ایشان خود داری نموده و موارد فنی را صرفا به این موسسه ارجاع نمایید تا رفع اشکال صحیح انجام گردد

 

ضمنا ، ایشان نرم افزاری را تحت عنوان نسخه جدید چرتکه ارائه مینمایند که اعلام میگردد ، این نرم افزار نیز مورد تایید این موسسه نبوده و مشتریان عزیز میتوانند نسخه جدید چرتکه را از این موسسه  یا از نماینده های مجاز این موسسه تهیه نمایند

 

ر

ط

راحی جدید نرم افزار مغایرت بانکی اتوماتیک

در این نرم افزار عمل مغایرت گیری بانک از طریق اینترنت امکان پذیر گردید ، با دریافت فایل از سایت بانک سیستم با مقایسه فایل بانک و گزارش دفتر بانک سیستم مالی گزارشات مغایرت را اعلام میدارد

در طراحی این گزارش از آقای اسدی مدیر مالی شرکت شهداب (رب تبرک ) تشکر میگردد

 

طراحی نسخه جدید گزارش آنالیز فاکتورهای معوق انجام گردید

در این گزارش مدارک از قبیل فاکتورها ، چکها ، چکهای برگشتی ، وجوه تسویه شده در قبل چکهای برگشتی با هم مرتبط شده و حالت مرتب شده ای  پیدا میکنند با مشاهده این گزارش شما متوجه میشوید که فاکتورهای صادره در بخش فروش به چه شکلی تسویه میگردند یا چکهای برگشتی

حهت استفاده کامل از این گزارش در زمان دریافت /پرداخت وجه نقد ، چک و غیره در ستون مدرک مرتبط ، به فاکتور ، چک برگشتی و ... باید اشاره فرمایید

کاربرد این گزارش در حالتی چشمگیر تر است که شما با چکهای مدت سروکار زیادی دارید

در طراحی این گزارش از جناب آقایان بهاری ، کاملی و خانم کیانی تشکر میگردد

 

نرم افزار نمایندگی فروش خودرو طراحی گردید

در نرم افزار نمایندگی فروش خودرو مبحث فروش های ثبت نامی ، فروش نقدی خودرو ، گارانتی خودرو ، فروش قطعات یدکی  و گزارشات ریز مشخصات خودرو از قبیل شماره شاسی ، شماره موتور ، رنگ ، تیپ و سایر مشخصات انجام گردید

در طراحی این گزارش از آقایان اورنگ ، سجادی و خانم علاقمند مدیران و کادر نمایندگی تویوتا تشکر میگردد

 

خرید مکانی مستقل جهت واحد پشتیبانی نرم افزار

جهت تفکیک نمودن بخش پشتیبانی از بخش مدیریت و طراحی این موسسه مکان مستقلی را جهت امور پشتیبانی نرم افزار او سخت افزار در نظر گرفته است

 

نرم افزار جدید چرتکه تحت ویندوز در مرحله طراحی

نرم افزار جدید چرتکه در راه طراحی خود تقریبا 90% راه را پیموده و در حال تکمیل میباشد نکته جالب در این نسخه امکان طراحی قسمتهای مختلف نرم افزار بدون نیاز به برنامه نویسی و از طریق کاربر Admin میباشد ، این امکان مناسب جهت شرکتهای حسابرسی و حسابداری میباشد که بتوانند موارد سلیقه ای را در نرم افزار اعمال نمایند و یا موسسات کلان اقتصادی که به نرم افزارهای قدرتمند نیاز دارند .

در اینجا جا دارد از آقایان سابقی ، علیزاده ، الداغی ، امامیان و حسینی که در طراحی این نسخه ما را یاری میدهند تشکر گردد


چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:31 |amir| |


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری ارسطو:


-چاپ رسید پرداخت هنگام پرداخت وجه به مشترینرم افزار حسابداری ارسطو
ثبت اطلاعات پایه به صورت جداگانه و کاملا دلخواه و منعطف
ثبت اطلاعات مشتریان با عناوین بدهکار - بستانکار - بی حساب به همراه مشخصات فردی کامل آن ها
قابلیت ثبت حساب های بانکی واسناد دریافتی وپرداختی
معرفی کامل هزینه ها و خدمات 
ثیت کارمندان با قابلیت دریافت کامل مشخصات فردی 
ثبت واحد قیمت با هر تعریف دلخواه به صورت ریال تومان دلار پوند و ...
صدور فاکتور خرید و فاکتور فروش وبرگشت از خرید وفروش
صدور پیش فاکتور به سفارش مشتری بدون کسر از انبار بابت استعلام ارگان ها و اداره جات
قابلیت تبدیل پیش فاکتور فروش به فاکتور فروش
ثبت سند دریافتی به صورت نقد - حواله - چک در زمان فروش کالا
ثبت سند پرداختی به صورت نقد - چک اشخاص - چک شخصی
امکان درج خدمات انجام شده در فاکتور فروش برای محاسبه هزینه خدمات 
امکان پاس ویا برگشت زدن چکهای شخصی ویا اشخاص در بخش عملیات
امکان واگذاری چک به بانک وبرداشت از صندوق وواریز به بانک وبالعکس
گزارش از فاکتور خریدو فروش براساس شماره فاکتور 
گزارش از فاکتور برگشت از خرید وبرگشت از فروش
گزارش از موجودی کالا وجستجوی پیشرفته برای آن
گزارش از اسنادریافتی وپرداختی براساس تاریخ وشماره سند
گزارش از موجودی صندوق به صورت کلی و زمانی
گزارش از هزینه ها وبرداشت به صورت جامع
گزارش از حسابهای بانکی وجستجوی سریع چک 
گزارش ریز از فروش یک کالای خاص براساس عنوان گروه ونام کالا
گزارش از حساب مشتریان بدهکار وبستانکار به صورت زمانی وکلی
گزارش جامع از حساب سودوزیان فروشگاه وترازنامه سالانه
امکان ثبت خدمات درفاکتورمستقل وگزارشگیری مجزا
امکان جستجوی کالای فروخته شده براساس سریال کالا
امکان دسترسی به سودوزیان در هرفاکتور
امکان تهیه فایل پشتیبان از کلیه اطلاعات وگرفتن آن توسط کاربر برروی دیسکت وکول دیسک
امکان نصب برروی ویندوزهای XP - Vista
امکان چاپ فاکتوربا تمام چاپگرهای قابل نصب در ویندوز 
عدم محدودیت زمانی برای نصب واجرای نرم افزار در بلند مدت
امکان تعریف رمز عبور برای ورود به نرم افزار
به همراه دفترچه تلفن هوشمند
امکان تعریف و یا تعویض سربرگ وپابرگ
قابلیت حذف کلیه اطلاعات ثبت شده
جستجوی نام اشخاص و کالا هنگام نمایش لیست
- امکان چاپ فاکتور با چاپگر رول ۶ و ۸ سانتی متری
- معرفی واحد های شمارش دلخواه و مختلف برای کالا
- امکان اتصال به دستگاه بار کد خوان جهت صدور فاکتور
- امکان معرفی اشخاص (حسابها) در سه سطح کل، معین و تفضیلی
- امکان معرفی سریال کالا (به صورت عدد یا حروف جهت فیلتر نمودن کالا هنگام صدور فاکتور)
- امکان نمایش فی فروش معرفی شده یا آخرین فی فروش هنگام صدور فاکتور
- نمایش تراز کالا و نمایش سود ویژه هر کالا در بازه زمانی خاص یا کل دوره
- تعیین محدوده زمانی جهت نمایش هشدار چک های سررسید نشده
- دفترچه تلفن هوشمند با قابلیت معرفی کد شهر، گروه، مرجع جستجو و...
-چاپ رسید پرداخت هنگام پرداخت وجه به مشتری
 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:30 |amir| |

نرم افزار حسابداری آرمان

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری آرمان:نیاز به مدیریت كامل و تمام عیار پروژه و استفاده از یك سیستم مكانیزه جامع در رابطه با مدیریت ، برنامه ریزی و كنترل پروژه ، امروزه از اصلی ترین نیازهای یك پروژه محسوب می شود. كمپانی Primavera پیشرو در طراحی سیستم های مكانیزه مدیریت پروژه ، با ارائه نرم افزار Expedition یكی از پرقدرت ترین ابزارهای مدیریت پروژه را به صحنه آورده است. بطور كلی هدف از مدیریت پروژه ، مدیریت عناصر كلیدی پروژه با كیفیت مطلوب می باشد. مدیریت عناصری همچون : مدیریت هزینه پروژه ، مدیریت ارتباطات پروژه ، مدیریت تداركات پروژه ، مدیریت نیروی انسانی پروژه و ... .
این نرم افزار كلیه فرآیندهای فوق و رویدادهای ناشی از پروژه را از مرحله انعقاد قرارداد تا پایان پروژه ، ثبت ، پیگیری و كنترل می نماید.
از مهمترین بخش هایی كه این نرم افزار كنترل می نماید می توان از مدارك فنی ، هزینه ها ، قراردادها ، تداركات كالا ، كلیه مكاتبات ، صورت جلسات ، و تغییرات در پروژه نام برد. این نرم افزار با امكانات قوی در تولید گزارش می تواند انواع گزارشات متنوع مورد دلخواه را از آخرین وضعیت پروژه ارائه نماید.
به بیان دیگر Primavera Expedition سیستم كامل كنترل قراردادها ، مدارك و هزینه های پروژه بوده كه با ایجاد محیطییكنواختوروشهایقابلانطباقبانیازهایپروژه،ارتباطاتمابیناعضایتیمپروژهومدیرانراتحتیكشبكهكامپیوتری آنچنان سرعت می بخشد كه مدیریت مؤثر بر قراردادها بر اساس زمان و بودجه از پیش تعیین شده و با حداكثر ارتباطات عوامل پروژه به خوبی عملی می گردد و بوسیله بانك اطلاعاتی مركزی نرم افزار كه به صورت Client/Server می باشد ، براحتی می توان چگونگی كنترل قراردادها ، پیشرفت پروژه و جلوگیری از بروز تأخیرات پروژه را شناسایی نمود.
Expedition امكان راهبری چندین پروژه با موقعیت ها و ماهیت های متفاوت را بطور همزمان فراهم نموده و در این نرم افزار اطلاعات و پرونده ها به شكل منظم و با ارتباط منطقی ذخیره و نتایج گزارشات ، فرم ها و مدارك به سهولت و سرعت در اختیار افراد مجاز قرار می گیرد. این نرم افزار برای هر پروژه در سازمان شامل چهار طبقه بندی و پوشه كلی زیر است :
1. اطلاعات بنیادی وكلیدی پروژه (Project Information)

كه شامل اطلاعاتبنیادی وكلی پروژه از جمله شناسنامه پروژه،مبلغ برآوردیپروژه،تاریخ عقدقراردادو اتمام قرارداد، لیست شركت ها و افراد طرف تماس شركت ، پرونده ها و ... می باشد.

2. مكاتبات و ارتباطات پروژه (Communication)
كه شامل كلیه مكاتبات پروژه می باشد. در این پوشه امكان تهیه ، پیگیری و مستند سازی مكاتبات وارده و صادره میسر می گردد كه شامل ثبت و پیگیری صورتجلسه ها و دستور جلسات ، مكالمات تلفنی ، اعلامیه و اطلاع موارد غیر قابل اجرا ، كلیه نامه ها ‌، مكاتبات و مدارك وارده و صادره و یادداشت ها می شود.

3. مدارك و نقشه های مهندسی ، خرید و گزارشات كارگاهی (Logs)

كه شامل مراكز هزینه ، قراردادهای منعقده ، سفارشات خرید ، برآوردها ، صورتحسابها و تغییرات قراردادها می باشد.

4. مدارك و نقشه های مهندسی ، خرید و گزارشات كارگاهی 

كه اطلاعات مربوط به مدارك فنی،نقشه های ارسال شده از / به پیمانكار،اجناس رسیده به سایت،گزارشات دورهای، بیمه و QC را شامل می شود.

مهمترین امكانات و مزایای نرم افزار Expedition
•شناسایی و آگاهی فوری از آخرین وضعیت پروژه 
•ایجاد ، ردیابی و نگهداری تمامی نسخه های تغییر یافته نقشه ها و توزیع جدیدترین نقشه ها شامل آخرین تغییرات
•ردیابی ، تجزیه و تحلیل و پیش بینی هزینه های پروژه
•ایجاد ارتباط مؤثر با كلیه افراد ذیربط
•كنترل كارهای اداری پروژه
•اشتراك اطلاعات از طریق بانك اطلاعاتی
•آگاهی سریع از وقایع و دسترسی سریع به مدارك بودجه تخصیص یافته و تعهد شده به هر طرح یا پروژه و یا فعالیت های عمده
•میزان هزینه صورت گرفته به تفكیك و تجمعی
•شفافیت هزینه های طرح در تهیه گزارشات مختلف به مجمع و حسابرسی و كاهش زمان تهیه گزارش
•پیش بینی بودجه قابل جذب برای دوره های كوتاه مدت و دراز مدت آن فعالیت
•بررسی میزان بودجه هزینه شده و پیش بینی روند انجام هزینه یا بودجه تخصیصی
•بررسی تأخیر و یا تسریع زمانی در انجام پروژه بر اساس جذب منابع مالی
•دستیابیبهمنابعمرتبطباهزینههایواقعیانجامشدهدر هر پروژهجهت برآوردوكاربرددرپروژههایآتی شركت
•كاربرد اطلاعات مالی جهت ارزیابی اقتصادی طرح های در دست اجرا براساس هزینه سرمایه گذاری در زمان واقعی
•امكان دسترسی به اطلاعات سیستم از طریق اینترنت در هر جای دنیا
قابلیت های آخرین ویرایش نرم افزار 
•از مهمترین قابلیت های ویرایش جدید این نرم افزار ؛ تحت Web بودن آن است كه به كاربران مجاز امكان اتصال به Data Base شركت از هر نقطه دنیا از طریق شبكه اینترنت را می دهد.
حوزه های تحت مدیریت این نرم افزار 
•مدیریت زمان پروژه 
•مدیریت ریسك پروژه
•مدیریت هزینه پروژه
•مدیریت محدوده پروژه
 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:28 |amir| |

نرم افزار حسابداری نفیس

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری نفیس:نفیس طراحی شده گروه نرم افزاری اورکس است که در 2 نسخه ی استاندارد و پیشرفته است.
نسخه ای مناسب جهت مشاغل آزاد ، فروشگاه ها ، ادارات دولتی ، شركت های خصوصی ، كارخانجات ، شركت های پیمانكاری ، تولیدی ها ، گل فروشی ها ، هتل ها ، رستوران ها ، فروشندگان تلفن همراه 
حسابداری شامل : 
•    ثبت تعاریف پایه اعم از مشتری ، درآمد ، برداشت ، هزینه ، تنخواه گردان ، دارائیهای ثابت ، معرفی كدهای كل - معین و تفضیلی 
•    ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد به طرف حساب ها - صدور سند دستی به طرف حساب ها و كدهایی كه بصورت دستی توسط خود كاربر تعریف شده اند
گزارشات حسابداری شامل :
•     اسناد حسابداری بصورت ریز و معین ، دفاتر روزنامه - كل - معین و تفضیلی ، ترازها 
•    گردش عملیات و خلاصه حساب بانك ها ، هزینه ها ، تنخواه گردان ، برداشت ها ، درآمد ها و مشتریان بصورت ریز ، معین و كل - عملكرد سود و زیان در یك بازه زمانی مشخص - ترازنامه كلی سیستم
بانك و چك شامل :
•    تعریف حساب های بانكی و ثبت دسته چك ، دریافت و پرداخت چك شخصی و چك های متفرقه به طرف حساب ها - 
عملیات چك شامل :
•    وصول نقدی چك ، در جریان وصول ، وصول از طریق بانك ، واگذاری به مشتری ، برگشت چك ، ابطال و چاپ رسید
خرید و فروش شامل :
•     تعریف انبار ، تعریف كالا ، تعریف خدمات ، تعیین موجودی كالا در اول دوره ، معرفی ویزیتور و بازاریاب 
•    فاكتور خرید - فاكتور فروش - فاكتور برگشت از خرید و فروش - پیش فاكتور فروش - فاكتور اضافات - فاكتور كسورات
گزارشات انبارداری شامل :
 كالا طی دوره - خدمات طی دوره - سود و زیان یك كالا و فاكتور خاص - موجودی كل كالاها - لیست سفارش كالا - كارت انبار - كارت حسابداری انبار - عملكرد ویزیتورها و بازاریاب ها - لیست خریداران كالا - لیست فروشندگان كالا
حقوق و دستمزد شامل :
 تعریف مشخصات پرسنلی و نوع حقوق ، ثبت حقوق و گزارش حقوقی آنها 
امكانات :
 دفترچه تلفن - تایپ نامه - ماشین حساب - تقویم - سازگار با تمامی چاپگر ها - نصب بر روی كلیه ویندوزهای ایكس پی - درج نام و آرم موسسه در گزارشات و فاكتورها - پشتیبان گیری و بازگردانی اطلاعات - تعیین سقف اعتبار برای مشتریان
بهمراه آموزش مولتی مدیای كامل نرم افزار نفیس - آموزش اصول حسابداری یك طرفه و دوبل و دفترچه فارسی و رنگی نصب و كار با نرم افزار نفیس
دارای قفل سخت افزاری هم میباشد.برای اطلاعات بیشتر اطلاعات در مورد این نرم افزار را دانلود کنید.

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:28 |amir| |

نرم افزار حسابداری اورانوس

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری اورانوس:
امکانات این نرم افزار به شرح زیر است:

 

1 . قابلیت تعریف صندوق به تعداد نامحدود و تعیین موجودی اولیه   

 2. تعریف بانک و دسته چک به تعداد نامحدود

3. پراخت چک های شخصی به مشتریان

4.  تعریف کاربر با امکان تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر

5. امکان به حساب گذاشتن چک های مشتریان

 6. امکان برگشت زدن چک های مشتریان

7. امکان پرداخت هزینه و تهیه گزارش از هزینه ها

 8. امکان صدور فاکتور برگشت از فروش

9. امکان تغییر توضیحات پائین فاکتور به دلخواه

 10. امکان تعیین بدهی یا طلب اولیه برای هر مشتری

11. امکان تعریف آرم و سربرگ فاکتور

12. امکان گزارش گیری از کارکرد حساب مشتری بر اساس محدوده تاریخ

13. گزارش از کارکرد صندوق ها بر اساس محدوده تاریخ

14. تهیه گزارش از کارکرد بانک ها بر اساس محدوده تاریخ

15 . مشاهده و چاپ گزارش سود و زیان بر اساس محدوده تاریخ

 16 . دفتر تلفن هوشمند

17 . امکان ثبت شماره سریال برای هر کالا قابل استفاده در فروشگاه های موبایل   

 18.  امکان چاپ کارت ویزیت   

20 . دسترسی به تمامی منوها با استفاده از صفحه کلید                                                        

  

منوها و زیر منوهای برنامه

دفتر فروش

صدور فاکتور فروش به نام مشتری

چاپ فاکتور فروش دوبرگی

امکان جستجوی و و اصلاح فاکتورها بر اساس کد فاکتور و نام مشتری

امکان جستجوی فاکتور بر اساس سریال کالا و بارکد ،

 قابل استفاده در فروشگاههای تلفن همراه

امکان تعریف آدرس وتلفن در پابرگ وسربرگ فاکتور

ثبت مبالغ دریافتی از مشتریان و طرف حسابها

چاپ رسید دریافتی به صورت خودکار

 

فاکتور خرید

صدور فاکتور خرید

چاپ فاکتور خرید دوبرگی

امکان جستجوی و و اصلاح فاکتورها بر اساس کد فاکتور و نام مشتری

امکان جستجوی فاکتور بر اساس سریال کالا و بارکد ، قابل استفاده در فروشگاههای تلفن همراه

امکان تعریف آدرس وتلفن در پابرگ وسربرگ فاکتور

ثبت مبالغ پرداختی به مشتریان

چاپ رسید پرداختی به صورت خودکار

 

انبار

تعریف انبار به تعداد نامحدود

تعریف کالا در هر انبار به تعداد نامحدود

تعریف واحد های کالا به تعداد نا محدود

تعیین موجودی کالا در اول دوره

امکان تعیین بارکد و شماره سریال برای هر کالا

 

دفتر چک

ثبت چکهای دریافتی از مشتریان

ثبت چکهای پرداختی به مشتریان

چاپ لیست کلیه چک های دریافتی

چاپ لیست کلیه چکهای خرج شده مشتریان

چاپ لیست کلیه چکهای خرج شده شخصی

جستجو سریع چک بر اساس نام مشتری ، کد چک و ...

 

 

دفتر مشتریان

تعریف مشتری به تعداد نامحدود

ثبت اطلاعات مشتریان از قبیل نام ، تلفن ، آدرس و ...

چاپ لیست مشتریان

تخصیص کد جداگانه برای هر مشتری به طور خودکار

 

کارمندان

امکان تعریف کارمند به تعداد نامحدود

ثبت مشخصات کارمند از قبیل نام و نام خانوادگی و ...

درج کد جداگانه برای هر کارمند به صورت خودکار

امکان تعیین دستمزد ساعتی برای هر کارمند به طور جداگانه

ثبت حقوق ماهیانه کارمند به صورت جداگانه

ثبت اضافه کاری بر اساس تعداد ساعت

ثبت کم کاری بر اساس تعداد ساعت

ثبت مبالغ پرداختی برای هر کارمند

چاپ رسید مبالغ پرداختی

چاپ فیش حقوقی برای هر ماه

 

گزارش ها

چاپ لیست مشتریان

چاپ لیست کلیه چک های دریافتی

چاپ لیست کلیه چکهای خرج شده مشتریان

چاپ لیست کلیه چکهای خرج شده شخصی

گزارش روزنامه بر اساس محدوده تاریخ

گزارش از وضعیت کلی مشتریان

گزارش از کارکرد مشتریان بر اساس محدوده تاریخ

گزارش ریزکارکرد حساب مشتریان

گزارش موجودی انبار به صورت جداگانه

امکان خروجی تمام گزارشات به فرمتهایPDF , Excel, Word , Xml , RTF

 

چاپ نامه

چاپ روی پاکت نامه بدون نیاز به تنظیم

امکان چاپ نام گیرنده ، تلفن ، آدرس و ... روی پاکت نامه

چاپ مشخصات فروشگاه از قبیل نام فروشگاه ، تلفن ، آدرس و ...

چاپ نوع فعالیت و شعار تبلیغاتی روی پاکت نامه

امکان مشاهده تمامی موارد ثبت شده قبلی

امکان اصلاح و حذف موارد ثبت شده در برنامه

 

دفتر هزینه ها

ورود اطلاعات مربوط به هزینه های انجام گرفته

امکان ثبت نام هزینه  و مبلغ آن

گزارش گیری از هزینه ها بر اساس محدوده تاریخ

درج جمع هزینه های پرداخت شده

 

امکانات

امکان تعریف کاربر به تعداد نامحدود

امکان تعریف رمز برای هر کاربر به طور جداگانه

ماشین حساب و ساعت

تنظیم زبان نوشتاری برنامه بر اساس ویندوز

پشتیبان گیری به صورت دستی بر روی هارد دیسک ، فلاپی و کول دیسک و ...

پشتیبان گیری اتوماتیک بر اساس ساعت و تاریخ

قابل نصب در ویندوز های XP  و Vista


چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:27 |amir| |

نرم افزار حسابداری مالبان

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری مالبان:
مجری طرح ، ساخت ، اجراء ، پشتیبانی و آموزش نرم افزارهای حسابداری قابل استفاده در:
شرکتها ، اصناف ، بازاریان ، علاقمندان و کارآموزان رشته سابداری

حسابداری دوبل پیشرفته بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری ، مجهز به سیستم کامل انبارداری بصورت ON LINE با امکان کسر و اضافه نمودن کالا در هر بار صدور فاکتور خرید و فروش ، مجهز به سیستم خرید و فروش شامل مشخصات کامل کالاهای خریداری شده از یک خریدار ، کالاهای فروخته شده به یک خریدار ، اضافات ،کسورات کالا و ریز معاملات انجام شده ، مجهز به سیستم کنترل چک و بانک با امکانات جستجو بر اساس مبلغ ، تاریخ صدور ، تاریخ سررسید ، کد طرف حساب جهت دسترسی سریع به اطلاعات و عملیات حسابداری و گزارشگری آن شامل عملیات کامل چکهای دریافتی و پرداختی ، نقد شده ، لاوصول سررسید شده ؛ انتقال شده ، حوالجات دریافت و پرداخت ، حسابداری کامل کالاهای امانی شامل انتقال ، تسویه و استرداد مطابق با آخرین استانداردهای حسابداری ، محاسبه سود ناویژه هرکالا(تفاوت قیمت تمام شده با فروش ) در مقاطع زمانی دلخواه( روز ، ماه ، سال ) بطوریکه هر گونه کالای برگشتی و یا اصلاحی که در بیشتر نرم افزارها موجب مخدوش شدن محاسبات قبلی میشود را لحاظ نموده ، بدون محدودیت در تعداد کالاها و انواع آن ، تهیه همزمان دفاتر روزنامه ، کل ، معین و تفصیلی و گزارشات مالی شامل ترازآزمایشی ، ترازنامه و سود و زیان در مقاطع زمانی مختلف ( روز ، ماه و سال ) و دهها گزارشات مفید برای استفاده کنندگان
 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:26 |amir| |

نرم افزار حسابداری حسابرس 7

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری حسابرس 7:

تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک از جهت قابلیتهای ویژه همچون:

- آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه مرتب سازی ستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداری.
- تعریف و تدوین کلیشه اسناد برای صدور اسناد حسابداری اتوماتیک.
- تنظیم و تعریف تفصیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.
- ثبت اسناد حسابداری در سه مرحله پیش نویس ، موقت ، دائم.
- کپی از یک یا چند سند دیگر در سند جاری.
- کپی از آرتیکل های سند حسابداری در سند جاری.
- تعریف صندوق های شرکت به تعداد دلخواه.
- صدور سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالی قبل.
- بستن حسابهای موقت و صدور کاربرگ و سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی.
- مرتب سازی آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها بر مبنای روال مشخص شده توسط کاربر.
- درج شرح های تکمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در اسناد حسابداری جهت درج شرح های اختصاصی.
- جستجو و مرتب سازی آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسناد مالی.
- صدور قبوض دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب به صورتهای نقد ، چک ، حواله های بانکی و یا تنخواه گردان و تایید اسناد دریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک.
- دریافت و پرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد و چک و حواله بانکی.
- صدور و چاپ رسید دریافت و پرداخت.
- چاپ اسناد حسابداری در سه فرمت.
- قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار اسناد بر اساس تاریخ.
- ثبت دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد تراز.
- دسترسی به سند و پیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری.
- مدیریت گزارش گیری و شکل دهی دفاتر توسط کاربر.


گزارشات سیستم حسابداری:

- تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها (چهار ، شش و هشت ستونی) در محدوده زمانی دلخواه و تعیین نمایش. حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر.
- تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل (چهار ، شش و هشت ستونی).
- تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین (چهار ، شش و هشت ستونی).
- تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفصیلی (چهار ، شش و هشت ستونی).
- تهیه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه.
- صورت حساب ریز تفصیلی های ویژه شامل (اشخاص ، اموال ، حسابهای بانکی و ...).
- مانده حسابهای تفصیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش از حیث مانده بدهکاری و بستانکاری.
- مانده حسابهای معین در حسابهای کل.
- مانده حسابهای تفصیلی در معینهای مربوطه.
- حساب عملکرد سود و زیان.
- ترازنامه استاندارد.
- صدور کاربرگ.
- گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفصیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفصیلی و تفصیلی در معین.

امکانات سیستم خرید و فروش: 

- تنظیم و تعریف مشتریان.
- تعیین مشخصات مشتریان از حیث طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل.
- حسابداری ، نشانی ، تلفن و ...
- تعریف بازاریاب و تنظیم نوع قرارداد و تعیین درصد آن.
- تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا به صورت کلی بر روی فاکتور فروش.
- اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش.
- ثبت ، تعیین و تدوین کلیه خدمات مرتبط (خدمات درآمدزا و خدمات هزینه ای).
- ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید.
- ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش.
- چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده.
- تعیین و تعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش.
- ارتباط با دستگاه بارکدخوان.
- قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار ، حسابداری و ... .
- اعلام مانده پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش.
- اعلام موجودی کالا بصورت On Line و لحظه ای هنگام صدور فاکتور فروش.

گزارشات خرید و فروش: 

- صورت فروشندگان و خریداران یک کالا.
- صورت عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا.
- صورت عملکرد یک شخص با کالاها.
- صورت کالاهای خریداری شده از یک شخص.
- صورت کالاهای فروخته شده به یک شخص.
- صورت ارائه دهندگان یک نوع خدمات.
- صورت دریافت کنندگان یک نوع خدمات.
- صورت خدمات ارائه شده به یک شخص.
- صورت خدمات دریافت شده از یک شخص.
- گزارش ویژه از کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش.
- صورت عملکرد یک کالا با بازاریابان.
- صورت عملکرد یک بازاریاب با کالاها.
- گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه هر یک از فاکتورها.
- گزارش از پورسانت های کالاهای فروش رفته.
- گزارش سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا.
- آنالیز ماهانه فروش کالا.

امکانات سیستم انبار:

- معرفی انبار به تعداد دلخواه و توزیع موجودی اولیه کالاها در انبار.
- تعریف و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای کالاها.
- تعریف واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و تعیین ضریب تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی.
- معرفی مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، روش قیمت گذاری و طبقه بندی آن.
- کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا درهر انبار.
- قیمت گذاری کالا به سه روش  ، میانگین و میانگین موزون و FIFO.
- صدور حواله انبار و رسید کالا مستقل از دایره خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی.
- تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به انتقال کالاها ما بین انبارها.
- چاپ رسید و حواله انبار.
 
گزارشات سیستم انبار: 

- کارت حسابداری موجودی کالا (تعدادی).
- کارت موجودی کالا (ریالی).
- گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری).
- صورت موجودی های جنسی انبارها.
- صورت موجودی های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها.
- آمارگردش کالاها بر اساس برگه های انبار.

امکانات سیستم اموال و داراییها: 

- ثبت و تعریف کلیه گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت(جهت مصارف داخلی یا فروش).
- ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
- ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
- ملاحظه کامل مشخصات تمامی مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
- ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال.
- ملاحظه فهرست کامل فاکتورهای خرید یا فروش اموال.
- ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال.
- ثبت ذخایراستهلاک اموال مختلف در روشهای متفاوت مطابق با اصول قانون مالیات های مستقیم (روش مستقیم،نزولی، ارزش ویژه ...).

گزارشات سیستم اموال و داراییها:

- صورت موجودی اموال.
- صورت موجودی گروه های اموال.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.

امکانات سیستم چک و بانک: 

- چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیهحساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
- ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.

امکانات سیستم چک و بانک:

- چاپ روی چک در قالبهای مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
- ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.

امکانات سیستم چک و بانک: 

- چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
- ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.
 
امکانات سیستم چک و بانک: 

- چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:25 |amir| |


اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری سکه:
-امکان تعریف کالا در گروه اصلی و فرعی و نمایش درختی انبار کالا و موجودی.
-امکان تعریف اشخاص حقوقی ، حقیقی و کلیه مشخصات کامل آنها
-امکان تعریف هزینه با توجه به فعالیت های کاری
-امکان تعریف حسابهای بانکی
-امکان تعریف شرکاء
-امکان تعریف نام شرکت و یا فروشگاه در برنامه و سربرگ فاکتورها
-امکان تعریف واحد شمارش و اندازه گیری کالا
-صدور فاکتور خرید ،فروش ،برگشت از فروش ،برگشت از خرید و ضایعات
-عملیات اتوماتیک مالی : دریافتی ها ، پرداختی ها ، چک ، نسیه به طرف حسابها،صندوق ، بانکها ، هزینه ، خرج چک ، درآمد و افزایش سرمایه پرداختی از بانک به بانک.
-امکانات چک شامل : دریافت و پرداخت چک ،نقدکردن چک ، خرج چک و مدیریت چکها.
-بستن سال مالی بدون خروج از برنامه و نمایش سالهای مالی قبل و بعد و مقایسه آنها با هم .
-برداشت شرکاء و برداشت از حساب .
-تخصیص سهم سود شرکاء
-ثبت سند حسابداری (حسابداری حرفه ای).
-گزارشات حسابداری ،اسناد حسابداری ،ترازنامه ،دفتر بانک ها،دفتر صندوق،دفتر کل و معین ،دفتر روزنامه در تاریخ و سند خاص
-گزارش فاکتور خرید ، فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش و ضایعات بر حسب : شماره فاکتور و تاریخ فاکتور و نمایش کل.
-گزارشات چکهای دریافتی و پرداختی
-گزارشات انبار و کاردکس کالا
-برنامه گزارش ساز فارسی برای افراد آشنا به کامپیوتر در سطح متوسط و مشاهده و چاپ گزارشات و فاکتورها و سازگار با کلیه پرینترها.
-تعریف کاربران و تعیین رمز عبور و سطح دسترسی به برنامه. .
-چیدن پنجره ها به صورت کنارهم و روی هم و قبلی و بعدی
-عملیات پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات سیستم حسابداری .
-ملاحظات کدینگ حسابها و حسابهای کل و معین ماهیت حسابهاگزارش ازکاربران دیگر .
-ملاحظات فاکتورها و سند فاکتورها و زیر مجموعه فاکتورها
-ملاحظات انبار کالا – تعداد کالا-دوره کالا و زیر مجموعه کالاها

برخی از قابلیتها و مشخصات عمومی نرم افزارهای حسابداری سکه
 
 
•     راهنمای تعریف کدینگ استاندارد جهت استفاده در کلیه شرکتها
•     کاربری ساده نرم افزار ها
•     رعایت استاندارد حسابداری ملی و بین المللی در محصولات
•     دارا بودن راهنمای قوی به منظور کمک به کاربر
•     پشتیبانی از نرم افزار به 3 صورت تلفنی، اینترنت و حضوری
•     دارا بودن امنیت فوق العاده بالا و مطمئن
•     تکمیل و ارتقاء دائم محصولات توسط سازمان تولید
•     دارای جستجوی پیشرفته
•     امکان کار با نرم افزار به صورت سه سطحی
•     دادن پیغام در مورد خطای کاربر
•     امکان ارائه گزارشهای بسیار متنوع مورد نیاز حسابداران و استفاده کنندگان از صورتهای مالی
•     امکان طراحی انواع گزارشهای مورد نیاز توسط کاربر
•     امکان ارائه گزارشهای نموداری
•     امکان دسترسی از بالاترین سطح به پایین ترین سطح حسابها و بالعکس
•     قابل اتصال به دستگاه بارکد خوان، ژتون غذا، دستگاه پایانه فروش و دستگاه حضور و غیاب
•     رعایت استاندارهای روانشناسی رنگ و زیبایی ظاهری نرم افزار ها به منظور جلوگیری از خستگی کاربر
•     سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان
•     تیم استقرار و راه اندازی
•     استفاده از نرم افزار ها به صورت منفرد و یکپارچه
 
امکانات تخصصی نرم افزار های مالی سکه
تعاریف پایه
تعریف طرف حساب، تعریف سر فصل حسابها  در سه سطح کل، معین و تفضیلی با امکان سر فصل پیش فرض، تعریف انبار ، طبقه بندی انبار ، تعریف کالا و حسابهای بانکی 
 
حسابداری
مراودات مالی : ثبت عملیات مربوط به درآمدهاو هزینه ها، ارسال و دریافت حواله بانکی، پرداخت به طرف حساب ، دریافت از طرف حساب ، برداشت از سرمایه، سرمایه گذاری ، صندوق به بانک ، بانک به صندوق ، بانک به بانک
• چاپ حواله خروج از انبار
• تولید و فرمول تولید
• تبدیل اسناد موقت به دائم و بالعکس
• مراکز هزینه 

• مراکز پروژه
• درخواست خرید کالا
• راس فاکتور، حقوق و دستمزد
• تبدیل ارز در فاکتور

• خلاصه فاکتور
• تخفیف هر کالا و تخفیف طرف حساب
• گزارش معین کالا
• نمایش سابقه کالا و مشتری در فاکتور
• واحد سنجش کالا

• چاپ بارکد و طراحی بارکد
• گزارشات نموداری
• گروه بندی طرف حساب ها
• انبار گردانی
• کالای امانی دریافت و پرداخت
• مغایرت بانکی
• چک تضمینی
• امکان استفاده از واسطه
• چاپ روی چک
• راس چک
• نمایش سود در ثبت فاکتور فروش

سود هر کالا و طرف حساب
• تیپ قیمت فروش
• چک مسافرتی
• اقساط
• فروش فوری
• خلاصه سند حسابداری
• گزارش اطلاعات آماری
• دسته چک
• تعیین قیمت کالا و نرخ گذاری جدید کالا
• فاکتورهای تسویه نشده
• گزارش عملکرد دوره ای کالا
• سرشکن نمودن هزینه در فاکتور
تعاریف پایه

تعریف طرف حساب: جهت معرفی اشخاص و شرکتهای طرف حساب به کار می رود که کلیه مشخصات مالی و فردی را در بر می گیرد .
تعریف سر فصل حسابها: سر فصل حسابها در سه سطح کل ، معین و تفضیلی تعریف می گردد . ( با امکان سر فصل پیش فرض )
تعریف انبار: انبارهای جدید در این قسمت معرفی می گردند .
طبقه بندی انبار: جهت مشخص نمودن گروه های اصلی - فرعی کالا از این گزینه استفاده می نماییم .
تعریف کالا: کلیه مشخصات کالا اعم از مشخصات فنی کالا در این قسمت تعریف می گردند .
حسابهای بانکی: جهت افتتاح حساب بانکی از این گزینه استفاده می نماییم .
حسابداری

مراودات مالی: ثبت عملیات مربوط به درآمد هاو هزینه ها ، ارسال و دریافت حواله بانکی ، پرداخت به طرف حساب ، دریافت از طرف حساب ، برداشت از سرمایه ، سرمایه گذاری ، صندوق به بانک ، بانک به صندوق ، بانک به بانک در این قسمت صورت می پذیرد .
صدور سند حسابداری: در این قسمت می توان اسناد حسابداری را به صورت غیر اتوماتیک صادر نمود.
اصلاح اسناد: حذف و یا ویرایش کلیه اسناد حسابداری در این قسمت صورت می گیرد .
بستن حسابها: جهت بستن حسابهای دوره مالی و ایجاد سال مالی جدید جهت انتقال حسابها این گزینه کاربرد دارد.
اصلاح مانده های اول دوره

اصلاح تاریخ سند افتتاحیه: تاریخ سند افتتاحیه را می توان توسط این گزینه اصلاح نمود .
اصلاح مانده حساب اولیه اشخاص: مانده حساب اولیه طرف حساب را نیز می توان در این قسمت اصلاح نمود .
اصلاح موجودی اولیه بانک و صندوق: موجودی اولیه بانک و صندوق در این قسمت اصلاح می گردد.
چکهای دریافتی اول دوره: چکهای دریافتی اول دوره در این قسمت ثبت می گردند .
چکهای پرداختی اول دوره: چکهای پرداختی اول دوره از این قسمت ثبت می گردد .
موجودی اول دوره انبار: موجودی اول دوره انبار در این قسمت قابل تغییر می باشد .
عملیات مرتبط به کالا

صدور فاکتور: کلیه فاکتورهای خرید ، فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش ، پیش فاکتور و ضایعات در این قسمت قابل تعریف می باشند .
اصلاح فاکتور: اصلاح امکاناتی از قبیل حذف و ویرایش فاکتورهای صادر شده در این قسمت موجود می باشد.
چک

اعلام وصول چک: جهت اطلاع از لیست چکهای پرداختی جهت وصول ، چکهای دریافتی جهت وصول نقدی ، چکهای دریافتی جهت واگذاری در بانک ، چکهای واگذاری شده جهت وصول بانک از این گزینه استفاده می نماییم .
اصلاح مشخصات چک: امکان حذف ، ویرایش و گزارش گیری از کلیه چکهای دریافتی و پرداختی در این گزینه موجود است .
عودت از حالت وصول: جهت عودت چکهای دریافتی و پرداختی وصول شده از این گزینه استفاده می نماییم .
عودت از حالت واگذاری بانک: جهت عودت چکهای دریافتی که حساب خوابانده شده اند از این گزینه استفاده می نماییم .
برگشت چک: جهت برگشت زدن چکهای دریافتی که به حساب خوابانده شده اند و خرج شده اند از این گزینه استفاده می نماییم .
عودت از حالت برگشتی: جهت عودت چکهای برگشتی از این گزینه استفاده می نماییم .
تنظیمات

مدیریت برنامه: تنظیمات کلی برنامه و تغییر ساختار و عملکرد نرم افزار در شرایط گوناگون با کمک این قسمت صورت می گیرد .
طراحی فاکتور: امکان طراحی کلیه فاکتورها در این قسمت به کاربر داده شده است .
گزارشات

اطلاعات عمومی: گزارشات عمومی اعم از بدهکاران و بستانکاران ، موجودی کل انبار ، کاردکس کالا ، معین اشخاص ، معین صندوق ، معین بانک ، اسناد دریافتی و پرداختی وصول نشده در این قسمت قابل مشاهده می باشد .
طرف حساب ها

مشخصات طرف حسابها: جهت تهیه گزارش از اشخاص طرف حساب از این گزینه استفاده می گردد.
وضعیت مالی طرف حسابها: نمایش اطلاعات مالی اشخاص از قبیل بدهکاران و بستانکاران و با مانده صفر در این قسمت امکان پذیر می باشد .
کالا و موجودی انبار

مشخصات کالاها: امکان گزارش گیری از مشخصات کالا از قبیل نام ، کد ، گروه اصلی ، فرعی ، قیمت کالا و غیره در این قسمت موجود می باشد.
وضعیت موجودی انبار: نمایش وضیعت موجودی انبار اعم از گروه اصلی و فرعی در این قسمت امکان پذیر می باشد.
کاردکس تعدادی و ریالی انبار: کاردکس تعداد و ریالی کالا در این قسمت قابل گزارش گیری می باشد .
فاکتور

فاکتورها بصورت ستونی: گزارش گیری از کلیه فاکتورهای صادر شده بر حسب شماره فاکتور ، نام کالا ، مبلغ فاکتور ، نام طرف حساب ، تاریخ فاکتور و غیره در این قسمت امکان پذیر می باشد .
چاپ مجدد فاکتورها: جهت چاپ و گزارش مجدد از فاکتورها از این گزینه استفاده می نماییم .
چک: گزارش گیری از کلیه چکهای دریافتی و پرداختی در وضعیت های گوناگون بر حسب تاریخ سررسید ، مبلغ چک ، شماره حساب بانکی ، بانک ، شماره سریال چک و غیره در این قسمت امکان پذیر می باشد.
حسابداری

اسناد حسابداری: گزارش گیری از کلیه اسناد حسابداری به صورت کامل و یا بر حسب شماره سند و یا بر حسب تاریخ در این قسمت ممکن می باشد.
دفاتر حسابداری: گزارش گیری از کلیه دفاتر کل ، معین ، تفضیلی و روزنامه در این قسمت امکان پذیر می باشد.
معین اشخاص: گزارش گیری از معین اشخاص به صورت کلی ، شمارسند و تاریخ در این قسمت امکان پذیر می باشد.
معین صندوق: گزارش گیری از معین صندوق به صورت کلی ، شماره سند و تاریخ در این قسمت امکان پذیر می باشد.
معین بانک: گزارش گیری از معین بانک به صورت کلی ، شماره سند و تاریخ در این قسمت امکان پذیر می باشد.
ترازنامه: امکان گزارش گیری از دارائیها و بدهی ها + حقوق صاحبان سرمایه در این قسمت امکان پذیر می باشد.
ترازآزمایشی: امکان گزارش گیری از حسابهای کل ، معین و تفضیلی به صورت تراز2 ستونی و یا4 ستونی در این قسمت امکان پذیر می باشد.
سود وزیان: گزارش صورت وضعیت سود و زیان در این قسمت امکان پذیر می باشد .
امکانات

سطح دسترسی کاربران: کلیه سطوحی که کاربران در حین اجرای برنامه می توان به آنها دسترسی داشته باشد در این قسمت با تعریف خود کاربر مشخص می گردد.
دفتر تلفن: در این قسمت امکاناتی از قبیل تعریف شرکت ها به همراه شماره تلفن ها ، گروه بندی افراد ، جستجوی افراد و غیره موجود می باشد .
دفترچه یادداشت: جهت ایجاد یک یادداشت و ذکر نکات از این قسمت استفاده می نماییم .
ماشین حساب: جهت انجام عملیات محاسباتی از ماشین حساب فوق استفاده می گردد .
تغییر پوسته نرم افزار: جهت تغییر پوسته جاری برنامه و ایجاد یک پوسته جدید از این گزینه استفاده می گردد .
راهنمایی

راهنمای استفاده کاربران: کاربران می توانند در صورت نیاز از منوی راهنمایی برنامه در جهت صحت کار کردن با برنامه استفاده نمایید .
در باره نرم افزار: اطلاعات مرتبط با نرم افزار از قبیل نام سایت شرکت ، آدرس ایمیل شرکت و غیره در این پنجره قابل رویت می باشد .
 
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:25 |amir| |

نرم افزار حسابداری تجارتاطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری تجارت:
• سازگار با تمامی چاپگرهای لیزری، سوزنی و جوهرافشان • امکان استفاده همزمان از سند دستی و اتوماتیک


نسخه فروشگاهی
حسابداری شامل : ثبت تعاریف پایه اعم از مشتری ، درآمد ، برداشت ، هزینه ، تنخواه گردان ، دارائیهای ثابت ، معرفی کدهای کل - معین و تفضیلی موجودی صندوق اول دوره، عملیات دریافت و پرداخت نقدی با سند اتومات


 • ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد به طرف حساب ها - صدور سند دستی به طرف حساب ها و کدهایی که بصورت دستی توسط خود کاربر تعریف شده اند ، ...
 • گزارشات حسابداری شامل : اسناد حسابداری بصورت ریز و معین ، دفاتر روزنامه - کل - معین و تفضیلی ، ترازها
 • گردش عملیات و خلاصه حساب بانک ها ، هزینه ها ، تنخواه گردان ، برداشت ها ، درآمد ها و مشتریان بصورت ریز ، معین و کل - عملکرد سود و زیان در یک بازه زمانی مشخص - ترازنامه کلی سیستم ، ...
 • بانک و چک شامل : تعریف حساب های بانکی و ثبت دسته چک ، دریافت و پرداخت چک شخصی و چک های متفرقه به طرف حساب ها - عملیات چک شامل : وصول نقدی چک ، در جریان وصول ، وصول از طریق بانک ، واگذاری به مشتری ، برگشت چک ، ابطال و چاپ رسید ، چک امانی ، ...
 • خرید و فروش شامل : تعریف انبار ، تعریف کالا ، تعریف خدمات ، تعیین موجودی کالا در اول دوره ، معرفی ویزیتور و بازاریاب ، درصد تخفیف کالا ، بارکد خوان ، عملکرد ویزیتور و بازاریاب، فاکتور خرید، فاکتور فروش ، پیش فاکتور، برگشت از فروش ، برگشت از خرید، ...
 • دریافت و پرداخت شامل : نقدی ، چکی ، اضافات ، کـسورات ، ...
 • انبار شامل : نامحدود ، حواله کالا ، موجودی ابتدا و انتها کالا ، کاردکـس کالا ، ...
 • خدمات: نمودار خدمات، فاکتور ارائه خدمات، گزارش خدمات طی دوره، تعریف کاربران،...
 • • سازگار با تمامی چاپگرهای لیزری، سوزنی و جوهرافشان
 • • امکان استفاده همزمان از سند دستی و اتوماتیک
 • • امکان استفاده از سال مالی، دفاتر مالی، کالا، انبار به تعداد نامحدود
 • • چاپ چک‌های
 • • درج عکـس و آرم مخصوص شرکت شما در فاکتورها
 • • 3%مالیات بر ارزش افزوده
 • • امکان چاپ کاغذهای 80 میلیمتری و A4 و A5
 • • دارای دو زبان فارسی و انگلیسی که انجام محاسبات بر حسب ریال و دلار می باشد
 • • چاب بارکد
 • • فروش اقساطی
 • • قابل نصب بر روی ویندوزهای XP و Vista و 7
 • v امکان ارسال اس ام اس
 • v امکان ارسال بلوتوث
 • v امکان ارسال فکـس
 • v امکان تعریف و محاسبه کالا به صورت 2واحدی
 • v امکان ویرایش فاکتور خرید و فروشv معرفی فروشگاه و شرکتv امکان نمایش پیام در حواله انبار فاکتور و پیش فاکتور
 • v امکان به روز رسانی از طریق سایت به همراه پیشرفت های بازار
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:24 |amir| |

نرم افزار حسابداری برلیان

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری برلیان:

سیستم حسابداری برلیان 90

نرم افزاری مناسب برای کلیه اصناف  و بنگاه های اقتصادی

 

برلیان مدعی است نرم افزار سیستم حسابداری برلیان 90 یکی از جامع ترین نرم افزارهای مالی بازرگانی در رده فعالیت خود می باشد. ( اصناف ، شرکت های کوچک و متوسط خدماتی ، تولیدی و بازرگانی )

 

«آیا برلیان پک ویژه ای برای فروشندگان لوازم یدکی و قطعات خودرو دارد ؟

آیا برلیان نرم افزار ویژه ای برای سنگ بری دارد؟    آیا ............     ؟؟؟؟؟   »

جواب : بلی ،  امکانات نرم افزار سیستم حسابداری برلیان 90 جوابگوی  90 درصد نیازهای بنگاه های اقتصادی کشور می باشد.

 

واقعیت آن است که برخی اصناف و شرکت ها ، جهت نگهداری حساب های مالی خود به امکانات خاص نرم افزاری نیاز دارند.

به عنوان مثال برخی اصناف درگیر مقوله تولید هستند. برخی نیاز به رهگیری فروش های هر بازاریاب دارند. برخی به جز ریال با ارزهای دلار و درهم و .. نیز درگیرند و ...

رفتار شرکت های مختلف نرم افزاری برای این تقاضاها یکسان نیست. برخی شرکت های همکار، نرم افزار را ویژه یک شرکت خاص سفارشی یا اصطلاحا customize    می کنند که البته این انتخاب برای مشتری پرهزینه خواهد بود. برخی نیز، نرم افزار را به نام پک ها یا کیت های مختلف از قبیل پک ویژه سرامیک ، گوشی همراه ، سنگ بری ، شیشه بری و ... به بازار عرضه می کنند.

در این میان برلیان روشی ابتکاری و منطقی را پیش گرفته است.برلیان اصناف را تفکیک نکرده است. بلکه امکانات مفهومی  مورد نیاز اصناف مختلف را شناسایی و آنها را در غالب کدهای مختلف به متقاضیان عرضه می کند.

به عنوان مثال امکان پیگیری شماره سریال کالا که به عنوان یک کد برای نرم افزار برلیان 59 تعبیه شده است می تواند در اصناف مختلف از قبیل فروشندگان گوشی همراه، فروشندگان قطعات کامپیوتر و شبکه، شرکت های بزرگ ارائه کننده خدمات اینترنتی   (ISP ها)  و ... به کار گرفته شود.

بر پایه این نگرش است که می توان نرم افزار را به صورت بالقوه با تمامی امکانات در سایت مشتری نصب و راه اندازی کرد تا مشتری موقع نیاز به یک امکان خاص ، صرفا طی یک ارتباط تلفنی کد فعال سازی آن امکان را دریافت و آن امکان را بدون نیاز به دریافت هیچ پک جدیدی در سایت خود فعال کند. حتی کاربر می تواند با فعال کردن آزمایشی امکانات، کارکرد یک کد خاص را از نزدیک مشاهده نماید و بعد از اطمینان از منطبق بودن آن کد با خواسته هایش آن را خریداری نماید.

در نهایت از مشتریان محترم خواهشمندیم بعد از مواجه شدن با این نوع سوالات به جای درگیر شدن با لفظ «پک ویژه صنف ...» درخواست خود را با کارشناسان مشاوره فروش برلیان مطرح نمایید تا راه حل مناسب به شما ارائه گردد.

امکانات قابل خرید سیستم حسابداری برلیان 90

 

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲| 15:22 |amir| |